Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-11-08

Utredare föreslår ingen obligatorisk gymnasieskola

Ämnesbetygen ska återinföras och yrkesprogrammen ge grundläggande högskolebehörighet – men gymnasieskolan ska inte vara obligatorisk. Det föreslår regeringens utredare för att få alla unga att fullfölja utbildningen.

”Ingen ungdom ska behöva falla mellan stolarna”, säger utredaren Helén Ängmo.

Läs hela artikeln om gymnasieutredningen på svt.se

Gymnasieutredningen i sin helhet (SOU 2016:77) - 
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning 


Riksväljaren levererad till alla kunder

Alla som har beställt Riksväljaren ska nu ha fått den.

Skulle du sakna din katalog så hör av dig till oss direkt.

Du kan fortfarande beställa Riksväljaren -
maila din beställning till order@tremedia.se

Läs mer om Riksväljaren


Skolverket anordnar fortbildning för studie- och yrkesvägledare

Nu kan du som arbetar med studie- och yrkesvägledning söka tre nya kurser till våren 2017.

Observera att ansökan ska vara inlämnad senast den 1 december 2016. 

Här kan du läsa mer om innehåll och anmälan för var och en av kurserna. 

Läs mer på Skolverkets webbplats.


PlugInnovations slutsatser lyfts i Gymnasieutredningen

Den 31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningen, "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande PlugInnovations slutsatser fram. 

Läs hela artikeln på pluginnovation.se


Följ SKL:s gymnasiekonferens via webben

Under gymnasiekonferensen som äger rum i Stockholm den 17-18 november kan du på förmiddagen den 18 november följa två seminarier via webben.
Du kan ta del av dessa kostnadsfritt. Ingen anmälan behövs.

Läs mer om webbsändningen på skl.se


Kramfors vänder trend för yrkesutbildningar

I många kommuner är de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna hotade när elevunderlaget minskar. I Kramfors lyckas man vända trenden med att låta eleverna ha individanpassad skoltid hos företag.

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats.


I år gick mer än 25 000 elever i sommarskola

Nu betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till de kommuner och fristående skolor som bedrivit sommarskola. Nytt för i år är att bidraget också omfattar gymnasieelever. Förra året deltog 10 000 elever i undervisning på sommarlovet och i år var det över 25 000.

Sommarskolan är en möjlighet för elever att ta igen det man har missat under terminen. Det är också en chans för nyanlända elever att fortsätta lära sig svenska. 

– Vi tycker det är bra om bidraget kan användas till att ge nyanlända elever mer undervisning i svenska, om kommuner och fristående skolor bedömer att det behovet finns. Ju bättre språkkunskaper ju större är möjligheten för eleverna att nå kunskapsmålen även i andra ämnen, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Läs mer på skolverket.se


Leif Andergren: Affischer om vägledning

Vägledningsteorier att inreda med
Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Två av affischerna är baserade på vägledningsteorierna Happenstance Learning Theory och Careership Theory. Den tredje illustrerar Etappmodellen av Leif Andergren och den fjärde är en förenklad version av Norman Amunsons "karriärhjul".

Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Köp 3 och betala för 2
Om ni köper 3 av affischerna så får ni dem till priset av 2 (exkl. moms och frakt).

Priset per affisch är 285 kr (exkl. moms och frakt).

Leverans inom en vecka.
Affischerna levereras i ett rör.

Affisch Careership Theory (Hodkinson m. fl.)

Denna affisch är inspirerad av en illustration i Leif Andergrens bok Vägleda. Den handlar om vad man påverkas av på vägen fram till sitt drömyrke. I grund och botten är detta en illustration av en vägledningsteori om karriärval och karriärutveckling baserad på Hodkinson m.fl. teori i Leif Andergrens tappning.

Man kan använda affischen för att förklara karriärutveckling och hur det går till. Den sökande kan utgå från sin egen situation och föreställa sig resvägar till sitt drömyrke.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)

Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se
Leverans inom en vecka. Affischen levereras i ett rör

Affisch Etappmodellen

Denna affisch är en bild över Etappmodellen, en metod som är framtagen av Leif Andergren och används av de som arbetar med samtal och vägledning för att presentera och förklara för en sökande hur vägledning går till. Modellen visar att vägledning är en process som pågår över tid och innehåller olika aktiviteter.

Affischen är utformad med utgångspunkt från illustrationerna i Leif Andergrens bok Samtala. I boken Samtala beskrivs Etappmodellen i sin helhet tillsammans med idéer och förslag på hur den kan komma till användning i professionella vägledningssammanhang.

Köp 3 betala för 2.
Format:
50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)

Maila din order till order@tremedia.se
Leverans inom en vecka. Affischen levereras i ett rör


Affisch Happenstance Learning Theory (Mitchell & Krumboltz)

Affischen är en tecknad serie som grundar sig i en vägledningsteori om en persons karriärutveckling och vilka variabler, händelser och förhållningssätt som då kan vara verksamma. 

Serien handlar om hur Alex karriär utvecklar sig efter det att arbetssituationen plötsligt förändras. Man kan till exempel använda den för att förklara en persons karriärutveckling eller för att resonera kring vändpunkter i livet och om nya möjligheter som kan uppstå som kräver karriärbeslut. Här kan också den sökande sätta sig själv i huvudrollen och resonera utifrån sin egen aktuella situation.

Affischen är utformad utifrån illustrationen i Leif Andergrens bok Vägleda. Happenstance Learning Theory finns mer utförligt beskriven i boken Samtala av samma författare.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)

Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se
Leverans inom en vecka. Affischen levereras i ett rör


Affisch Framtid och val

Detta är en affisch som är tänkt att inspirera till tankar kring val och framtid. Den kan sättas upp inne på studie- och yrkesvägledarkontoret eller i anslutning till detta.

Affischen är snyggt utformad och allmänt hållen när det gäller innehållet och den bygger på Norman Amunsons "karriärhjul". Om du sätter upp den inne på kontoret kan den även fungera som en utgångspunkt för samtal kring val och framtid.

Format: 50 x 70 cm
Pris: 285 kr/ex (exkl. moms och frakt)

Köp 3 betala för 2.
Maila din order till order@tremedia.se
Leverans inom en vecka. Affischen levereras i ett rör


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.