Svårt att läsa nyhetsbrevet? Se det via webbläsaren

Senaste nytt från Varbergsortens Elkraft

Energinytt nr 2 2016

Septembersjö Karl-Gustav

Sommarmånaderna har nu passerat, men man måste ju tillge att vi har fått en bra inledning på hösten. Kanske är det indiansommar vi har?

Vi glädjs med alla våra solproducenter att sommaren fortsatt hålls vid liv.

När det gäller hösten på Varbergsortens Elkraft är det bland annat fortsatt högt tryck på elnätsarbeten i samband med fiberutbyggnad i vårt område. Nedan kan du läsa om större nyligen avslutade samt pågående arbeten.

Elnät

Nyligen avslutade projekt:

Området Bläshammar – Tångaberg – Stämmet - Gunnestorp. Här har vi utfört samförläggning tillsammans med fiberföreningen i området. Totalt handlar det om 6,5 km 10 kV-ledning och 9 nya nätstationer.

Utmed vägen Närå - Tuvan har vi förberett med tomrör för el och fiber (ca 6 km). Detta har skett i samband med att Trafikverket utförde förstärknings- och beläggningsarbete på samma sträcka.

Pågående projekt:

Arbetet med att vädersäkra vårt elnät fortskrider, vi gräver ner luftledningar och ersätter dessa med jordkabel. Vi har i samarbete med fiberföreningar två pågående projekt:

  • Det ena är i Grimeton; området Torstorp – Grimeton – Karlsvik – Tjärby vilket beräknas vara klart hösten 2017.
  •  Det andra är i Horred; området Jonsjö – Helsjön – Sundholmen vilket beräknas vara klart till sommaren 2017.

Just nu uppförs ett större bostadsområde i Norra Näs; Fyrstrandsbyn. Området innefattar ca 50 villatomter och de första villorna beräknas klara för inflyttning i november. Vi är med i processen med byggström till en början och sedan färdig anslutning.


Ny medarbetare

Sedan april 2016 är Malin Sjöholm anställd som Elingenjör på Varbergsortens Elkraft. Malin har ersatt Ingemar Gustavsson som gått i pension efter hela 43 års tjänstgöring.

Hej Malin, vad arbetar du med?

"Jag ansvarar för mätprocessen, det vill säga mätning av våra kunders elförbrukning, insamling av mätvärden via fjärrkommunikation och vidare till ett korrekt värde på kundens faktura. Det innebär ett varierande arbete, både att vara ute i våra kundanläggningar och administrativt arbete på kontoret.

Just nu jobbar jag med ett projekt där Varbergsorten planerar att sätta upp laddstolpar i vårt elnätsområde för att kunna ladda elbilar.

I ett längre perspektiv kommer jag att vara med i arbetet med att byta elmätare hos våra kunder för att möta framtidens funktionskrav."

Personalbild

Vi medverkar till utgivning av Natur & Miljöboken – ett läromedel i miljökunskap

Natur & Miljöboken är Sveriges största miljö- och kunskapssatsning på hållbar utveckling för elever i årskurs 4-6. Visionen är att tidigt grundlägga kunskap och förståelse hos nästa generation vuxna för natur och miljö.

Materialet följer den nya läroplanen för grundskolan och är inspirerande och lätt att tycka om. Böckerna är aktuella, roliga och pedagogiska och är elevens gåva som tas hem efter avslutad årskurs.

Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till elever i åldern 10-12 år.

Bakom den årliga utgivningen av 240 000 böcker står Svenska Kunskapsförlaget AB.

Besök gärna www.kunskapsforlaget.se för mer information.

COPYRIGHT © VARBERGSORTENS ELKRAFT EK. FÖR.    |     SYLLINGEVÄGEN 17     |    TEL:  0340 - 64 64 00

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här.