UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV MARS 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

2017 har börjat starkt med både seminarier, fokusgruppsmöten och beviljade projektmedel. Vi hoppas att det fortsätter i samma anda framöver!


Plastskräp

Miljonstöd till Jakten på plasten

Naturvårdsverket har beviljat Uppsala kommun 2,1 miljoner från Klimatklivet till det nya projektet Klimateffektiv plastupphandling. Projektets mål är att minska plastens klimatpåverkan med drygt 1000 ton CO2e/år genom förändring av upphandlingskrav. Projektets sex aktörer vill genom detta ta ett helhetsgrepp om plastminimeringen från produktion av råvara till avfall. Projektet startade 1:a mars 2017 och pågår till sista februari 2019.


Träseminariets diskussionspass.
Träseminariets diskussionspass

Stort intresse för trä

Seminariet om trä som byggmaterial gästades av ett sjuttiotal personer från byggbolag, arkitektfirmor, universitet och kommuner. Det diskuterades fördelar, utmaningar, möjligheter och marknadsutsikter för ett ökat trähusbyggande. Deltagarna fick lyssna till föredrag av Stora Enso, NCC, Bjerking, Träbyggnadskansliet, Skellefteå kommun och White.


Psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes
Per Espen Stoknes, psykolog och ekonom

Hur kommunicera klimatfrågan?

Den 7:e mars fick Klimatprotokollets medlemmar möjlighet att lyssna till psykologen och ekonomen Per Espen Stoknes. Han diskuterade varför klimatfrågan är så svår att kommunicera och vilka psykologiska försvar vi människor tar till för att hålla oron och kraven på förändring på avstånd. Seminariet var välbesökt och väldigt uppskattat av deltagarna!

Liknande presentation kan ses här.


Ventilation

Klimatsmart matlagning

I slutet av januari samlades ett tiotal kockar i Ekebygymnasiets kök för att få mer praktisk kunskap i matlagning som har låga klimatutsläpp. Utbildningen skedde inom ramarna för projektet Klimatdriven företagsutveckling och hölls av kocken Maximillian Lundin. 

Projektet fortsätter att uppmärksammas medialt, dels i Uppsalatidningen och nu senast på ekonominyheterna på TV4.

 


Kalendarium

Klimatgruppsmöte

14:e mars

Rundabordsmöte

29:e mars

Fokusgrupp Energieffektivisering

20:e april

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Alexandra Drake
Miljöhandläggare, Uppsala kommun. Kommunikation i klimatprotokollet.
018-7271205
drake.alexandra@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-7276515  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-7271204 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till prenumeranter och medlemmar i Uppsala klimatprotokoll.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.