Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-12-07

20% rabatt på alla bokbeställningar

Tremedias förlag erbjuder vägledningslitteratur som idag används som studentlitteratur på landets tre studie- och yrkesvägledarprogram.

Beställer du innan årsskiftet får du 20% rabatt på alla bokbeställningar!

Samtala

Samtala är en bok för dig som ser det individuella samtalet som ett betydelsefullt arbetsredskap i vägledningssammanhang. Du får en grundlig genomgång av vägledningsteorierna och introduceras i författarens samtalsmetod Etappmodellen.

Läs mer på www.tremedia.se

Provläs avsnitt

Pris (exkl. moms och frakt): 475 kr/ex
Maila er beställning till order@tremedia.se.
Leverans inom en vecka.

Vägleda

Vägleda är till för dig som arbetar med samtal och vägledning. Här presenteras teorier, metoder och idéer samt 44 gruppövningar.

Läs mer på www.tremedia.se

Provläs ett kapitel

Provläs ett urval av övningar

Pris (exkl. moms och frakt): 375 kr/ex
Maila er beställning till order@tremedia.se.
Leverans inom en vecka.

Vägledarens val

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

I samtalen är dessa personer sökande i varsitt kapitel:
• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon. 
• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år. 
• Amina (15 år) är grundskoleelev. 
• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.
• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.
• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.
• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.
• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Läs mer på www.tremedia.se

Läs recensionen som pdf-fil.

Provläs del av ett kapitel

Pris (exkl. moms och frakt): 445 kr/ex
Maila er beställning till order@tremedia.se.
Leverans inom en vecka.

WATCH

Watch är i första hand en bok för dig som planerar att implementera och leda en gruppvägledningsprocess med syftet att förebygga avhopp från grund- och gymnasiestudier. Den kan även användas som ett stöd inom andra utbildningsinsatser för ungdomar.

Läs mer på www.tremedia.se

Provläs avsnitt

Pris (exkl. moms och frakt): 375 kr/ex
Maila er beställning till order@tremedia.se.
Leverans inom en vecka.

Hope-Filled Engagement

Hope-Filled Engagement behandlar den ökande mångfalden och komplexiteten som du som vägledare möter i ditt arbete. Boken är på engelska.

Läs mer på www.tremedia.se

Provläs avsnitt

Pris (exkl. moms och frakt): 558 kr/ex
Maila er beställning till order@tremedia.se.
Leverans inom en vecka.

Rabatt på alla bokbeställningar fram till årsskiftet

Beställer du innan den 31 december 2016 ger vi 20% rabatt på alla bokbeställningar.

Maila er beställning till order@tremedia.se tillsammans med leverans- och fakturaadress.
Beställningen levereras inom en vecka.

Hör av dig om du har frågor

På Tremedia vill vi gärna ha en nära kontakt med våra kunder. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Bäst når du oss på våra e-postadresser.

E-post
Anna: anna@tremedia.se
Lennart: lennart@tremedia.se
Beställningar: order@tremedia.se


Arbetsförmedlingens prognos för 2017 och 2018

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark även om utvecklingen avtar i styrka. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med 101 000 personer, men bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent i år till 6,8 2017. År 2018 sker ett än större tillskott av personer i arbetskraften och arbetslösheten ökar till 6,9 procent.

Läs hela artikeln på arbetsformedlingen.se


Ge fler yrkeselever chans till utlandspraktik

Sveriges gymnasieskolor måste ge fler yrkeselever möjlighet till praktik utomlands. Utlandspraktik ger unga en efterfrågad kompetens, utveckling på ett personligt plan och de blir mer anställningsbara. Det bidrar till att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och underlättar för svenska företag att hävda sig globalt, menar Universitets- och högskolerådet, LO och Svenskt Näringsliv.

Läs mer på dagenssamhalle.se


"Inför SYV redan i lågstadiet"

Kostsamma skolavhopp och felval bland ungdomar ska minskas med hjälp av stärkt studie- och yrkesvägledning. Syv:aren Karin Bolin vill att syv införs i betydligt tidigare ålder – redan på lågstadiet.

– Det grundar sig i att vi träffar många ungdomar som inte har ägnat en tanke åt framtiden, säger hon.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se


Förlängd tidsgräns för att läsa upp gamla slutbetyg

De studenter som inte hunnit läsa upp sina gamla slutbetyg från gymnasiet ska får ytterligare tre år på sig av regeringen.

– Vi har fått signaler att många inte kommer hinna läsa upp sina gamla kursbetyg innan 1 januari 2017, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Läs hela artikeln på sverigesradio.se


Fler får rätt att läsa in behörighet på komvux

Nu har riksdagen sagt ja till regeringen förslag om att fler vuxna ska få rätt att läsa på komvux, kommunal vuxenutbildning. Regeringens förslag innebär att alla vuxna över 20 år får rätt att gå en utbildning på komvux för att bli behöriga att söka in till högskolor eller yrkeshögskolor. Det här gäller alla som uppfyller kraven för att få delta i komvux på gymnasienivå.

Förslaget innebär att det inte längre krävs en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att få läsa på komvux på gymnasienivå. Har man uppnått grundläggande behörighet till högskolan har man också rätt att läsa på komvux för att uppnå särskild behörighet till högskolan. Det finns heller ingen begränsning i hur många olika behörigheter någon får läsa in.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.


Bedömning av reell kompetens ska stärkas

Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett uppdrag med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för universitets och högskolors bedömning av reell kompetens.

– Att bedöma reell kompetens är viktigt för individen men även för hela samhällsbygget. Den som har skaffat sig kompetens inom ett område, till exempel genom ett långt arbetsliv, ska kunna få den kompetensen bedömd på ett bra sätt vid högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson.

UHR får i uppdrag att samordna pilotverksamheten för bedömning av reell kompetens som ska påbörjas under 2016 och bedrivas till och med 2018. Därefter ska den struktur som pilotverksamheten resulterar i kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens.

Läs mer på regeringen.se


Studerande med lärlingsersättning ökar

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före. Högst andel elever får lärlingsersättning i Västerbotten och Västernorrland.

CSN har undersökt hur lärlingsersättningen utvecklats sedan den infördes 1 januari 2014. Sedan införandet har allt fler elever inom gymnasiet påbörjat en lärlingsutbildning.

- Utvecklingen tyder på att lärlingsersättningen har bidragit till att öka attraktionskraften för dessa utbildningar. Antalet studerande med lärlingsersättning har ökat samtidigt som antalet studerande på gymnasiet har minskat, säger Andreas Dahlkvist, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Läs mer på csn.se


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.