Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 6/2016

Välkommen till det sjätte nyhetsbrevet från Gård & Djurhälsan FÅR


Mineraler till svenska får

Vilka är behoven och hur kan de tillgodoses?

Det finns i nuläget inga samlade utfodringsrekommendationer av mineraler till får, utan informationen är utspridd och varierar något. Då både brist eller överskott på mineraler kan få förödande konsekvenser, är det viktigt att utfodra djuren rätt för en god hälsa och effektiv produktion. Läs mer här!

Cecilia Kronqvist och Hanna Jibbefors
Cecilia Kronqvist och Hanna Jibbefors

Projekt - Lunginflammation hos lamm

Problem med hostande får förekommer i en del besättningar. Provtagningen för att ta reda på vad som orsakar lunginflammationen är problematisk på levande lamm och resultaten är osäkra.

I detta projekt samlar vi lammlungor med påvisad lunginflammation från slakterier och undersöker dessa närmare.
Läs mer här!

Lean Lantbruk

– nu för både mindre och större företag

Lean är en företagsfilosofi som ursprungligen kommer från Toyota i Japan. Genom att hela tiden jobba med förbättringar bygger man ett företag som har långsiktig konkurrenskraft och skapar utrymme för tillväxt.

Läs mer här!

Antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi”

"Det krävs att en kändis dör".

Björn Olsen, professor och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset Uppsala, kallar i ett inslag i TV4s Nyhetsmorgon, antibiotikaresistensen en ”tyst pandemi”. Han säger att en av de viktigaste sakerna man kan göra som enskild är att minska på konsumtionen av importerat kött. Och konstaterar att Sverige är och har varit ett föregångsland i antibiotikasammanhang.
Se hela inslaget från TV4 här!

Sverige har fortsatt lägst försäljning av antibiotika till lantbrukets djur inom EU

- men importländer knappar in på vårt försprång

Den nyligen publicerade ESCVAC-rapporten från EMA (Europeiska läkemedelsverket) med 2014 års försäljningsstatistik av antibiotika till lantbrukets djur visar att Sverige fortsatt har lägst antibiotikaanvänding inom EU. Kött importeras till Sverige framför allt från Tyskland och Danmark som nu minskar sin antibiotikaanvändning. Rapporten visar att andra viktiga importländer som Polen och Italien ökar användningen. Läs mer här!

Fokusträffar för lammproducenter

Vi vill öka lammproduktionen i Sverige - vill du vara med? Under hösten 2016 anordnar vi 5 fokusträffar på olika platser i landet inom tema avel och fertilitet.

Några träffar har redan varit, men se i vår kurskalender vilka fokusträffar och andra kurser som är på gång!

Akut andnöd hos baggar

- en viktig avelsfråga

I bland annat Storbritannien förekommer sedan länge en sjukdom som i folkmun är känd som ”Texel Throat” då den varit vanlig hos texelbaggar. Det är en akut inflammation i svalget (eng. Laryngeal Chondritis) med andnöd som följd.

Smeknamnet till trots förekommer det hos många olika köttraser, bl.a. Texel, Suffolk, Shopshire och Southdown, även korsningsdjur kan drabbas. Läs mer här!

Sverige friförklarat från scrapie!

Nyligen godkände EU-kommissionen Sveriges ansökan om att få statusen ”försumbar risk” för fårsjukdomen scrapie.

Beslutet innebär att regelverket för export och import av får, samt sperma och embryo från djurslaget, blir tydligare och enklare att följa. Läs mer här!

Lamm 2016 - Kunskap och inspiration

Många intresserade fårägare deltog på mötet.

Lammproducenterna bjöd i samarbete med Gård & Djurhälsan in till möte på Gyllene Uttern 7-8 oktober. Dag två presenterades Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll och Gård & Djurhälsan ett längre block med rubriken Djurhälsa. Många olika aspekter diskuterades, stundtals livligt, med den engagerade skaran på 85 personer.

En artikel med ett referat från mötet kommer att publiceras i nästa nummer av Gård & Djurhälsans tidning.

Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll

i flera utvalda län

Passa på att låta provta era får och getter för Maedi-Visna/CAE före 31 december.

