Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ny styrelse för Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Vid medlemsmötet den 7 september tillsattes en ny styrelse för  Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Det är en väl fördelad blandning av representanter från industrin, underhållsleverantörer och akademier.

Vid styrelsemötet den 13 september konstituerande sig styrelsen enligt följande:

 • Ordförande: Lars-Erik Djupenström, Fortum Värme AB
 • Vice ordförande: Christer Olsson, Colmaint AB
 • Sekreterare: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll (Adjungerad)
 • Kassör: Mattias Forsberg, Midroc Management AB
 • Ledamot: Anders Edsand, Hifab Du-Teknik AB
 • Ledamot: Kim Berghäll, Annoj Holding AB
 • Ledamot: Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet
 • Ledamot: Thomas Olson, StoraEnso Skoghall AB
 • Suppleant: Ingemar Andréason
 • Suppleant: Basim Al-Najjar, Linnéuniversitetet
 • Hedersordförande: Jan Frånlund, JF Management Consultants AB (Adjungerad)

Några ord från vår nye styrelseordförande

Lars-Erik Djupenström från Fortum Värme Samägt med Stockholm Stad är ny styrelseordförande förRiksorganisationen Svenskt Underhåll. Han har lång erfarenhet av underhåll och driftsäkerhet med en bakgrund från bl.a. Stora Enso.

”Jag ser en styrka i att vi kan organisera oss över branschgränserna för att tillsammans diskutera våra gemensamma utmaningar och framförallt agera på de möjligheter vi har inom underhållet”, säger Lars-Erik. ”En av utmaningarna är kompetensförsörjning och en stor möjlighet är ny teknik med billiga givare och kraftfulla IoT-plattformar som kan hjälpa oss att förutsäga underhållsbehov och därmed undvika haverier”, fortsätter Lars-Erik.

Det känns kul att få hålla i ordförandeklubban i en sådan organisation och leda en engagerad styrelse”, sammanfattar Lars-Erik sin nya roll som styrelseordförande i Riksorganisationen för Svenskt Underhåll.

År 2004 blev Lars-Erik certifierad ”European Expert in Maintenance Management” av EFNMS. I samband med Underhållsmässan 2012 fick Lars-Erik priset som Årets Underhållsledare för arbetet med att implementera TPM (Total Productive Maintenance) i verksamheten, hos Fortum Värme kallat MainX (Maintenance Excellence).


Förstärkning till kansliet

För att öka kännedomen om Riksorganisationen Svenskt Underhåll ytterligare, sprida dess syfte, vision och mål samt öka medlemsnyttan ännu mer förstärker vi kansliet med Torsten Ekström.

Torsten kommer i första hand att arbeta med utveckling av verksamheten med fokus på marknadsföring och medlemsnytta. Som nyutexaminerad civilingenjör i materialteknik startade Torsten sin yrkeskarriär på ABB och arbetade under drygt 15 år i olika befattningar inom koncerner som SKF och Volvo. Där hade Torsten olika ledar- och specialistuppdrag inom både produktion, underhåll och kvalitet. Därefter arbetade Torsten tio år som egen företagare, lärare och sedermera som affärsområdeschef på Teknikutbildarna.

”Det är ett spännande uppdrag att vara med och utveckla Riksorganisationen Svenskt Underhåll till en naturlig plattform för medlemmarna inom industri, myndigheter, leverantörer och akademier som alla strävar mot en hållbar och driftsäker framtid”, säger Torsten om den nya rollen. ”Vi påverkas alla av globaliseringen, miljön och säkerheten blir allt viktigare faktorer att ta hänsyn till och om vi ska kunna lita på den nya tekniken måste det finnas ett ”rätt” underhåll som gör att vi kan undvika allvarliga störningar i bl.a. infrastrukturen”, fortsätter Torsten.

”Det blir allt vanligare att vi hör om underhållsrelaterade stopp som kan ge mycket stora konsekvenser på miljö, människa och egendom. Beslutsfattare måste inse vikten av underhåll och driftsäkerhet innan fel uppstår”, avslutar Torsten.

År 2002 blev Torsten certifierad ”European Expert in Maintenance Management” av EFNMS.


Ny kommitté - Underhåll för Industri 4.0

Vi blir allt mer beroende av den digitaliserade världen och är i upptakten till den fjärde industriella revolutionen. Samhället och industrin vill utnyttja alla de fantastiska digitala lösningar som ständigt tas fram.

Denna utveckling gör att vi blir allt mer beroende av att den digitala tekniken fungerar i alla lägen och blir mer sårbara om något går fel. Dessa fel kan leda till oanade konsekvenser, något som förmodligen inte alltid beaktas i den allmänna digitaliseringsyran.

Det är således av stor betydelse att driftsäkerheten, d.v.s. sannolikheten att den digitala tekniken fungerar, vidmakthålls och att riskanalyser kontinuerligt genomförs som visar på vad som är rätt underhåll, både förebyggande och avhjälpande.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll ligger i framkant inom området underhåll och driftsäkerhet av tekniska system. Därför bör alla intressenter delta i den nybildade kommittén Underhåll för Industri 4.0, som leds av professor Basim Al-Najjar från Linnéuniversitetet i Växjö.

Syftet med kommittén är att samla representanter som är verksamma inom underhåll för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utveckling av begreppet. Dessutom ska man medverka i EFNMS kommittéer för att samla internationella kunskaper och erfarenheter inom området.

Målet är att hjälpa medlemmarna inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll att hitta ett tillförlitligt och passande Underhåll för Industri 4.0. Kommittén ska därför fokusera på olika underhållsaktiviteter som är tillämpliga och kostnadseffektiva för att kunna vidmakthålla en hög driftsäkerhet på utrustningar där konceptet Industri 4.0 appliceras.

Vill du delta i kommittéarbetet så kontaktar du Basim via mail; basim.al-najjar@lnu.se, eller kansliet; kansli@svuh.se.


Höstens konferenser

Under hösten kommer det att genomföras två konferenser; Kompetenssäkring inom underhålloch Underhållsdagarna.

Den 18 oktober kommer vi att ge en konferens i Spånga Center om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för Kompetenssäkring inom underhåll. På programmet kommer det bl.a. att finnas föredrag om Hur industrin kan säkerställa kompetensen hos medarbetarna, Framtida kompetenskrav i vidareutveckling och rekrytering samt Hur vi gemensamt utvecklar rekrytering och kompetens.

Underhållsdagarna sker som vanligt i november, närmare bestämt den 24-25 november, i Stockholm. I vanlig ordning tar vi ett helhetsgrepp om underhållsfrågor, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå inom verksamheten. På programmet kommer det finnas föredrag om Underhållets betydelse för svenskt näringsliv, Från ledarakap till resultat, Underhåll för Industri 4.0 m.m.

I samband med Underhållsdagarna kommer de underhållstekniker och underhållsledare som klarat tentamen bli uppmärksammade vid detta tillfälle och få sina certifikat. På kvällen den 24 bjuds det på middag och då har du goda möjligheter att nätverka med kollegor inom underhåll.

Detaljerade program kring dessa konferenser kommer att sändas ut inom kort.

  Svenskt Underhåll, Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga,

08-6640925 kansli@svuh.se  www.svensktunderhall.se 

facebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.