Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 6, december 2016

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning och god jul!

Havsutsikt 2/2016

Nytt nummer ute nu!

Vad ser du när du kikar ner i havet från stranden en varm sommardag? I Havsutsikt 2/2016 får du lära känna dessa grunda livsmiljöer, men du får också bekanta dig med bakterier som lever i de allra djupaste och syrefattiga delarna av Östersjön. 

Hur mår havet? En enkel fråga med ett komplicerat svar. Hur gör man för att ta reda på svaret? Det har varit forskningsprogrammet Waters fokus.

Läs om detta och mycket mer!


Illustration: Topia Landskapsarkitekter/KAWA

Startskott på Skansen

I november startade bygget av Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön. Det smällde högt när Björn Carlson från Stiftelsen BalticSea2020 tryckte på knappen för en symbolisk sprängning. I samverkan med stiftelsen, SLU och Skansen ska Östersjöcentrum ta fram den viktigaste kunskapen att visa upp om utmaningar och lösningar för vårt gemensamma innanhav. Läs mer


Boka plats för kurs på Askölaboratoriet 2017

Planerar du att ha en kurs på Askö under 2017? Senast den 31 januari vill vi ha din ansökan.

Kurser ges företräde till bokning av samma tid som den aktuella kursen haft föregående år. Inget företräde till bokning av annan tid på året. Bokning kan endast göras för ett år i taget. Ansökningar som inkommer efter den 31 januari tillgodoses i mån av plats.

Läs mer och ansök


Policy Brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

Nu finns en ny Policy Brief från Baltic Eye, författad av marinekologen Sofia Wikström, med titeln "Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd – nästa steg för att bevara gemensamma tillgångar".

Budskapet är att för att bevara den biologiska mångfalden i Östersjön och säkra ett hållbart nyttjande av havets resurser måste framtidens marina områdesskydd inrättas på nya sätt – med ett tydligare fokus på kvalitet, inte bara kvantitet. Läs mer och se film


Baltic Eye kommenterar

EU-kommissionen har tagit beslut om framtiden för fågel- och habitatdirektiven. Sofia Wikström kommenterar. Läs mer

I november kom regeringens forskningsproposition. Christoph Humborg kommenterar.
Läs mer

En ny amerikansk studie visar att sjöfåglar äter plast eftersom det luktar mat. Marie Lööf kommenterar. Läs mer

Östersjöcentrum, genom Gustaf Almqvist, har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten. Läs mer


Forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning

Den 8-9 november samlades mer än 1 300 personer från samtliga Östersjöländer i Münchenbryggeriet i Stockholm för att diskutera regionens framtid vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön. Det var fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium. Läs mer


Baltic Sea Future

Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress, initierad av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav, som arrangeras av och på Stockholmsmässan 6-7 mars 2017.

I Stockholm kommer borgmästare och tjänstemän, nationella och internationella beslutsfattare, forskare och näringsliv att mötas för tvärvetenskapliga diskussioner och för att lära sig av ledarskap, framgångsrika åtgärder och nya innovationer för att nå en hållbar utveckling och FN:s nya hållbarhetsmål under Agenda2030. Läs mer


Nya medarbetare

Vi välkomnar kommunikatör Isabell Stenson, som vikarierar för barnlediga Nastassja, och Thomas Strömsnäs, ny befälhavare vid Askölaboratoriet.


Ledig anställning

Forskare inom kustzonens miljö och förvaltning. Sista ansökningsdag 18 december. Läs mer

Foto: Lawrence Hislop

Arktis-studie varnar

The Arctic Resilience Report är den första övergripande utvärderingen som gjorts av både ekosystem och samhällen i Arktis. I rapporten varnas för att Arktis kan förändras i grunden redan under detta sekel. Rapporten är framtagen av ett internationellt team av forskare, bland annat av Garry Peterson, Stockholm Resilience Centre. Läs mer


Lönsamt samarbete

Segelfiskar som samarbetar fångar fler fiskar än om de jagar en och en. Dessutom får de snabbare mat i magen. Det visar en ny studie från bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet där James Herbert-Read vid Zoologiska institutionen deltagit.
Läs mer

Foto: Rodrigo Friscione Wyssmann

Hur påverkas marina inlandsisar av ett varmare klimat?

Wallenberg Academy Fellow Sarah Greenwood vid Institutionen för geologiska vetenskaper ska studera hur inlandsisar som mynnar ut i havet påverkas av den omgivande miljön. Ett viktigt mål är att kunna göra säkrare förutsägelser av hur Grönlands och Antarktis marina inlandsisar kommer att reagera när klimatet blir varmare. Läs mer


Så mycket klarar världens korallrev

Årets massblekning av koraller som förstörde stora delar av världens korallrev var den mest utbredda någonsin. Många frågar sig nu hur mycket mer uppvärmning, överfiske, föroreningar och annan mänsklig påverkan världens korallrev tål. En grupp forskare från Stockholm Resilience Centre, med huvudförfattare Albert Norström, har tillsammans med kollegor från Storbritannien, USA och Australien för första gången någonsin försökt besvara frågan vetenskapligt. Läs mer


Lediga anställningar

Postdoktor inom förvaltning av marina social-ekologiska system, i Nereus Program vid Stockholm Resilience Centre. Sista ansökningsdag 22 december. Läs mer

Biträdande lektor i akvatisk geokemi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Sista ansökningsdag 10 januari 2017. Läs mer


Nya avhandlingar

Diana Garavito-Bermúdez, Learning ecosystem complexity: A study on small-scale fishers’ ecological knowledge generation

Elisabeth Nyberg, Improved Assessment in Environmental Monitoring of POPs: Using monitoring data from the aquatic ecosystem and human milk


Kommande disputationer

Caroline Ek, Towards understanding stable isotope signatures in stressed systems, 2016-12-15

Sandra M. Granquist, Ecology, tourism and management of harbour seals (Phoca vitulina), 2016-12-16

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.