Medlemsbrev från TEV. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hittar patienterna dig?

I början av nästa år drar vi igång med marknadsföring av CV-portalen. Missa inte möjligheten att vara med du också!

Ta en liten stund under julledigheten att logga in på CV-portalen och registrera in grundläggande information om dig som tandläkare och om din mottagning. Om du inte hinner lägga upp hela ditt CV med alla meriter på en gång, går det jättebra att logga in igen och fylla på ditt CV allteftersom.

CV-portalen är en unik medlemstjänst där du kan presentera dig själv och din klinik för nya patienter. Det är också en möjlighet för dina nuvarande patienter att få veta mer om dig och din bakgrund.

Missa inte denna kostnadsfria möjlighet till marknadsföring, endast för dig som är medlem i TEV!


Hållbart ledarskap

Christin Mellner är fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Hon arbetar med forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Bland annat har hon gjort en omfattande enkätstudie bland chefer och arbetsledare inom en rad olika områden. Hon finner att den ökade globaliseringen, konkurrensen, digitaliseringen och fragmentariseringen lätt ger upphov till stress, otydliga gränser mellan arbete och privatliv samt minskat välmående på jobbet. 
En rad faktorer bidrar till ett Hållbart ledarskap, bland annat:

  • Rimliga krav och förutsättningar att utföra arbetet
  • Självbestämmande
  • En stödjande närmaste chef
  • Tillitsfull relation till medarbetarna 
  • Stödjande och tydlig organisationsstruktur
  • Färre medarbetare att arbetsleda
  • Låga förväntningar på att man som ledare ska vara tillgänglig "dygnet runt"
  • Att arbetet utförs inom avtalad arbetstid

—Gemensamt för alla ledare att man kämpar med att hitta en balans mellan jobbet och fritiden, samtidigt som man vill uppnå ett gott ledarskap för både verksamheten och sin personal.

Ladda ner Christin Mellners föredrag som pdf 

Christin Mellner. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Kansliet under julhelgerna

Under jultiden 21 december-6 januari har TEV:s kansli stängt. Det går bra att maila oss på info.tev@stlf.se, så återkommer vi med svar efter den 9 januari.

Om du har en akut fråga kring ditt medlemskap eller din medlemsavgift under jultiden, hänvisar vi vänligen till Föreningshuset som administrerar vårt medlemsregister samt fakturor. De nås på telefon 08-556 061 42 eller medlem@foreningshuset.se

God jul och Gott nytt år!


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Tandläkare-Egen Verksamhet och Sveriges Tandläkarförbund. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.