Nyhetsbrev från Biogas Sydost. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Året 2016 i korthet

En julklapp till alla gasbilsägare

Lagom till 4:e advent ska det gå att tanka biogas på Sörby Industrigata 5 i Ronneby. Det är Blekinge Bränslen och Stefan Hermansson som med stöd från Klimatklivet har byggt anläggningen på Vigge-området utmed E22:an. 

I Karlskrona är E.ON igång med att arbeta upp den marknad som krävs för ett gastankställe. Det innebär att Blekinge nu närmar sig målet om ett tankställe för gasfordon i varje kommun. Ljungby är den tredje kommunen i regionen som kommer att få en gasstation. Där är markfrågan löst och stationen beställd. Så fort avtalet, som ska försäkra grundvolymen, är klart sätter Stefan Hermansson upp anläggningen, vilket förväntas ske under det första halvåret 2017. Även denna station kommer att byggas med stöd från Klimatklivet.


Förstudie om flytande biogas beviljat

Energikontor Sydost har beviljats medel från den Regionala utvecklingsfonden för att undersöka om det finns en marknad för flytande biogas som produceras i vår region.
Projektet ”Flytande biogas till land och till sjöss” vill erbjuda ett miljövänligt alternativ till tunga fordon, sjöfart och industri. Vår region är kustnära och här finns en stor outnyttjad biogaspotential vilket gör möjligheten att producera och använda flytande biogas intressant.

Övriga partners i projektet är Destination Gotland, E.ON, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Puregas Solutions, Regionförbundet i Kalmar län, Region Gotland samt Växjö Motor Company. Uppstartsmötet i projektet ägde rum den 30 november i Kalmar. 
För mera information kontakta projektledare Hannele Johansson.

Kunniga föreläsare och engagerade deltagare ledde till ett uppskattat Energiting i Karlshamn 10 november

Spåret ”Fordonsgas idag och i framtiden” lockade ett stort antal åhörare på årets Energiting Sydost. Föreläsarna bjöd på sina erfarenheter som biogasproducenter och/eller konsumenter. Vi fick också en inblick i vad som är på gång såsom regionala nät, flytande gas och vätgas. Föredragen från Energitinget finns att ladda ner här.

Bilar som går på förnybara bränslen ökar i regionen

Enligt Trafikanalys statistik 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015. Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %. Läs statistik även över andra förnybara bränslen Biogas Sydosts hemsida.


Årets sista Biogas Sydost-möte

ägde rum 20/10 på More Biogas anläggning i Läckeby, Kalmar. Mötets värd var Gunnar Bergström, processingenjör på More Biogas. Gunnar presenterade resultaten av den franska praktikanten, Florian Lafoux’s arbete med bl.a. luktproblematiken och kondensvattnet. Mera information finns här.

Samtidigt passade medlemmarna i Biogas Sydost på att fira med smörgåstårta att More Biogas hade valts till ett av de tio mest intressanta biogasprojekten av deltagare i Horisont 2020 projektet Biogas Action.


Största traf​ikupphandlingen i Kalmar genomförd

Det lär väl inte ha undgått någon att den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i Kalmar län avslutades när landstingsstyrelsens arbetsutskott sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. I april togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas och trafikstarten äger rum i augusti 2017. Ett glädjebesked för alla biogas- och miljövänner.


Nya medlemmar i Biogas Sydost

Biogas Sydost vill hälsa våra två nya producenter, nämligen Alvesta Biogas och More Biogas Småland AB, välkomna i nätverket.
Mera information om företagen finns här.

Fler nyheter finns på www.biogassydost.se

 

Med önskan om en

God Jul och ett Gott Nytt Biogasår!


facebook

biogassydost.se

Du får detta nyhetsbrev som medlem i Biogas Sydost eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.