Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Medlemsnytt


Kallelse till medlemsmöte 28 jan

 

Kallelse till gemensamt medlemsmöte för föreningarna G21 och KKV-B.
Lördag 28 januari 2017, kl. 14.00-16.30 på KKV-B.

 

MÖTESÄRENDE:  NYBYGGE av ATELJEÉR på fastigheten G21
som ersättning av de gamla utdömda barackerna

 

Dagordning

 

Mötet öppnas av ordföranden i G21 och KKV-B.

 

 

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justerare
 4. Godkännande av dagordning
 5. G21 ger en nulägesrapport angående nybygget av ateljéer och presenterar handlingsplan för 2017 med ritningarna omarbetade efter 25 inkomna synpunkter.
 6. Projektledning. Enligt den beviljade ansökan till regionutvecklingsnämnden är G21 huvudman för nybygget med KKV-Bs styrelse som styrgrupp, ett upplägg som följts genom hela processen.
 7. Leif Gustafsson, ekonomisk konsult, redogör för våra föreningars gemensamma finansieringsplan för nybygget 10 år framåt. Planen förutsätter att KKV-B accepterar en högre framtida kallhyra, men kommer också att ge ökade inkomster till KKV-B. En förutsättning given konsulten, är att det billigaste rummet även i framtiden kostar hyregästen 100 kr. Han har utgått från föreningarnas årsmötesbokslut de senaste 3 åren.
 8. Synpunkter från KKV-Bs styrelse.
 9. Synpunkter från mötesdeltagare.
 10. Godkännande av handlings- och finansieringsplanen  för nybyggda ateljéer på G21 med uppdrag till G21s styrelse, att i samråd med KKV-Bs styrelse:
 11. a) att påbörja byggprocessen genast genom ansökningar om bygg- & rivningslov, förhandlingar med bank, offerter med mera, allt i enlighet med den ekonomiska planen.
  b) att om planen uppfylls, starta bygget under mars 2017, så att det är inflyttningsklart senast 1 junialternativt byggstart september, så att det är inflyttningbart senast 1 jan 2018.
  c) att välja Kristofer Utbult till projektledare av nybygget ansvarig gentemot G21s styrelse och KKV-Bs styrgrupp.
 12. Övriga frågor.
 13. Mötets avslutande.

 

Handlings- och finansieringsplanen skickas ut per post innan mötet med möjlighet för icke närvarande medlemmar att lämna in synpunkter och/eller lämna fullmakter.

 

G21 lägger löpande ut information om arbetet med nybygget, samt styrelseprotokoll. 

Läs mer om föreningarnas hemsidor www.g21.se Lösenord: Medlem och på  www.kkv-b.se

 

Fika i pausen

 

Välkomna önskar

G21 och KKV-Bs styrelser

Postadress: Skärholmen 1, 457 48 Hamburgsund. ( samma adress till båda föreningarna).

Mailadress:  g21@telia.com


Uppförandekod för KKV Bohuslän

Då KKV-B har haft väldigt jobbigt arbetsklimat under hösten 2016 har styrelsen sett sig nödsakade att skriva ner en uppförandekod som gäller ALLA på KKV-B. Du hittar uppförandekoden här: http://kkv-b.se/wp-content/uploads/2016/03/UPPFÖRANDEKODEN-1.pdf


Tre konstnärliga gestaltningsuppdrag

Västfastigheter bygger ny byggnad för mottagningar och tandvård på Skaraborgs Sjukhus Skövde. I samband med detta annonserar nu konstenheten ut tre konstnärliga gestaltningsuppdrag med ansökningsperiod 10 januari – 10 mars.

Mer information finns här: http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter/Konstnarliga-gestaltningsuppdrag-/Aktuella-gestaltningsuppdrag/MT-huset-SkaS-Skovde/


Möte om KKV Bohusläns kursverksamhet

Det har sedan en tid varit svårt både att hitta kursledare och kursdeltagare till KKV Bohusläns kurser. Undantag är de stenkurser vi arrangerar på sommaren och de kurser där olika skolor hyr in sig i våra lokaler.

Kursverksamheten på KKV Bohuslän är viktig av flera olika anledningar. Det är ett bra sätt att rekrytera nya medlemmar, de ger intäkter till vår förening och de ger arvoden till våra kursledare.

