Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren

Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad. www.sv.se/utvecklingfrandagett


Validering - en viktig del i den förberedande asyltiden

Vi har som mål i projektet att utveckla och testa en ny metod för en inkluderande och förberedande asyltid som bidrar till att förkorta vägen under etableringen och bidra till snabbare egenförsörjning. Vi tror att en tidig kartläggning av utbildnings-och yrkesbakgrund kan öka den möjligheten.

Då vi som studieförbund vill vara i frontlinjen bedömde vi att kunskaper som är på nationell nivå är nödvändiga för att kunna vara gångbara i hela Sverige. Det visade sig även att Arbetsförmedlingen centralt hade ett intresse för ett av IT-systemen vi ska använda som databas för det personliga CV:et, säger Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ett.

Det här är ett steg i rätt riktning för att möta framtidens behov av kompetens i flera samhällssektorer.

Jeanette, vad kommer kartläggningen att användas till?

Framförallt är den enskilde individen som får användning av sitt CV. Dels genom att dela med sig av sitt CV till arbetsgivare och AF, men även vid uppehållstillstånd för att snabbare kunna komplettera med vissa studier för att matcha det som den svenska arbetsmarknaden efterfrågar. Vi tror även att det skapar en positivitet i den ovissa vardagen för den enskilde att berätta och dokumentera det man gjort i sitt ”tidigare liv” där man hade en annan identitet än flykting.

Förhoppningen framöver är att ett gott samarbete kan inledas med bland annat  Arbetsförmedlingen utifrån den validering projektet gör och att samarbetet bidrar till att tiden under etableringen förkortas och matchning mot arbete kan ske snabbare. Jag tänker mig en win-win situation för både individ och samhälle, säger Jeanette Ohlsson.

 

Under november har Shahla Ojagh och Denana Holmberg varit iväg på valideringsutbildning. Shahla och Denana är utbildningsledare i projektet och arbetar på flera platser i Örebro län.

Vad var det för utbildning och vad fick ni göra, Shahla och Denana?

Utbildningen anordnas av Studieförbunden och Arvsfonden och sker i samarbete med Nordiskt Valideringsforum (NVF). Syftet är att utbilda handledare i validering som i sin tur ska kunna hitta och kartlägga kompetenser hos målgruppen.

Vi fick en intensiv genomgång om olika moduler för validering och och kartläggning. Vi fick också information om Atlas, samma system som AF använder där vi kan skapa CV och även språktest där individen kan testa sina språkkunskaper.

Kunskap behöver inte komma från utbildning utan erfarenhet kan också ge kunskap. Det är sådan kunskap vi ska lära oss att kartlägga, säger Denana och Shahla.

Snart kommer projektet att testa valideringen på första gruppen.


Utveckling från dag ett nätverkar på konferenser

Forskning som förändrar 8/11
Den 8 november deltog projektet i konferensen "Forskning som förändrar". Samamarrangörer för konferensen var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Vetenskapsrådet och IDEELL ARENA. Konferensen presenterade aktuell forskning om det civila samhället och dess roll i samhällsutvecklingen.

Under konferenserna twittrade vi aktivt. Följ oss gärna på Twitter för att följa oss i vårt arbete framöver.

Open up 10-11/11
Open Up! är ett initiativ från eldsjälar, företag, organisationer och offentliga aktörer i Örebro som vill vara en kraft för ökat innanförskap i Sverige. Projektet deltog givetvis under dessa dagar. Från konferensen tog vi med oss många goda exempel och en stark känsla av drivkraft om att vilja vara med och göra skillnad. Vi fick många nya kontakter med nyfikna människor som vågade tänka utanför boxen vilket passar oss perfekt i projektet! Vi har nu möjlighet att göra om och göra rätt!

En gemensam syn vi tar med oss från konferenserna är att det finns tydlig politisk vilja att ideell sektor ska användas och ses som en resurs. Offentlig och ideell sektor behöver mötas, få mer kunskap om varandra hjälpas åt i gemensamma uppdrag. Tillsammans kan vi göra skillnad!


Lyckat samarbete med LRF för praktik inom den gröna näringen

Fram till årsskiftet har vi stärkt upp projektet för en fördjupad satsning av praktik inom den gröna näringen. Vi har sett att flera av de asylsökande vi träffar har kompetenser inom den gröna näringen, vilket gjorde ett samarbete med SVs grundorganisation Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) till en självklarhet.

Läs mer om satnsingen tillsammans med LRF Örebro på vår webbplats.

Läs mer om satsningen i reportage från NA

 


Kvartalsrapport i kortform

 

Under hösten har vi:

 

  • Arbetat fram ett utbildningspaket som vi erbjuder den asylsökande. Läs mer om utbildningspaketet.
  • Genomfört undervisning i svenska och samhällskunakp med 438 personer i Örebro län som söker asyl.
  • Utbildat oss i validering.
  • Samarbetat med LRF Örebro gällande praktikplatser inom den gröna näringen.

Följ oss på Facebook!
Följ oss på Twitter!

Du får detta nyhetsbrev för att vi anser att du är viktig för oss, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.