Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här


Nyhetsbrev januari 2017

Redaktör:
Sofie Drake

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
www.cancercentrum.se/sydost


Missa inte

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.


På gång

20 januari 2017

RCC Sydöst föreläser på Onkologens fredagsföreläsning.

Tid: 13-14. Lokal: Onkologiska kliniken, US Linköping, lokal Karl Johan. Läs mer här

 

20 januari 2017

Regionalt njurcancermöte. Mötet vänder sig till urologer, onkologer, radiologer och kontaktsjuksköterskor som möter patienter med njurcancer samt till ansvariga för INCA-registrering i kvalitetsregistret. 

Tid: 9.30 - 15.00 Lokal: Brigaden konferens & restauranf

Här är anmälan och agenda

 

24 januari 2017

Socialstyrelsens platsbesök.

RCC Sydöst och Socialstyrelsen har sitt årliga dialogmöte utifrån verksamhetens mål och resultat. 

 

14-15 februari 2017

Nationell biobankskonferens

För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Konferensen riktar sig till forskare och personal från hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Tid: 14 - 15 februari 2017 Plats: Gothia Towers, Göteborg

För mer information och anmälan

 

1 mars 2017

Work-shop om bäckenrehabilitering

Tid: 1 mars 2017 09:00 - 16:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Reservera dagen. Program och anmälningsinformation kommer i januari 2017.

 

2 mars 2017

RCC Sydösts Patient- och närståenderåd.

 

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Fortsatt kortare väntetider visar senaste resultatredovisningen

- Vi ser en avsevärd förbättring av andelen patienter som får behandling inom 4 veckor från 21 % 2015 till 28 % 2016. Andel patienter som får behandling inom 8 veckor har också ökat från 61% i Q1-Q2 2015 till 70% i Q1-Q2 2016, konstaterar Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst.

Läs hela rapporten här

Här är Sydöstras handlingsplaner och redovisningar av väntetider


Senaste Topplistan visar hur klinikerna registrerar in till kvalitetsregistren. Hur ligger din enhet till?


Staten fortsätter satsa på cancervård

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten har inför 2017 träffat en överenskommelse om att fortsätta satsningen på kortare väntetider i cancervården. Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 447 miljoner kronor.

Av dessa utgör 407 miljoner stimulansmedel till landstingen för införandet av 10 nya vårdförlopp.

Läs hela artikeln här

Här är överenkommelsen

Se intervju med Gunilla Gunnarsson här

Nu finns nya beskrivningar för de standardiserade vårdförlopp (SVF) som gäller från 2017. 

Läs hela listan på nya förlopp och KVÅ-koder här


Nu finns KVÅ-koder för Min vårdplan

- Ett införande av KVÅ-koder för Min vårdplan behövs för att kunna följa utvecklingen av införandet av Min vårdplan. På så sätt kan verksamheterna själva se hur många vårdplaner som registrerats.

Det säger säger Katja Vuollet Carlsson, medlem i den nationella arbetsgruppen för 

kontaktsjuksköterskor/Min vårdplan för RCC i samverkan, som deltagit i arbetet med framtagandet av de nya KVÅ-koderna.

Läs hela artikeln här


Informerande samtalet viktigt i CUP:s reviderade vårdprogram

Nyligen har en ny version av vårdprogrammet för CUP lanserats och börjat spridas i vården.

- Hela kapitlet om palliativ vård är skrivet för just CUP, men kan säkert vara till stöd för andra cancerdiagnoser också. Det finns ett avsnitt om det informerande samtalet, som vi är särskilt nöjda med och tror kan vara en inspiration för fler. 

 

Det säger Kristina Arnljots, ordförande för vårdprogramguppen för CUP – cancer utan känd primärtumör.

Läs hela artikeln


Nytt vårdprogram för tumörer i centrala nervstystemet finns nu publicerat på cancercentrum.se

 

Det nya vårdprogrammet ersätter det tidigare vårdprogrammet för primära maligna hjärntumörer som fastställdes 2012.

Läs artikeln om det nya vårdprogrammet här

Gå direkt till vårdprogrammet (pdf)


Tekniken central när framtidens MDK diskuteras i sydöst

- Många uttryckte att de uppskattat att få möjlighet att träffas tvärprofessionellt och få skapa en gemensam nulägesbild. Det ska bli spännande att se vilka förbättringar detta kommer innebära för framtidens multidisciplinära konferenser.

Det säger Mari Bergeling, regional processamordnare på RCC Sydöst, efter en lyckad work-shop i Nässjö.

Läs hela artikeln här


Kliniska studier ökar kvaliteten i vården

- Alla sätt att öka antalet patienter i kliniska studier är positivt, eftersom det förbättrar kvaliteten i vården.

Det säger Ingemar Lagerlöf, hematolog och överläkare på Hematologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping, apropå den nya databasen Cancerstudier i Sverige, som lanserades tidigare i höstas.

Läs hela artikeln här


Annica ny koordinator för cancerrehabiliteringen

- Det är ett viktigt och intressant uppdrag att koordinera cancerrehabiliteringen i sydöstra sjukvårdsregionen. Vårt nya arbetssätt med en processledare i varje län tror jag kommer att förenkla arbetet för mig, eftersom vi hjälps åt och finns närmare verksamheterna och processerna.

Först ut är en workshop i bäckenrehabilitering 1 mars i Alvesta.

- Syftet med dagen är att vi ska utbyta erfarenheter med varandra utifrån en kartläggning som genomförts under hösten.

Bäckenkomplikationer efter behandling av cancer i bäckenet är ett ganska okänt område, inte minst för patienterna.

- Vi kommer att arbeta på att  utveckla omhändertagandet av dessa patienter i vår region, säger Annica Tomasson.


Bli prenumenrant på RCC Sydösts nyhetsbrev här

Följ utvecklingen på webben www.cancercentrum.se/sydost
och gör oss gärna till favorit!