Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 5, oktober 2016

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning!

Foto: Anna-Karin Landin

R/V Electra af Askö invigt

Under högtidliga former ute på Kastellholmen invigdes den 5:e oktober Stockholms universitets nya forskningsfartyg R/V Electra af Askö. 150 inbjudna gäster fick en inblick i hur fartyget kan användas och fick höja sina glas i en gemensam skål vid ceremonin. Inne i Kolskjulet fanns möjlighet att lyssna på forskningsföredrag.


Hållbara Havs Östersjöseminarium 2016

Solen välkomnade deltagarna till Hållbara Havs årliga seminarium om Östersjön i Kolskjulet tisdagen den 3 oktober i år.

Seminariet, som handlade om FNs nya globala hållbarhetsmål, blev mycket uppskattat av besökarna. Baltic Eye och stiftelsen Hållbara Hav, som samarrangerade seminariet, såg det som extra angeläget att särskilt lyfta Mål 14 om Hav och marina resurser, eftersom det är centralt för ett friskare Östersjön. Hållbarhetsmålen ska uppfyllas till 2030.

Seminariet filmades av SVT och finns nu på SVT Play. Läs mer och se filmerna


Alf Norkko får Asköprofessur

Det blir Alf Norkko från Tvärminne som får den gästprofessur inom Östersjöforskning som Stockholms universitet gav kungen i 70-årspresent. Alf Norkko är professor på Tvärminne Zoologiska Station vid Helsingfors universitet och är en internationellt meriterad forskare inom den ekologiska Östersjöforskningen. Han kommer att arbeta kvartstid vid Stockholms universitet under fyra år och ha sin arbetsplats på Östersjöcentrum.
Läs mer och se intervju

Foto: Joanna Norkko

Forskningsprogrammet Waters är klart

Att utveckla bättre och säkrare metoder för bedömning av hur svenska sjöar, vattendrag och kustområden mår. Det är vad ett trettiotal svenska och danska forskare har arbetat med under fem år i den stora forskningssatsningen WATERS. Flera forskare från Stockholms universitet har deltagit i programmet. Läs mer


Östersjön behöver mer än en ”quick fix”

Att använda geoengineering som en snabb lösning på övergödningen är en politiskt attraktiv idé. Men den avleder oss från det verkliga problemet - den externa belastningen från land. Det hävdar Baltic Eyes forskare Michelle McCrackin, som har granskat geoengineering i sjöar och funnit att det fortfarande råder stor vetenskaplig osäkerhet. Läs mer


Policy Brief's from Baltic Eye: Nutrient recycling and Internal load

Foto: Andre Maslennikov/Azote

Näringsflöden i jordbruket

Agriculture is a large source of nutrients to the Baltic Sea. Only about half of the nutrients in fertiliser and manure are converted to harvested crops. Nutrient use efficiency must improve. Read more

Foto: Leif Karlsson/Azote

Internbelastning av fosfor

The accumulated pool of phosphorus on land receives much less attention than the pool in the Baltic Sea, despite being substantially larger and the ultimate source to the sea. Read more


Baltic Eye om regeringsförklaringen och höstbudgeten

Forskarna inom Baltic Eye har gått igenom regeringsförklaringen utifrån ett Östersjöperspektiv, samt kommenterat årets höstbudget.

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

Baltic Eye kommenterar höstbudgeten


Baltic Eye om fisket

Gustaf Almqvist har kommenterat kvoterna för torskfisket, både före och efter EU-ministrarnas beslut. Läs även Maciej Tomczaks krönika om hur målarterna för fisket i Östersjön ändrats genom åren, och hur det påverkar våra matvanor.

Increased risk for long-term negative effects on stock

EU-ministrars beslut om torskkvoter – fiskets framtid

Hundra år i Östersjön - ur ett fish & chips-perspektiv


Stort mediaintresse för provtagning

En pressinbjudan om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning av vattenkvaliteten längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många. Provtagningsprogrammet drivs och finansieras av Svealands Kustvattenvårdsförbund, som samlar tjugotvå kustkommuner, länsstyrelser, företag och andra vattenpåverkande verksamheter i Svealand. Läs mer


Blåstång från ostkusten och från västkusten.

Vad kan tångruskan avslöja?

