Hållbar upphandling nyhetsbrev #3 2016. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hållbar upphandling med energi i fokus

Du har fått detta nyhetsbrev för att du arbetar med eller relaterat till upphandling i företag eller offentlig verksamhet. Vi hoppas du vill fortsätta få vårt nyhetsbrev, som kommer komma ut med någon månads mellanrum.

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län sätter i gemensamt projekt fokus på energi- och klimatkraven i den hållbara upphandlingen.

Tävla med din upphandling

Fredag den 7 oktober är det deadline för att skicka in din hållbara och innovativa upphandling för att vara med och tävla i Procura+ Awards.

Vinnarna får ett års fritt deltagande i nätverket Procura+, publicitet via ICLEI och gratis inträde samt en föreläsningspunkt på nästa EcoProcura-konferens, mm.

Fyll i ansökningsformuläret och skicka per epost till procurement@iclei.org.

Hållbar upphandling 2.0 kommer till Kalmar 27 oktober

Den 27 oktober anordnar SKL Kommenthus ett halvdagsseminarium om hållbar upphandling i Kalmar. Dagen arranegras i samarbete med Sveriges landsting och regioner samt Upphandlingsmyndigheten och vänder sig till politiker och tjänstemän i kommuner och landsting.

Läs mer om program och anmälan

Steg mot en hållbar upphandlingspolicy

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att ni ska nå målen i den egna verksamheten men även för att ni tillsammans med andra aktörer ska bidra till att uppnå regionala, nationella och globala mål.

För att åstadkomma hållbara upphandlingar är det därför viktigt att de styrdokument som finns i er verksamhet ställer krav på de som handlar upp - både på upphandlingens utformning men även på uppföljning och utvärdering.

Energikontoret har under de senaste året tittat på många offentliga aktörers upphandlings- och inköpspolicy och det finns mycket brister som borde åtgärdas.

 

Vill ni ha stöd och hjälp när ni ska utforma er nya policy, kontakta gärna oss på Energikontoret så kan vi ge er goda exempel och råd.

Vi lär av varandra

Att lära av varandra via goda exempel är mycket effektivt. Det resulterar ofta i bättre resultat än när någon internet försöker förklara för den egna organisationen vad och hur man kan. Andras goda exempel sprider också kunskap om specifika och/eller nya produkter och tjänster samt krav kopplat till dessa men även kunskap om nya arbetssätt.

Energikontor Sydost har tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Kronoberg, samlat in flera goda exempel från vår region och från övriga Europa, inom områdena

  • Fordon och transporter
  • Gatubelysning
  • Inomhusbelysning
  • Grön el

och mycket mer. Läs mer på vår hemsida och på PRIMES projektets internationella hemsida. Läs mer.


Finansiera nya investeringar

Missa inte möjligheterna att göra fler hållbara upphandlingar med hjälp av de stöd som finns att tillgå:

Klimatklivet

Klimatklivet är medel för klimatsmarta investeringar som ger hög besparing av CO2 utsläpp per investerad krona. Exempel på åtgärder som kan få stöd är upphandling av:

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Nytt uppvärmningssystem – genom byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrväme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel

Boverket

Från och med den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler. Från och med 1 juni 2016 är det även möjligt att söka bidrag för upprustning av utemiljöer. Läs mer.

Horisont 2020

Nytt call på gång inom Horisont 2020 avseende stöd för finansiering av förkommersiell upphandling (PCP) och offentliga upphandlingar av innovativa lösningar (PPI). Läs mer


Ställ ut på Energiting Sydost

 

Ta chansen att visa upp ert företag, era produkter, ert arbete eller projekt på årets Energiting. Här träffar du mellan 120-150 deltagare som är politiker och tjänstemän inom kommun, landsting, länsstyrelser och regionförbund, samt företag och organisationer inom energisektorn - både byggnader, transporter och utbildning. Läs mer.

Upphandlingsnytt från Europa

Läs senaste nyhetsbrevet från 
PRIMES #5

PRIMES #4

PRIMES #3

PRIMES #2

PRIMES #1

Välkommen att prenumerera på PRIMES nyhetsbrev.


Du får detta nyhetsbrev från Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg eftersom du arbetar med upphandling eller relaterat till upphandling, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.