Medlemsbrev från TEV. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Exklusiv, eftertraktad, efterlängtad!

Nu öppnar TEV:s unika CV-portal för alla medlemmar! 

CV-portalen är en tjänst för våra medlemmar som är kliniskt verksamma i Sverige, och helt kostnadsfri.

Missa inte denna unika möjlighet att presentera din yrkesmässiga profil!

De första 100 medlemmarna som registrerar sig före 31 oktober får dessutom en Trisslott!

I CV-portalen registrerar du alla dina meriter, utbildningar, arbetserfarenheter och fortbildningar, samt de behandlingar du erbjuder som tandläkare. Allt detta blir sedan sökbart i en portal för patienter som letar ny tandläkare - eller som vill veta mer om sin tandläkare. 

Du som är medlem i TEV når CV-portalen via en länk från vår webbplats. Där finner du utförlig information om hur du loggar in och hur du registrerar dig. 

Använd tjänsten för att marknadsföra dig och din klinik, och samtidigt erbjuda en mycket god service till gamla och nya patienter!


Först till kvarn får en trisslott!

Det är viktigt att så många som möjligt kommer med på CV-portalen redan nu i höst, och fyller portalen med den fantastiska tandvård som erbjuds inom den privata sektorn. De 100 första medlemmarna som registrerar sitt CV före 31 oktober får en trisslott!


Styrelsens syfte och bakgrund

Styrelsen i TEV är glada och stolta att äntligen kunna presentera CV-portalen för våra medlemmar! En tjänst där varje medlem kan berätta om sina meriter och fortbildningar, och som samtidigt blir en god patientservice.

Vi trodde nog inte att det skulle vara så tidsödande att finna en lämplig lösning för CV-portalen. Under våren 2016 ställdes vi inför ett val: antingen skulle vi lansera den som den var, en prematur produkt som inte uppfyllde alla våra krav, eller så fick vi vänta och bygga en mer datatekniskt komplicerad portal med mer omfattande innehåll och en bättre informationstjänst för våra patienter. Vi valde det senare alternativet.

CV-portalen är unik inom tandvården och konkurrerar inte med närstående organisationers arbete inom utbildningssektorn. Vi hoppas att våra medlemmar skall få stor nytta av den exklusiva patientservice som nu erbjuds.

CV-portalen syftar till:

  • Att våra medlemmar på ett informativt sätt kan delge sin dokumenterade utbildning publikt.
  • Att våra medlemmar sätter patienten i fokus och transparent berättar om sin utbildning.
  • Att våra medlemmar aktivt vill bidra till ett ökat patientinflytande och valmöjlighet inom tandvården.
  • Att stimulera våra medlemmar till ett livslångt lärande.
  • Att visa våra politiker att TEV tar ett delansvar för ett kontinuerligt lärande inom tandvården, och minskar kravet för en offentligt reglerad fortbildning.
  • Att locka ännu fler medlemmar till TEV.
  • Att stimulera vårdsektorn i allmänhet att fortsatt verka för en stärkt ställning för patienten såväl inom tandvård som hälso- och sjukvård.
  • Att bidra till ett ökat medlemsengagemang.
  • Att stimulera kursgivarna till en anpassning av kursverksamheten inom nya pedagogiska modeller och modern kommunikation.

Styrelsens ambition är att informera allmänheten om CV-portalen via lämpliga mediekanaler och i sociala medier. Den publika lanseringskampanjen planeras till början av 2017 och är tänkt att följas upp repetitivt.

Slutligen vill vi trycka på att CV-portalen inte är en statisk produkt, utan ett levande dokument som successivt bör anpassas bl.a. till nya sätt att lära och bedriva fortbildning. 

Vi hoppas på stort engagemang hos alla er ute på fältet och tar tacksamt emot synpunkter och tips för fortlöpande förbättringar. 

Kontakta oss via info.tev@stlf.se eller maila direkt till oss i styrelsen.

Styrelsens kontaktuppgifter hittar du här

Varma hälsningar,

Styrelsen i TEV


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Tandläkare-Egen Verksamhet och Sveriges Tandläkarförbund. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.