UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV OKTOBER 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Nytt mål för utsläppsminskningar, nya ansikten och fler cykelvänliga arbetsplatser. Likt årstiderna så rullar klimatprotokollets arbete på!


Kevin Anderson och Björn Sigurdson
Kevin Anderson och Björn Sigurdson. Foto: Isak Stoddard

Tillsammans mot nya klimatmål

På höstens rundabordsmöte antogs Klimatprotokollets klimatmål för period III. Målet består av tre delmål: utsläppen av växthusgaser ska minska med 5%, Vattenfalls arbete med att halvera sina utsläpp till 2020 samt utvecklingen av att mäta medlemmarnas indirekta utsläpp.

Mer information finns här!


Anna Hilding och Anna Högberg
Anna Hilding och Anna Högberg fortsätter jakten på den fossila plasten.

Rätt plast på rätt plats

Anna Hilding och Anna Högberg tar ett grepp om plastfrågan 
som projektanställda hos Uppsala kommun. Förutom att reda ut frågetecken och begrepp kring plast så kommer de även att arbeta med hur vi kan minimera användningen av plast och skapa en ökad efterfrågan på förnybar plast.

Läs mer på webben!


Anna Rehnberg, projektledare
Ny projektledare på plats: Anna Rehnberg!

Tjäna pengar och rädda klimatet

Projektet Klimatdriven företagsutveckling har nu fått en ny projektledare i form av Anna Rehnberg. Syftet är att stötta små och medelstora företag att minska sin klimatpåverkan. Först ut är restauranger som erbjuds ett paket med verktyg som till exempel energieffektivisering och utbildning i klimatsmart mat.


Diplomerade företag och organisationer 2016
Foto: Stewen Quigley, Q Image AB

Ännu fler cykelvänliga arbetsplatser i Uppsala

Med satsningen Cykelvänlig arbetsplats vill Uppsala kommun och arbetsgivare tillsammans underlätta för fler att cykla mer, både till och från jobbet och i tjänsten. I slutet av september diplomerades ytterligare 36 arbetsplatser som ”Cykelvänlig arbetsplats”, och snart börjar en ny omgång. 


Gästföreläsare Peter Karlsson
Gästföreläsaren Peter Karlsson. Foto: Lasse Andersson

Energikartläggning i stora företag

Den 7:e september gästade Peter Karlsson från Industriell laststyrning fokusgruppen för Energieffektivisering för att berätta om lagen om energikartläggning i stora företag. Deltagarna fick även ta del av förslag på åtgärder för att minska energianvändningen.

Medlemmar i Klimatprotokollet kan ta del av Peters material på Hållbarhetsportalen.


Uppsala kommun huvudsponsor till Solelmässan

28 november är det dags för årets Solelmässa på Uppsala Konsert & Kongress. I år bjuder Uppsala kommun in till två seminarier som riktar sig särskilt till Bygg- och fastighetsbranschen och Hotell- och konferensbranschen. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta Kristina Starborg, Uppsala kommun!

www.solelmassan.se


Kalendarium

Fokusgrupp Energieffektivisering

2:a november

Fokusgrupp Jakten på plasten

2:a november

Möte med Samordningsgruppen

9:e november

Svenska solelmässan

28:e november på Uppsala Konsert & Kongress

Klimatgruppsmöte

1:a december

 

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Alexandra Drake
Miljöhandläggare, Uppsala kommun. Kommunikation i klimatprotokollet.
076-7727448
drake.alexandra@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-727 65 15  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.