Provtagningen görs som en engångsprovtagning inom ramen för vårt förenklade program, FMV, som inte ger formellt status men ger ett besked om dagsläget i besättningen. Erbjudandet riktar sig främst till dig som inte låtit testa din besättning tidigare. Läs mer här!

Kolla baggens testiklar

- inför betäckningssäsongen


Fem kom ihåg:

-Två testiklar
-Lika stora
-Fritt förskjutbara
-Normal konsistens
-Tydlig bitestikelsvans

Läs mer här!

Dräktighetsscanning och hullbedömning

 

 

 

 

 

 

Malin Bengtsson, Gård & Djurhälsan

Nu råder betäckningstider ute i många besättningar. Efter att tackorna betäckts är det bra att följa upp med både dräktighetsscanning och hullbedömning för att kunna planera för foderstater och lamning. För alla som ansökt om ”Ersättning för extra djuromsorg för får” är det krav på minst tre hullbedömningar per år och då är lågdräktigheten i samband med en eventuell scanning ett bra tillfälle att välja.

Vid dräktighetsscanning med ultraljud kan man se om tackan är dräktig eller inte, hur många foster hon bär på och ungefär när hon förväntas lamma. Scanningen görs ca 40-80 dagar efter beräknad betäckning. Före och efter den perioden blir resultatet mer osäkert. Mer information och kontaktpersoner finns på www.faravelsforbundet.com och www.lammproducenterna.se.

Att tidigt få veta vilka och hur många tackor som är tomma gör att man snabbt kan ta ställning till vad man vill göra med dem; Ska de betäckas snabbt igen? Skickas till slakt direkt? Eller ska behållas på underhållsfoder? Med rätt planering finns mycket pengar att tjäna och man slipper otrevliga överraskningar vid lamningen. Att vid lamningen veta hur många lamm som ska födas underlättar lammövervakningen; När är tackan färdiglammad? Är hon en lämplig adoptiv mor? Kommer tackans råmjölk räcka till alla lamm? Men, kanske viktigast av allt, så kan man långt innan lamning utfodra tackorna efter det antalet lamm som de kommer föda.

För varje lamm som tackan kommer att föda kommer hennes näringsbehov att öka under högdräktigheten. Detta samtidigt som tackor med många lamm kommer ha svårare att konsumera lika mycket foder som de tackor som bara bär på ett lamm. Om näringstillförseln blir för låg eller hög under dräktigheten ökar risken för komplikationer för både lamm och tacka, såväl före, under som efter lamning. Efter scanningen är det därför bra att gruppera tackorna efter det antal lamm som de förväntas föda och sedan styra utfodringen för att passa tackornas behov. Vill man ha hjälp att räkna på en foderstat kan man beställa foderstatsberäkning här.

Andra faktorer, förutom antal foster som tackan bär på, som är bra att ta hänsyn till vid gruppering av tackorna är ras, ålder och hull på tackorna. Ungtackor växer fortfarande själva utöver att de ska försörja de lamm de bär på samt börja producera mjölk. Ungtackor är därför bra att hålla i en egen grupp alternativt tillsammans med tackor med lågt hull.

Målet är att tackorna under dräktighet, allra helst under högdräktigheten (sista 6 veckorna), ska behålla samma hull. Det är alltså innan dräktigheten som hullet bör regleras till att ligga på 3-3,5.


Hullbedömning under dräktigheten ger dock möjlighet till omgruppering och korrigering av foderstat/fodertillgång för att inte överraskas av hullförändringar som skulle kunna ha motverkats. Görs en hullbedömning vid scanningen som följs upp med en hullbedömning precis innan högdräktighet och (eller) vid lamning får man dessutom ett bra facit på hur utfodring och gruppering har fungerat under dräktighet. Information som är viktig inför kommande säsongers foderstatsplanering.

Läs mer om hullbedömning här.

Här tränar vi hullbedömning på kursen ”Hull och Utfodring”.

Tack alla ni som deltog i vår kundundersökning!

Ha en fortsatt bra höst!

önskar vi på Gård & Djurhälsan FÅR

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.