Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

God Jul och Gott Nytt år, önskar Skånes hembygdsförbunds styrelse, kansli och valberedningens ordförande. Bakre raden, fr. v. Sara Williamsson, Sofia Winge, Kristina Backe, Pia Sander, Sven Jensén, Eva Kempff, Joakim Holmqvist och Arne Elowsson. Främre raden, fr. v. Margareta Fries, Maria Casagrande, Gunnel Pernryd, Gun Larsson, Ingegerd Christnsson och Carina Johansson.

Kurser och arrangemang våren 2017

Kretsmöten

Från och med i vår kommer våra medlemsföreningar att vara välkomna på vilket kretsmöte man vill. Större informations- och diskussionsfrågor kommer att vara de samma på alla mötena, men innehållet kan i övrigt komma att variera. Mer information kommer i inbjudan till kretsmötena.

Krets och värdförening

1, Perstorps hembygdsförening

2, Wittsjö hembygdsförening

3, Örkeneds hembygdsförening

4, Hembygdsföreningen S:ta Annas gille i Åhus

5, Othinslunda hembygdsförening

6, Tjörnarps
sockengille

7-8, Sirmiones skeppslag

9, Billesholmstraktens hembygdsförening

Tid

Tisdagen den 28 feb,
kl 18.00

Torsdagen den 23 feb,
kl 18.00

Tisdagen den 7 mars,
kl 18.00

Onsdagen den 1 mars,
kl 18.00

Onsdagen den 15 feb,
kl 18.00

Torsdagen den 9 mars,
kl 18.00

Tisdagen den 21 feb,
kl 18.00

Tisdagen den 14 mars,
kl 18.00

Plats

Församlingshemmet i Perstorp

Vittsjö bibliotek

Bygdegården i Östra Flyboda

Anders Håkansgården


Församlingshemmet i Onslunda

PRO-lokalen i Tjörnarp,
Landsvägen 91

Båtklubbhuset i Gislöv


Norra Vrams prästgård

 

Berätta mer!

Välkomna till en heldag med berättande i fokus! Hur bygger man upp en dramatisk berättelse av en kanske vardaglig händelse? Hur genomför man lyckade arrangemang kring berättande där många kommer till tals? Hur kan man ta tillvara berättelserna efteråt och göra dem till spännande artiklar och utställningar eller värdefullt arkivmaterial? Under dagen medverkar bl.a. Sara Arámbula, Nordisk mästare i berättande 2009, samt berättarpedagogen Mymmel Blomberg. Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer på hemsidan https://www.hembygd.se/skane/2016/12/20/beratta-mer/

Tid: onsdagen den 8 februari, kl 9.00 - 16.00

Plats: Landskrona museum

Kostnad: kostnadsfritt för medlemmar, vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostas och ordnas av var och en. Övriga deltagare betalar 500 kr, inkl. fika.

Anmälan senast 25 januari till Åsa Björk, asa.bjork@sv.se, Studieförbundet Vuxenskolan. Uppge namn, förening, fysisk adress samt e-post eller telefonnummer. Ange även eventuella önskemål om specialkost. Observera att antal deltagare är begränsat!

Ängens år, seminarium I

Seminarium i två steg om ängens betydelse för den biologiska mångfalden. På det första seminariumet pratar vi om själva definitionen av en äng och vilka förutsättningar som den kräver.

Tid: onsdagen den 22 mars, kl 18.00 - 21.00

Plats: Broby, mer information kommer

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan till Sven Jensén, 0708 - 421231 eller sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

Slåtterfibbla, illustration Nils Forshed

Bygg rundor i Tidsmaskinen

Som medlemsförening kan man kostnadsfritt skapa rundor i mobilappen Tidsmaskinen. Under en heldag går vi tillsammans igenom hur man gör, alltifrån hur man spelar in ljud till hur man lägger in bilder. Företaget bakom appen medverkar.