Har du lagt märke till tångens utseende i sommar? Precis som på land, där ekens trädkrona kunnat breda ut sig tack vare att den stått fritt ute på ett fält, tallens stam blivit sned av vinden från havet och enbusken blivit kal nedtill där fåren betat av alla skott, så kan man få reda på mycket genom att titta lite närmare på en tångruska i havet. Läs mer


Film: Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer

När rovfiskar som gädda och aborre fiskas ut ökar mängden småfisk som äter smådjur som i sin tur äter alger. När näringsämnen från till exempel avlopp och jordbruk släpps ut i vattnet skapas övergödning. Båda scenarierna orsakar en stor tillväxt av alger vilket rubbar balansen i kustmiljöerna. I den här filmen förklarar Lena Kautsky hur övergödning och för stort uttag av rovfiskar påverkar balansen i kustmiljöerna. Se filmen

“Rime of the Last Fisherman” by Simon Stålenhag

Through the eyes of sci-fi

Sometimes science fiction can attract attention where scientific papers fail. Andrew Merrie, Stockholm Resilience Centre, commissioned conceptual artist Simon Stålenhag to bring a set of narrative scenarios about the future oceans to life. Read more


Put a label on it

How we make decisions is not always down to hard facts and knowledge but equally about what our gut feeling tells us. How we choose our food is not necessarily any different. That is why actions to make people buy more environmentally friendly and certified food should appeal more to our emotional part rather than too much facts and figures. This is the conclusion from a study by Malin Jonell at Deep and Max Troell and Beatrice Crona at Stockholm Resilience Centre.
Read more

Foto: B. Christensen/Azote

Blogg: Arctic Ocean 2016

I sommar har Arctic Ocean 2016 genomförts, en svensk-kanadensisk forskningsexpedition med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent. Fartygen har under sex veckor arbetat i Arktiska oceanen, främst i Amundsenbassängen och områdena kring undervattensbergskedjorna Lomonosovryggen och Alfaryggen. Carina Johansson vid Institutionen för geologiska vetenskaper var med ombord och har bloggat under expeditionen. Läs mer


Foto: Iain Field

Antarktis smältande isar

Sötvatten från Antarktis smältande isar saktar ner de processer som är ansvariga för bildandet av djuphavens strömmar, vilka i sin tur reglerar den globala temperaturen. Det visar ny forskning där bland annat Fabien Roquet vid Meteorologiska Institutionen medverkat. Forskarna har tagit hjälp av elefantsälar vid insamlandet av data. Läs mer


Expedition till Sjuöarna, Svalbard

Under en expedition till Sjuöarna norr om Nordaustlandet, Svalbard, har Nina Kirchner vid Institutionen för naturgeografi och Bolincentret placerat ut bojar för att mäta vattentemperatur. De kommer att ge viktig information om hur havstemperaturen påverkar de arktiska glaciärerna. Bojarna placeras ut på havsbotten där de kommer att mäta fram till hösten 2018. Läs mer


Calcium in sea spray

Seawater droplets that are formed when waves break at the ocean surface, often referred to as sea spray aerosol, could potentially be important for climate. Quite how important their effects are depends a lot on what the sea spray aerosol droplets are made of. This was the focus of a recent study by Matthew Salter and Paul Zieger at ACES. Read more


Foto: Sara Cousins

Storväxt bäst i skärgårdsmiljö

För att klara sig i Stockholms skärgård ska man vara storväxt, kraftig och långlivad, och det hjälper att finnas nära fastlandet, i alla fall om man är en blomma. Det visar en studie av bland annat Alistair Auffret och Sara Cousins vid Institutionen för naturgeografi. De har jämfört artlistor från 27 öar i Blidö skärgård från år 1908, med artlistor från år 2008. Läs mer


Impact of microplastics on marine animals

Effects of microplastics on aquatic organisms can vary depending on particle type and food availability shows a new study by Martin Ogonowski and Elena Gorokhova from ACES. Their results present a more complex picture of the effects of microplastics than previously thought. Read more


Nya avhandlingar

Jennie Svedén, Cyanobacterial Nitrogen Fixation in the Baltic Sea: With focus on Aphanizomenon sp.

Malin Jonell, Kind of turquoise: Effects of seafood eco-certification and sustainable consumption

Lovisa Wennerström, Population genetic patterns in continuous environments in relation to conservation management 

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.