Vi söker nu medlemmar som på olika sätt vill engagera sig i vår kursverksamhet. Kanske har du idéer om marknadsföring, kurser vi borde ordna eller annat kursrelaterat?

Kom i så fall till ett möte på KKV Bohuslän måndagen den 23 januari, kl 14.00. Vi bjuder på fika!


Viktiga datum för årets sommarutställning

Styrelsen för KKV Bohuslän har beslutat om följande datum för årets sommarutställning:

Datum för inlämning av verk och listor: 3 juni

Hängning av utställningen: 5 - 11 juni

Administration av etiketter, prislistor, kartor: 12 - 16 juni

VIP-visningar: 19 - 22 juni

Vernissage: 25 juni

Finissage: 20 augusti

Vi kommer att skicka ut listor där ni kan fylla i vilka verk ni vill ha med på utställningen, bokningsschema för utställningsvärdar och allmäna riktlinjer för sommarutställningen inom kort.


Vi söker guider för nya medlemmar

Vil du vara guide för en ny medlem från ett annat land? I samband med att vi delar ut fem årskort till konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar, söker vi även fem guider bland våra medlemmar som kan hjälpa dem att introduceras i de olika verkstäderna. Låter det intressant? Skicka ett mail till carl@kkv-b.se och anmäl ditt intresse. Skriv även vilken/vilka verkstäder du kan guida i. I samband med att årskorten delas ut i december kommer styrelsen att försöka matcha guider med de nya medlemmarna utifrån vilka tekniker de arbetar i. Som tack för din hjälp erbjuder vi en veckas gratis arbetstid i någon av våra verkstäder (värde 750 kr)

Hjälp oss gärna att sprida ordet!

KKV Bohuslän erbjuder med stöd från Västra Götalands kulturnämnd fem gratis årskort till konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar. Årskorten har ett värde om 9.000 kr och berättigar till gratis arbete i alla våra verkstäder. Vi välkomnade ansökningar under perioden 1 – 30 november, 2016.


Årsmöte för KKV Bohuslän 2 april

Årsmötet för KKV Bohuslän kommer att hållas den 2 april 2017. Enligt våra stadgar ska detta kungöras senast 31 januari. Motioner till årsmötet ska skickas till kansliet senast 2 mars. Du hittar våra fullständiga stadgar här: http://kkv-b.se/wp-content/uploads/2016/03/Stadgar-kkv-2011.pdf

Dagordning och kallelse kommer närmare mötet.


Nya byssjor på stengården

Som en del av er sett och märkt står det sedan årskiftet nya byssjor på stengården och vi håller på attt koppla in el och vatten i dem. När allt är klart kommer vi att ha ungefär samma lagrings- och omklädningsmöjligheter som tidigare, men i betydligt fräschare lokaler. Vi ber er ha tålamod under tiden som installationerna pågår.

I medlemmarnas omklädningsutrymme kommer ett skåp att tillhöra varje arbetsplats på stengården. Det kommer alltså inte som tidigare vara möjligt att långtidslagra kläder i omklädningsrummet. Samtidigt kommer du som arbetar på stengården alltid att vara säker på att du har ett eget omklädningsskåp när du har bokat ett arbetsbås.

Det kommer dock fortfarande vara möjligt att hyra skåp för att lagra verktyg. Vi ber er som har kläder eller verktyg i skåp idag att hämta dem så att vi enklare kan flytta och bygga om där skåpen ska stå framöver.


Vet du vem som blir 2017 års stenstipendiat?

Då är du förmodligen helt rätt person för att att arbeta med årets stipendium! Det har blivit hög tid att hitta de två medlemmar som utser årets stipendiat och arbetar med stipendiet. Det innebär bland annat att välja vem som ska mottaga stipendiet, söka pengar och se till att allt fungerar för stipendiaten när denne väl är här. Låter det intressant? Kontakta carl@kkv-b.se för mer info.


Integration och möten

En undran från ett grupp aktiva personer i Sotenäs, som vill arbeta mer för integration och möten mellan människor. En ide är att hålla en målar/teckningskurs ett antal gånger, förmodligen i form av en studiecirkel. Om någon har möjlighet att medverka eller vid frågor kontakta  Tina Ehn 0702-290801 

 


Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss där!

facebooktwitterinstagram

Adress:
Skärholmen
457 48 Hamburgsund

Telefon:
+46 (0)523 – 518 95

E-mail:
info@kkv-b.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.