önskar God Jul & Gott Nytt År!

Det händer mycket spännande inom Svenskt Underhåll. Arbetet i våra kommittéer går framåt och fokuserar på viktiga frågor såsom säkerhet, kompetensutveckling, standarder, Industri 4.0, personalrekrytering och underhållets betydelse m.m. 

Vi har haft två uppskattade underhållsdagar med intressanta föredragshållare och aktuella teman. Vårt samarbete med övriga Europa i och driftsäkerhetsfrågor är både framgångsrikt och värdeskapande.

Vi blickar nu framåt mot 2017 och en mängd planerade inspirerande aktiviteter och evenemang är redan inplanerade. Innan dess tar vi en välförtjänt julledighet och laddar batterierna.

Jag vill önska Er alla en God Jul och Gott nytt år och på återseende 2017.

Lars-Erik Djupenström, Ordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll


Seminariedag exklusivt för certifierade underhållsledare

Den 16 februari 2017 kommer vi att genomföra en seminariedag exklusivt för Certifierade underhållsledare, European Experts in Maintenance Management. Här presenteras de senaste kraven som ställs för att skapa en väl fungerande underhållsverksamhet.

Vi får även ta del av olika praktiska tillämpningar av verksamhetsutveckling inom olika branscher genom föredragshållare från BillerudKorsnäs, Sandvik Materials Technology och Brynäs IF samt genomför studiebesök på Gävle bruk.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Underhållstekniskt Forum

Den 7-8 mars kommer vi att genomföra konferensen Underhållstekniskt Forum 2017 i samarbete med Svenska Mässan. Konferensen tar upp viktiga ämnen inom underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten.

Fokus ligger på praktiska tillämpningar av befintliga och nya underhållsmetoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet. Vi kommer även att få ta del av det senaste som händer inom driftsäkerhetsområdet och försöker skapa en bild av hur framtidens underhåll kan se ut.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till Svenskt Underhåll.


Skolverkets nationella programråd

Skolverket inrättade under år 2010 nationella programråd för gymnasieskolans yrkesprogram. Det övergripande syftet med dessa är samverkan på nationell nivå kring gymnasial yrkesutbildning och arbetsmarknadens behov.

Skolverket ska stödja utvecklingen av samarbetet mellan berörda myndigheter och branschorganisationer när det gäller gymnasial yrkesutbildning. Ledamöterna är representanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden.

Det finns totalt 13 program och Svenskt Underhåll är representerat i det Industritekniska programmet. Andra deltagare i detta program kommer från bl.a. Svetskommissionen, Industriarbetsgivarna, Arbetsförmedlingen, IF Metall, Skärteknikcentrum och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Nedanstående punkter utgör grunden för de analyser som programråden förväntas göra:

  • Kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.
  • Elevernas etablering på arbetsmarknaden efter avslutad yrkesutbildning.
  • Utvecklingsbehov inom yrkesutbildningen inom respektive yrkesområde.
  • Behov av utbildning inom nya områden.

Andra ärenden som har behandlats i programråden är till exempel:

  • Utbildningskontrakt för lärlingar.
  • Bedömning av nya kurser och riksrekryterande utbildning.
  • Kompetensutveckling för yrkeslärare.
  • Handledarutbildning.
  • Nationella IT-strategier för skolväsendet.

Svenskt Underhåll, Stormbyvägen 2, 163 55  Spånga

08-664 09 25, kansli@svuh.sewww.svensktunderhall.se