Senaste nytt på e-Avrop. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV

Januari 2017


Nya tilldelningsgrunder

Benämningen ”Lägsta pris” och ”Ekonomiskt mest fördelaktiga” försvinner.

Från och med årsskiftet är alla utvärderingsmodeller benämnda som Ekonomiskt mest fördelaktiga. Inom begreppet Ekonomiskt mest fördelaktiga finns nu 3 tilldelningsgrunder. 

  1. Pris

  2. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

  3. Kostnad

Det kan vara svårt att förstå vad den nya benämningen tillför. Det betyder i allt väsentligt samma sak som tidigare.

Ur ett systemperspektiv är tilldelningsgrunderna Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och Bästa kostnad samma sak som det vi tidigare kallade för ekonomiskt mest fördelaktiga. Det vill säga utvärdering med någon form av kvalitet eller livscykelkostnad. Nummer 1, Bästa pris är identiskt med det vi tidigare kallade Lägsta pris.

 


Förhandsinsyn

En ny annonsfunktion finns nu att tillgå för förhandsinsyn. Den kan ske både nationellt och i TED.

Förhandsinsyn kan användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den får upphandla:

- utan föregående annonsering (4 kap. 5-9 §§ LOU respektive 4 kap. 2-3 §§ LUF)


- direktupphandla (15 kap. 3 § andra stycket LOU och LUF) på grund av att det föreligger någon undantagssituation.

 


Annonsera i TED

Annonsera i TED och annonsera nationellt (www.e-avrop.com) har bytt plats i cheklistan. Anledningen är att från och med årsskiftet får ingen nationell annonsering ske innan upphandlingen publicerats i TED.

Då TED-annonsen existerar innan upphandlingen publicerats så finns inga dokument på angivna länkar i TED var i från underlaget kan hämtas. Dessa blir aktiva först när upphandlingen annonserats nationellt på e-Avrop.

--------

9 § En upphandlande myndighet eller enhet får inte på egen hand publicera eller på något annat sätt offentliggöra innehållet i en annons enligt 2 § första stycket innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå.

 


Övrigt

  • I 2-steggsförfaranden kunde man tidigare skicka meddelande till prenumeranter. Denna möjlighet är borttagen från Frågor & Svar. Fortsättningsvis får man göra det under Dokument/e-post.
  • PDF-filer under rapporter som visar utvärdering och anbud  har uppdaterats så att dom alltid speglar utvärderingen.
  • Nu kommer leverantören åt sitt avtal för ändringsbegäran även om avtalet bara ska visas för upphandlare.
  • Nu är det tillåtet att ange valfri e-postadress för återkoppling vid avtalsuppföljning. Syftet är att låta personer med "slavdatabaser" få insyn i avvikelser/uppföljning av avtal.

Visste du att...

Du gör allt arbete redan i dag som krävs på att avsluta en upphandling med auktion.

När du kommer till steget tilldelning låter du leverantörerna lägga nya bud i en auktion i stället för att bara skcka ut tilldelningsmeddelandet. Först efter att auktionen är avslutad tilldelar du.

e-Avrops modul för att avsluta en upphadnling med auktion är helt integrerad i ckeklistan och skapar alla nödvändiga dokument till annonsen.

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss och har registrerat dig på
e-Avrop.com. Om du inte vill ha fler nyhetsbrev ska du  klicka här.