Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-11-16

Myndigheter lever upp till krav på praktikplatser

Myndigheterna har svarat väl mot regeringens krav på praktikplatser till nyanlända och funktionsnedsatta. Det tycker Statskontoret som gjort en enkätundersökning. Bäst är Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända under april till augusti. 

Statskontoret tror att det finns goda möjligheter att nå det uppställda målet på 1000 nyanlända praktikanter per år.

”Det finns en utbredd vilja bland statliga myndigheter att bidra till att uppfylla regeringens mål om att ta emot praktikanter”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Läs hela artikeln på publikt.se


Färre arbetslösa men fler långtidsarbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att minska. Samtidigt har allt fler inskrivna arbetslösa varit utan jobb en längre tid. Sedan förra året har antalet långtidsarbetslösa ökat med 2 000 personer, till 146 000.

- Vi ser att utbildning är en nyckel för att komma in på svensk arbetsmarknad. Det är nu ännu viktigare att matcha fler mot utbildning som leder till jobb, i samverkan med kommunerna och utbildningsväsendet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se


Högskolekurs - Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälningstiden löper fram till den 9 december.

Kursen riktar sig till
Lärare i grundskola och gymnasieskola, fritidspersonal i skola och fritidshem, förskollärare, förskolechefer, rektorer, skolhuvudmän, personal i elevhälsa och vägledning/SYV.

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på skolverket.se


Webbinarium om omfattande frånvaro

Den 23 november kl 9.00-10.00 bjuder Skolinspektionen in till ett kostnadsfritt webbinarium om omfattande frånvaro.

Under webbinariet får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om Omfattande frånvaro och har möjlighet att ställa frågor till vår projektledare.

Läs hela inbjudan på skolinspektionen.se


Vägledarens val - Leif Andergrens senaste bok

Vägledarens val – teori och metod i aktion går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

I samtalen är dessa personer sökande:
• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon. 
• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år. 
• Amina (15 år) är grundskoleelev. 
• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.
• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.
• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.
• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.
• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Så här ser samtalen/dialogerna ut
Samtliga samtal följer Leifs egen Etappmodell som även beskrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar Leif vägledare inom olika verksamheter och möter vägledningssökande i ett introduktionssamtal. Han har varierande förhandsinformation om de sökande och genomför introduktionssamtal med samtliga. Utifrån introduktionssamtalet bestämmer han sedan hur den fortsatta individuella vägledningsprocessen bör se ut för var och en. 

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt Leifs uppfattning) skulle kunna genomföras vid varje givet tillfälle i 
den individuella vägledningsprocessen. Dessa 
aktiviteter baserar Leif på teorier och metoder som han nämner och 
ibland redovisar övergripande. Av de tänkbara aktiviteterna 
argumenterar Leif för de som han väljer att genomföra.

Han fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon 
av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga 
valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val
Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade ”Vägledarens val”. Här reflekterar Leif över de val han själv som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför han valt som han har gjort. Han pekar även på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.

Vägledaren gör skillnad
Leif är av uppfattningen att vem du är som vägledare är en viktig faktor i själva vägledningsprocessen. Att bli medveten om dig själv som vägledare och dina val gör att du bättre kan använda dig själv som redskap i själva vägledningsprocessen och att detta i sin tur kan göra positiv skillnad. 

Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation. Ur din egen reflektion föds ditt eget lärande. Ur detta föds din egen praktiska yrkesteori. Roligare, nya sätt att tänka, vitaliserande, tydliggörande av yrkesrollen…

Boken är ingen manual eller lathund. Förhoppningen är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.

Beställ idag – leverans inom en vecka!

Format: 169x239 mm (G5)
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-4-7

Pris (frakt): 445 kr/ex.
Nu kan du även beställa direkt från oss som privatperson/student till samma pris!

Mejla din beställning till order@tremedia.se

 


Författaren Leif Andergren

Leif Andergren är fil.mag och har studie- och yrkesvägledar­examen och gymnasie­lärar­examen i samhällskunskap och historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledarskap och har bland annat arbetat vid Malmö högskola. Leif har arbetat med interkulturella frågor både i Sverige och utomlands och har tidigare utkommit med böckerna Samtala och Vägleda.

Kompetensutveckling med Leif?
Leif erbjuder i egen regi kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, coacher och andra som arbetar professionellt med samtal. Han anpassar och specialdesignar lösningar som passar målgruppen i nära samarbete med beställaren.

Läs mer om Leif på www.andergren.se

Du kan även kontakta honom direkt på tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se.


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.