Tid: lördagen den 25 mars, kl 10.00 - 15.00

Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar

Anmälan och frågor: Maria Casagrande, 046 - 15 80 71 eller maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se

Ordförandeträffar

Ta tillfället att träffa andra förtroendevalda från hembygdsföreningar i hela Skåne. Dagordningen bestäms av deltagarna. Under våren hålls två ordförandeträffar.

Tid: tisdagen den 4 april, kl 17.30 - ca 21.00 eller lördagen den 8 april, kl 10.00 - 14.30

Plats: mer information kommer

Anmälan och frågor: Sven Jensén, 0708 - 421231 eller sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

Ta hjälp av Goe-nissen!

Välkomna på en heldag om folktro och lärande - hur kan man berätta om livet förr genom tomtar och troll? Med hjälp av Eleonore Nilsson Odén, bildlärare och författare, undersöker vi hur folktrons väsen kan bli en del av förmedlingen på en plats. Vi utgår från Eleonores bok Goe-nissen - en äkta skånsk saga men tar även hjälp av bäckahästen, hyllefrun och annat oknytt.

Tid: söndagen den 9 april

Plats: Hallsbergs gård och stenar

Kostnad: självkostnadspris för medlemmar, mer information kommer

Anmälan och frågor: Sara Williamsson, 046 - 15 80 72 eller sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Eleonore Nilsson Odéns bok om Goe-Nissen

Ängens år, seminarium II

Seminarium i två steg om ängens betydelse för den biologiska mångfalden. På det andra seminariumet pratar vi om hur man praktiskt går tillväga för att bibehålla eller restaurera en äng.

Tid: onsdagen den 19 april, kl 18.00 - 21.00

Plats: Broby, mer information kommer

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan till Sven Jensén, 0708 - 421231 eller sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

Vägar till landskap - geologi och arkeologi

Vad kan landskapet berätta om människors levnadsvillkor och förutsättningar? Vilka spår kan man hitta, och vad kan naturen själv berätta? Alasdair Skelton, ordförande i Ljunits och Herrestads hembygdsförening och tillika professor i geokemi och petrologi, visar och berättar om de geologiska förutsättningarna i Fyledalen och Sara Williamsson delar med sig av tips kring hur man kan ta reda på mer om en plats arkeologi och historia.

Tid: lördagen den 13 maj

Plats: Stara Herrestad och Fyledalen, mer information kommer

Kostnad: självkostnadspris för medlemmar, mer information kommer

Anmälan och frågor: Sara Williamsson, 046 - 15 80 72 eller sara.williamsson@skaneshembygdsforbund.se

Biskopens dag på Ivö

På Ivö finns Bikopskällaren, en välvd stenkällare från tidigt 1200-tal. Här fanns en gång i tiden ett biskopspalats, förmodligen uppfört av ärkebiskop Anders Sunesen. Skånes hembygdsförbund förvaltar fornlämningen, och arrangerar varje år i juli en publik dag med föredrag, visningar och annat spännande. Välkomna!

Tid: lördagen den 8 juli

Plats: Biskopskällaren på Ivö

Förra årets arrangemang på Biskopskällaren

Ängaliv i Ballingstorp

Välkomna på en temadag om äng och slåtter! Mer information kommer.

Tid: söndagen den 23 juli

Plats: Ballingstorp

Dessutom planeras...

... en fortbildning för kassörer om olika digitala betalningssätt

... en träff med nätverket för samtidsdokumentation

... och två resande seminarier med fokus på natur- och kulturhistoriskt spännande platser! T. ex. fornlämningar, industrimiljöer, byggnadsminnen och kulturlandskap. Till bussresorna inbjuds kommunala tjänstepersoner och politiker för gemensamma diskussioner. Bussresorna kommer att vara kostnadsfria för våra medlemmar!

Vi ses på vårens arrangemang,
God Jul och Gott nytt År!

/Sara Williamsson


"Jag hoppas genom mitt engagemang kunna ge något åt mina medmänniskor"

- citat från en medlem, på frågan om varför personen engagerar sig i en hembygdsförening

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.