Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Medlemsnytt


Vi söker guider för nya medlemmar

Vil du vara guide för en ny medlem från ett annat land? I samband med att vi delar ut fem årskort till konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar, söker vi även fem guider bland våra medlemmar som kan hjälpa dem att introduceras i de olika verkstäderna. Låter det intressant? Skicka ett mail till carl@kkv-b.se och anmäl ditt intresse. Skriv även vilken/vilka verkstäder du kan guida i. I samband med att årskorten delas ut i december kommer styrelsen att försöka matcha guider med de nya medlemmarna utifrån vilka tekniker de arbetar i. Som tack för din hjälp erbjuder vi en veckas gratis arbetstid i någon av våra verkstäder (värde 750 kr)

Hjälp oss gärna att sprida ordet!

KKV Bohuslän erbjuder med stöd från Västra Götalands kulturnämnd fem gratis årskort till konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar. Årskorten har ett värde om 9.000 kr och berättigar till gratis arbete i alla våra verkstäder. Vi välkomnar ansökningar under perioden 1 – 30 november. Viktiga kriterier för att kunna söka årskort är:

  • att den sökande söker asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.
  • att den sökande är professionell konstnär.
  • att den sökande bedöms ha möjlighet att arbeta återkommande eller under en längre period på KKV Bohuslän.

För att söka ett av de fem årskorten behöver vi ha följande:

  • En ifylld ansökan om medlemskap.
  • CV och bilder av tidigare utförda verk
  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sina möjligheter att kunna arbeta återkommande eller under en längre tidsperiod hos oss.

Vi tar emot ansökningar på svenska och engelska. Ansökningar och frågor om utlysningen ska skickas per mail till carl@kkv-b.se eller per post till:

KKV Bohuslän
Skärholmen
457 48 Hamburgsund


Kallelse till medlemsmöte 26 nov

 

 Till medlemmar i G21, KKV-B, INK och Café Olivia, 

Kallelse till gemensamt medlemsmöte för föreningarna G21 och KKV-B. Lördag 26 november 2016, kl. 14.00-16.30 på KKV-B. 

MÖTESÄRENDE 

NYBYGGE av ATELJEÉR på fastigheten G21 som ersättning av de gamla utdömda barackerna 

Dagordning 

Mötet öppnas av ordföranden i G21 och KKV-B. 

1. Val av mötets ordförande 

2. Val av Sekreterare 

3. Val av två justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. G21 ger en nulägesrapport angående nybygget av ateljéer och presenterar en handlingsplan för 2017 med ritningarna omarbetade efter 25 inkomna synpunkter

6. Leif Gustafsson, ekonomisk konsult, redogör för våra föreningars gemensamma finansieringsplan för nybygget 10 år framåt. Planen förutsätter att KKV-B accepterar en högre framtida kallhyra, men kommer också att ge ökade inkomster till KKV-B. En förutsättning given konsulten, är att det billigaste rummet även i framtiden kostar hyregästen 100 kr. Han har utgått från föreningarnas årsmötesbokslut de senaste 3 åren. 

7. Synpunkter från KKV-Bs styrelse. 

8. Synpunkter från mötesdeltagare. 

9. Godkännande av en handlings- och finansieringsplan för nybyggda ateljéer på G21 med fullmakt till G21s styrelse att ta fram nya ritningar på rumsdisponeringen, offerter med mera, inför ett nytt gemensamt medlemsmöte i mitten av januari 2017. Det mötet antar finansieringsplanen och beslutar om datum för byggstart. 

10. Övriga frågor. 

11. Mötets avslutande. 

Handlings- och finansieringsplanen delas ut på mötet. 

 

G21 lägger löpande ut information om arbetet med nybygget, samt styrelseprotokoll. 

Läs mer om föreningarnas hemsidor www.g21.se Lösenord: Medlem och på www.kkv-b.se 

Fika i pausen 

Välkomna önskar 

G21 och KKV-Bs styrelser 

Postadress: Skärholmen 1, 457 48 Hamburgsund. ( samma adress till båda föreningarna). 

Mailadress: g21@telia.com


Kommande kurser

Akvatint

Vår lilla grafikavdelning har äntligen fått ett akvatintskåp! Akvatintgrunden görs genom att på den absolut rena kopparplåten strö ett tunt lager asfalts- eller hartspulver. Längst ner i skåpet ligger det en större mängd asfalt- eller hartspulver. Genom blåsning eller borstning får man pulvret att flyga runt och skåpet blir fyllt med ett svävande "damm" som sakta faller ner mot skåpets botten. Just när man skakar om pulvret har man luckan stängd och öppnar den därefter ett kort ögonblick för att placera plåten på ett galler en bit ovanför skåpets botten, och stänger den genast igen. Då skåpets placering kräver en mindre ombyggnad av rummet så är inte datum bestämt ännu, men anmäl gärna ditt intresse redan nu om du vill lära dig denna spännande teknik!

