Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 4 - 2016


Vindkraft för 100 miljarder ger jobb och industri i Norrland

Ja, 100 miljarder kronor kommer sannolikt att investeras i Norrland fram till år 2030. I storskalig vindkraft. Överskådligt är den landbaserade vindkraften den mest ekonomiskt fördelaktiga gröna energin att investera i.

Utbyggnaden av vindkraften påverkar inte bara landskapet utan också möjligheterna till utveckling i landsdelen. Enligt Vindkraftcentrums erfarenheter och kartläggningar av storskalig vindkraft i Norrland ger de 100 miljarder kronorna:

  • 10 000 regionala årsanställningar fram till 2030 inom bygg och anläggning.
  • Drygt 20 000 regionala årsanställningar för drift och underhållsjobb.

Läs mer>>


170 vindkraftparker under planering i södra och mellersta Norrland, den kompletta listan.

Listan omfattar parker som har tillstånd, är under prövning/överprövning samt i samrådsprocess i Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Vill du ha en förteckning över dessa kan du kontakta Christer Andersson.

christer.andersson@vindkraftcentrum.se

0768-10 49 20


Inbjudan till träff med norska vindkraftsbranschen.

Som tidigare innebär det seminarier, middag och mingel för dem som vill knyta affärskontakter.

Centrala punkter på dagordningen handlat förstås om läget i jättesatsningen på vindkraft på ömse sidor av Trondheimsfjorden. Både storägaren Statkraft och turbinleverantören Vestas finns bland talarna. Även utbyggnaden av vindkraft i övriga Norge diskuteras liksom strategier för drift och underhåll när turbinerna väl är på plats. Vindkraftcentrum.se kommer att delta i Förjulsträffen och tar Nabotåget från Östersund torsdag morgon. Häng på du också!

Läs inbjudan och program genom att klicka här>>

Anmälan gör du själv genom att klicka här. >>


Välbesökt Branschforum.

Svenska företag har goda affärsmöjligheter i Norge nu när Statkrafts är igång med sina vindkraftprojekt i Tröndelag.

Totalt 17 miljarder kronor satsas på flera vindkraftparker och kraftledningar under de närmaste fyra åren. Nyckeln är det samarbete som Vindkraft-centrum.se byggt upp med Windcluster Norway.

Läs mer>>


Projekt ”Lokal förankring av vindbruk”

Från avfolkningsbygd med bristfällig infrastruktur till ökad befolkning, bredband, vägar med hög bärighet och massor av ideer och erfarenheter att dela med sig av.

Lungsjöns fritidsförening har beviljats stöd från energimyndigheten för projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt”.

Läs mer>>

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft var det en lång artikel om vindkraftparkerna runt Lungsjön. Du kan läsa den genom att klicka här>>

Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjöns fritidsförening höll föredrag om verklig lokal nytta på den årliga vindmässan i Stockholm. Du kan se filmen på föredraget genom att klicka här>>


Vindkraftutbyggnaden ger 6,2 mil ny 400 kV-ledning.

Svenska kraftnät skall bygga om världens äldsta 400-kilovoltsledning mellan Storfinnforsen och Midskog. Det beror på att flera vindkraftverk ska byggas i området runt Sollefteå vilket ställer krav på ett starkare stamnät.

  • Med en modern ledning kan Svenska Kraftnät bättre ta tillvara på den el som produceras, säger det statliga affärsverket. Läs mer>>

Prenumerera på Energi-myndighetens nyhetsbrev

För att få Energimyndighetens nyhetsbrev måste du registrera dig på deras hemsida genom att klicka här>>


Winterwind International Wind Energy Conference, 6-8 Feb 2017 Skellefteå, Sweden

Feb 6 – Study Visit

Feb 7-8 - Conference and exhibition

Location: Skellefteå, Sweden

More info at: winterwind.se 


Presentationer från Nätverket för Vindbruks årliga konferens

Energiuppgörelsen, läget i branschen och hinder för fortsatt utbyggnad av vindkraft var något av det som diskuterades under Nätverket för vindbruks årliga konferens.
Läs mer>>


Starkare vindar, samhällsnytta och ekologisk kompen-sation

Kan ekologisk kompensation bli ett verktyg när vindkraften byggs ut och vilken tyngd får vindkraftens samhällsnytta när nya tillstånd prövas?

För att ta del av presentationerna vid Vind 2016, klicka här>>


Utlysningen av medel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk.

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk.

Att samarbeta i nätverk är att bygga upp och utveckla kontakter för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Alla aktiviteter ska vara regionalt förankrade och vara av nationell betydelse.

Totalt finns 10 miljoner kronor perioden 2017-2019. Det gör det möjligt att ansöka om projekt som pågår längre än ett år.

Ansökan för nästkommande två år ska vara inne i slutet av januari 2017
Här kan du se förra årets utlysning, klicka här>>


Registrera ditt företag eller dig själv i våra databaser

Söker du jobb eller uppdrag inom vindkraftbranschen, registrera ditt CV här.

Registrera dig i företagsdatabasen här.


Branschföreträdare om bristen på Vindkrafttekniker

Vid branschforum vindkraft i Östersund uttryckte företrädare för branschen sin oro över att antalet utbildningsplatser till vindkraftstekniker minskat kraftigt i Sverige trots ett fortsatt stort behov av utbildade tekniker. En av dessa var Jonas Lundmark, VD på WPS. WPS är ett från turbintillverkarna fristående bolag inom drift och underhåll och de har de senaste två åren vuxit kraftigt inom sitt verksamhetsområde. Men allt är inte ljust vid horisonten, för Jonas förutspår att det kan bli svårt att rekrytera personal med rätt kompetenser när vindkraftsutbyggnaden nu skjuter fart igen.

”Helt klart ett problem” säger Jonas Lundmark på WPS.

Se hela intervjun genom att klicka här>>

 


Vindkraftcentrum.se är en del av Nätverket för Vindbruk

och verksamheten finansieras av Energimyndigheten.

www.vindkraftcentrum.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.