Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren

Du är viktig för oss!

Du är viktig för oss. Därför får du det här nyhetsbrevet.

Utveckling från dag ett är ett nystartat projekt som skapar förutsättningar för asylsökande i Örebro län. Förutsättningar som på sikt leder till en kortare etableringstid vid uppehållstillstånd.

För att lyckas behöver vi hjälpas åt. Därför kommer vi att utveckla och testa en samordningsmodell för asyl och integration, både regionalt och lokalt, där du är en viktig lagspelare. Vi har börjat. Redan nu kan ni se oss undervisa i svenska och samhällskunskap ute på asylboenden i länet. Nu fortsätter vi!

Följ med oss och hjälp oss på vår resa mot ett innanförskap på både individ- och samhällsnivå.

 

Vänliga hälsningar

Jeanette Ohlsson, projektledare
Tfn: 0708-56 31 19

jeanette.ohlsson@sv.se
@utvecklingFDE

sv.se/utvecklingfrandagett


Vi skapar förutsättningar för den asylsökande!

Utveckling från dag ett är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ett innanförskap hos den asylsökande både på individnivå och samhällsnivå.

Projektet pågår under 2, 5 år där bland annat 1200 asylsökande ska få svenskundervisning och samhällskunskap. 300 personer ska även få en arbetsmarknadsintroduktion.

Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Projektets mål:

  • Öka kunskapen i det svenska språket och samhällskunskap hos den asylsökande (individnivå).

Genom att öka kunskapen i det svenska språket och det svenska samhället förbereds individen för integration och arbetsmarknad. Förutsättningar som leder till en kortare etableringstid efter uppehållstillstånd.

  • Utveckla och testa en hållbar, långsiktigt samordningsmodell för asyl och integration lokalt och regionalt (samhällsnivå).

Genom att utveckla en hållbar och långsiktig samordningsmodell där kompetenser lokalt och regionalt tas tillvara förbättras och påskyndas mottagning och integrationsprocess för asylsökande.

Läs mer om projektet på vår webbplats


Vi erbjuder ett utbildningspaket!

Vi har kurserna för den som söker asyl i Sverige. De lär sig tala, skriva, och förstå det svenska språket och det svenska samhället. Utöver den grundläggande undervisningen


STEG 1 - grundläggande svenska
I steg ett får den asylsökande grundläggande undervisning i det svenska språket och det svenska samhället.

STEG 2 - vardagssvenska
Steg två innefattar vardagssvenska där vi arbetar med alla språkfärdigheter som att tala, läsa, höra och skriva. Fokus ligger på muntlig kommunikation. Deltagarna förväntas även studera hemma mellan träffarna.

STEG 3 - fördjupning och praktik
I steg tre erbjuder vi fördjupad teoretisk undervisning och praktik utifrån deltagarens egna förutsättningar. Detta steg lägger stor vikt vid arbetsmarknads- och samhällsanknytning.


Individuellt CV


Arbetsplatsintroduktion


Följ oss på Facebook!
Följ oss på Twitter!

Du får detta nyhetsbrev för att vi anser att du är viktig för oss, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.