 

Introduktion storformatsprint

Vi genomför löpande kostnadsfria introduktioner för medlemmar på vår storformatsprinter. Genom introduktionen får du kunskap i grundläggande inställningar i Photoshop och på skrivaren för papper och bläck. Efter genomgången introduktion får du en manual som beskriver de viktigaste momenten. Hör av dig till vår föreståndare på mail carl@kkv-b.se om du är intresserad!

 

18 - 20 november: Modelleringskurs - Vad är form?

Kursledare: Kersti Biuw

Kursavgift: 2.000 kr

Vi frågar Platon och de gamla grekerna. Börjar med en geometrisk formförvandlingsprocess (övning). Naturens former. Undersöker frökapslar, snäckor, ben m.m. och avslutar med fri tolkning. Material ingår.

  

3 - 4 december: Utskrift på transparent papper och screentryck 

Kursledare: Kristin Jonsson och Carl Forsberg

Kursavgift: 2.250 kr

Tvådagarskurs där deltagarna lär sig att digitalisera ett tecknat mönster för utskrift på transparent papper och överföra det till tyg genom screentryck. 

 

Anmälan till kurser sker via kansliet på telefon 0523 – 518 95 eller mail info@kkv-b.se Kursavgiften skall vara betald innan kursen startar.


Betala via plusgiro 53 21 47-6 eller bankgiro 5182-2385.


Semestertider på kansliet

7 - 11 november har vår föreståndare Carl semester och 16 - 25 november har vår kanslist Linnéa semester. Under denna tid har kansliet öppet följande tider:

7 - 11 nov: 9 - 13

16 nov: 9 - 16

18 nov: 9 - 16

22 nov: 9 - 16

25 nov: 9 - 16

Övriga dagar och tider är kansliet stängt.


Creative Cloud i den digitala avdelningen

Nu har vi installerat Creative Cloud i vår digitala avdelning. Det innebär att vi har tillgång till marknadens bästa program för bildredigering, grafisk design och filmproduktion - och mycket mer! Vi räknar med att inom kort kunna erbjuda kurser i Photoshop, InDesign och Premiere Pro.

Se alla program som ingår i Creative Cloud här.


Årets Jul-ekomarknad 11 december!

Det är åter dags för traktens julmarknad! Förra året fyllde vi både stora stensalen och lilla galleriet med varierande bord, mycket människor och ett öppet café och varm lokalodlad mat.

Anmäl er till Marcus Nordgren på murkas@gmail.com, el. 0762830923 för att boka ett bord för 100kr. Tänk på att vi håller ekologi och närhet högt när det gäller vad som erbjuds på marknaden. Men främst handlar det om att mötas och att vara delar i den levande trakt som vi vill bo i.
Sprid till vänner och bekanta, vi annonserar i Veckovis.

Marknaden sker i samarbete mellan Bottnafjordens inköpsförening och KKV-B

Hälsningar marknadsgruppen.

PS. Vi blir gärna fler som kan hjälpa till med ett handtag. Om ni vill baka kakor till föreningens café så blir vi väldigttacksamma. På skördemarknaden var vi 11 st som bakade! Hör av er till ovanstående.


Sponsring från Cramo

I dagarna blev det klart att KKV Bohuslän har en ny sponsor: Cramo. Det kommer inom kort att märkas på stengården där vi kommer att kunna byta ut och uppgradera flera äldre byggnader. Vi återkommer om detta!


Ansök om stipendier, gästateljéer och kulturpris

Det är ansökningsdagar för dig som kulturutövare! Arbets- och kulturstipendier, gästateljéer och nominering till Västra Götalandregionens kulturpris 2017 närmar sig sista ansökningsdatum. 

Sök arbetsstipendier och kulturstipendier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd delar årligen ut 15 arbetsstipendier á 100 000 kronor och 10 kulturstipendier á 30 000 kronor. Vi delar även ut det så kallade Skaraborgsstipendiet. Nu är det dags att ansöka! Du kan ansöka kulturstipendiet för din egen räkning, men du kan även nominera någon annan. Deadline för arbets- och kulturstipendier är 15 december, med beslut senast den 10 januari 2017.

Till ansökan om arbetsstipendier.

Till ansökan om kulturstipendier.

Ansök om gästateljévistelse

Om du är konstnär eller konsthantverkare, bosatt och yrkesverksam inom Västra Götalandsregionen så har du möjlighet att ansöka om gästateljévistelser, i Detroit eller på valfri plats. Deadline för ansökan om gästateljéer är den 15 december.

Till ansökan om gästateljévistelser.

Nominera till kulturpriset

Passa även på att nominera någon till Västra Götalandsregionens kulturpris, med en prissumma på 150 000 kronor. Kulturpriset ska lyfta fram en västragötalänning som har gjort en framstående insats för kulturen i regionen. 2016 vann författaren och konstnären Jaan Lööf priset. Vem tycker du ska vinna 2017? Ansök eller nominera någon senast den 15 december.

Till kulturpriset.


Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss där!

facebooktwitterinstagram

Adress:
Skärholmen
457 48 Hamburgsund

Telefon:
+46 (0)523 – 518 95

E-mail:
info@kkv-b.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.