Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3 - 2016


Påminnelse inbjudan till branschforum 29/9

Ta del av del av de nya vindkraftsmiljarderna

29 september 2016.

Kl 11.00-14.00 på OSD i Östersund.

Kostnadsfritt inklusive lunch.

Fram till nu har det investerats 13 miljarder i vindkraft i Jämtlands län och nya investeringar är på gång. 300 företag från länet har haft uppdrag och intäkter samt skaffat sig erfarenheter. Nu öppnar sig fler möjligheter förutom de parker som är under utveckling i länet. Investeringsbeslut väntas under hösten för ytterligare utbyggnad i vårt närområde.

I mitt-Norge har nu 17-miljardersinvesteringen i vindkraft på Fosen påbörjats. Arbetet och inköpen kommer att pågå under de närmaste fyra åren. Representanter från Norge medverkar och berättar om möjligheterna för vårt näringsliv samt vilka krav som ställs på leverantörer.

Vattenfall har tagit beslut om att investera 50 miljarder i förnybar energi fram till 2020. En hel del av dessa pengar kan komma att hamna i norra Sverige. Vattenfall har tagit fram en ny upphandlingspolicy för att öka den regionala nyttan vilket innebär att näringslivet i den här regionen har väsentligt större möjlighet att vara med och konkurrera om både stora och små kontrakt. Representanter från Vattenfalls huvudkontor berättar om detta.

En testpark för vindkraft i kallt klimat planeras i Jämtlands län.
Global forskning i vårt närområde med många möjligheter för bland annat teknikföretag att utvecklas. Representant för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättar mera.

Deltagandet är kostnadsfritt och lunchen ingår. Ett fåtal platser kvar, först till kvarn. Anmälan sker till christer.andersson@vindkraftcentrum.se eller 0768-10 49 20


Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka

Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om vindkraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per kilowattimme, men de låga el- och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten som kan förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.

Läs mer>>

Brist på vindkrafttekniker hotar

Tidigare genomförda studier inom ”Nätverket för vindbruk” har visat att utbildningen av vindkrafttekniker inte täcker det kvantitativa behov som branschen har för en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Detta på grund av att antalet utbildningsplatser för vindkrafttekniker inom Yrkeshögskolan har minskat kraftigt. Behovet av tekniker är dock fortsatt stort.

Läs mer>>


Norge inleder en ny energi-era med Fosen Vind

Längs norska kusten utanför Trondheim har Statkraft börjat uppföra sex vindkraftsparker som ska tas i drift 2018–20. Med 1001 MW kommer de då att utgöra Europas största markbaserade vindkraftsanläggning. Årsproduktionen bedöms till 3.4 TWh. Nordiska Projekt Energi skriver om detta

Läs mer>>


Cold Climate Test – A Hot Spot for Icy Wind Power

The Cold Climate Test Centre will be a full scale test station in the northern part of Sweden. It will be focusing on test, validation and certification activities for the onshore wind industry.

Read more at Cold Climat Test Centre Homepage>>


Svevia vinner vindkraftsuppdrag i Norge

Svevia, ska på uppdrag av OX2 bygga vägar, kranplatser, fundament och internt elnät för Raskiftets vindkraftspark med 31 stycken vindkraftverk.

Läs mer>>


Lokalt företag vann andra byggkontraktet för Fosen Wind.

Det andra anläggnings-kontraktet i byggandet av Europas största vindkraftspark på land tilldelas Fosenföretaget Johs . J. Syltern AS. Företaget bygger redan vägen till Roan vindkraftverk och har nu vunnit anbudet att att bygga tillfartsvägen till Storheia vindpark också.

Läs mer>>


Registrera ditt företag eller dig själv i våra databaser

Söker du jobb eller uppdrag inom vindkraftbranschen, registrera ditt CV här.

Registrera dig i företagsdatabasen här.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.