Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för Jämlik vård. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder oss av förkortningen KJV om Kunskapcentrum för Jämlik vård


Förstå mig rätt - en metod som sprids i Sverige

KJV höll, tillsammans med Frölunda Specialistsjukhus, ett seminarium för närmare 600 deltagare på årets nationella konferens om patientsäkerhet. Deltagarna fick möjlighet att pröva på metoden Förstå mig rätt, en samtalsmetod för att minska missförstånd i patientmötet. "Så himla bra! Så enkelt! Så självklart nu när ni berättat. Detta måste vi införa!" var en av kommentarerna från deltagare efter seminariet. Ja, det var mycket energi och många goda tankar om kommunikation och hur vi kan förbättra samtalet mellan patient och personal.

Kommentarer från deltagarna
Intervju om Förstå mig rätt- metoden

Allt fler vill göra det lätt att förstå varandra rätt och Danderyds sjukhus har också fått en dos av Förstå mig rätt- metoden. Ett 60-tal logopeder på Talkliniken deltog och tillsammans pratade vi om kommunikation, jämlik vård, metodmaterialet Förstå mig rätt och personcentrerad patient- och närståendeutbildning.  Engagemanget var stort och det blev många givande diskussioner kring hur vi från vårdens sida kan underlätta i kommunikationen med våra patienter och försäkra oss om att det som sägs av såväl patienter som personal uppfattas och förstås så som det är tänkt.
Så fungerar Förstå mig rätt- metoden


En Förälder blir till som verktyg i Norrbotten

Nu är nästan alla BVC och familjecentraler i Västra Götalandsregionen igång med En förälder blir till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. I ett år arbetar personalen med att höja kvaliteten på verksamheten med fokus på barn och deras familjer. Nästa år kommer även Sahlgrenska Universitetssjukhusets Obstetrik, med ungefär 400 anställda arbeta med verktyget, vilket betyder att 1 200 personer inom Västra Götaland är igång. Dessutom har vi inlett ett samarbete med Norrbottens läns landsting och länsstyrelse. Tillsammans ska vi revidera verktyget och sedan ska det flyga över Norrbotten.
En förälder blir till


Studenter och personcentrerad patientutbildning

”Det här känns som personcentrering på riktigt!". Så uttryckte sig en av studenterna på Sjuksköterskeprogrammets 6:e termin vid GU om den personcentrerade patient- och närståendeutbildningsmodellen. Under tre intensiva dagar i september arbetade sammanlagt 80 studenter i workshops med frågor kring personcentrerad patient- och närståendeutbildning, pedagogik, lärande och förhållningssätt. KJV utbildar vårdverksamheter i modellen, som sedan kan arrangera patient- eller närståendeutbildningar utifrån ett personcentrerat perspektiv. 

Modell för personcentrerad patient- och närståendeutbildning


Jämlik strokevård går vidare i regionen

Var 17:e minut får någon i Sverige en stroke och förlorar nödvändiga och självklara funktioner som många gånger måste läras på nytt. Det finns många utmaningar och en rad förbättringsområden i dagens strokevård och det finns stora skillnader i vilken vård, stöd och rehabilitering individen och närstående får. Arbetet går arbetet vidare med att förbättra strokevården och nu gäller det SIMBA- området (Stenungsund, Kungälv, Ale och Tjörn) och Fyrbodalsområdet (Norra Bohuslän/Dalsland). Under sammanlagt åtta dagar (fyra per område) kommer närmare 100 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder och biståndsbedömare med flera, tillsammans med regionutvecklare från Kunskapscentrum för Jämlik vård och Sjukvårdstrategiskt team, att arbeta för att hitta nya arbetssätt och samarbetsformer.
Projektet Jämlik strokevård


Kollega doktorerad vid Chalmers tekniska högskola

A Service Magagement Perspective on Healthcare Improvement – Integrating Social Context

Vi gratulerar vår  förra kollega på KJV, Erik Eriksson, som just har försvarat sin doktorsavhandling

Hipp hipp hurra! Den 7 oktober försvarade vår förra kollega på KJV, Erik Eriksson (f.d.Olsson), sin avhandling A Service Management Perspective on Healthcare Improvement – Integrating Social Context. Flera av artiklarna som avhandlingen bygger på utgår från projekt som Erik varit med och drivit på KJV. Forskningen är knuten till Chalmers avdelning Teknikens ekonomi och organisation och numera finns Erik på det sjukvårdsstrategiska teamet inom Koncernstab Hälso-och sjukvård, Västra Götalandsregionen.
AvhandlingenKunskapscentrum för Jämlik vård
Ansvarig utgivare: Malena Lau
Redaktör: Mary Ahlström
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.