Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Underhållsdagarna 2016

Den 24-25 november genomfördes Underhållsdagarna 2016. Det blev ett uppskattat event med duktiga föredragshållare, intresserad publik och ett utmärkt sätt att skapa nya kontakter inom underhåll. Deltagarna visade sin uppskattning genom att ge det samlade omdömet ”mycket bra” i enkäten.

Vi fick ta del av ett späckat konferensprogram med föredrag om visioner för Riksorganisationen Svenskt Underhåll, underhållsstandarder, underhåll för Industri 4.0, framtidens underhåll i smarta fabriker, kompetens för ökad driftsäkerhet, underhållets betydelse för svenskt näringsliv samt risker kopplade till underhåll både med avseende på människa och utrustning.

På plats fanns även Svenska Mässan som berättade om Underhåll 2018, som sker den 13-16 mars 2018. Det är norra Europas största fackmässa inom underhåll och driftsäkerhet. Branschtidningen U&D var också på plats för att kunna rapportera om Underhållsdagarna 2016 i kommande nummer.

På kvällen den 24 bjöds det på middag och i samband med denna uppmärksammades de underhållsledare och underhållstekniker som klarade tentamen under hösten.

Certifikatutdelning

I samband med Underhållsdagarna 2016 delades certifikat ut till de som klarat tentamen den 10 respektive 11 oktober.

Certifierad Svensk Specialist som Underhållstekniker:

Johan Nordberg och Andreas Niemelä

Certified European Maintenance Technician Specialist:

Lars Höglund, Peter Molin, Mathias Harbom och Mats Pettersson.

European Expert in Maintenance Management:

Magnus Allmyr, Benjamin Amling och Per Tomas Uusitalo.


Hedersordförande Jan Frånlund internationellt prisad

Organisationskommittén för The Maintenance Performance Measurement and Management International Conference, MPMM, beslöt att enhälligt tilldela Jan Frånlund priset ”Lifetime Achievement Certificate of Recognition for outstanding contribution to the field of maintenance”.

Utdelningen av denna utmärkelse skedde den 28 november i samband med inledningen av den internationella konferensen, vilken denna gång hölls i Sverige och vid Luleå Tekniska Universitet.


Temadagar i samarbete med Underhållscentrum

I samarbete med Underhållscentrum i Härnösand genomfördes två temadagar, den 16-17 november, på Höga Kusten Hotell. Det handlade om grundorsaksanalys i underhållet repsektive kritikalitetsanalys av utrustningar där vi även fick ta del av praktikfall från Domsjö Fabriker och SCA Underhåll. Det var två spännande temadagar med bra innehåll, intressanta diskussioner och samtal kring dessa aktuella ämnen.


Vikten av ytskydd i svensk industri

Vid tre tillfällen under oktober och november hade vi möjlighet att delge vår syn på Vikten av ytskydd i svensk industri vid Ytskyddsgruppens informationsdagar. I Sverige kostar förstörelsen av metall och betong drygt 200 miljarder kronor varje år. Det finns således stora belopp att spara genom att använda rätt produkter, på rätt plats och på rätt sätt.

Renovering och ytskydd samt förstärkning av metall och betong är ett viktigt, men komplext område. Ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom Svenskt Underhåll rörande dessa frågor gör att livslängden på nya och befintliga anläggningstillgångar kan förlängas avsevärt.


Planerade aktiviteter under 2017

Nu har vi lagt planen för de större evenemangen som är planerade för 2017. Till detta kommer temadagar, informationsträffar mm samt ett utökat samarbete med regionala samarbetspartners.

  • 16 februari, Seminarium och studiebesök för certifierade underhållsledare, Gävle/Sandviken.
  • 7-8 mars, Konferensen Underhållstekniskt forum, i samarbete med Svenska Mässan, Göteborg.
  • 6 april, EFNMS Workshop - Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser, Spånga.
  • 4 maj, Konferensen Underhåll för Industri 4.0, Spånga.
  • 14 september, Konferensen Tillståndsbaserat underhåll - nu och i framtiden, Spånga.
  • 5 oktober, Kompetenssäkring i underhållet, Spånga.
  • 26 oktober, EFNMS Workshop - Säkerhet, hälsa och miljö, Södertälje.
  • 23-24 november, Konferensen Underhållsdagarna 2017, Stockholm.

       Läs mer om de kommande aktiviteterna här


Svenskt Underhåll, Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga

08-664 09 25, kansli@svuh.sewww.svensktunderhall.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.