Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-09-07

Därför är SYV viktigt: Rapport av nationalekonom

Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval. Men studievägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor. 

Nya rapporten ”Att välja utbildning – betydelser för individ och samhälle” undersöker bland annat studie- och yrkesvägledningens betydelse för vilken utbildning individen väljer.

– Jag studerar vad vi kan göra för att individernas yrkesval ska vara mer i linje med samhällets behov. I den bästa av världar kan en studie- och yrkesvägledare ge information så att individen gör bättre val, säger Anders Stenberg, nationalekonom och författare till rapporten.

Rapporten ges ut av SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle).

Läs hela artikeln på Skolvärldens webbplats


På SNS webbplats kan du läsa mer om rapporten "Att välja utbildning - Betydelse för individ och samhälle"


Arbetet med Riksväljaren går på högtryck

Från halvårsskiftet 2015 ska landets kommuner både kunna ge information om kommunens gymnasieutbildningar och om gymnasieutbildningar som du kan söka oavsett var du bor (SFS:2014:903). Riksväljaren kan vara ett viktigt redskap för att tillgodose just detta.

Allt du behöver?
I Riksväljaren har vi samlat landets alla riksrekryterande gymnasieutbildningar och gymnasieskolor med riksintag så att du kan ge komplett och korrekt information till föräldrar och elever. Riksväljaren fungerar som ett uppslagsverk där all information om dessa utbildningar är samlade på ett enda ställe.

Kontrollerar mot beslut OCH mot skolorna
På Tremedia arbetar vi nu för högtryck med att kontakta alla skolor och utbildningar som ska finnas med i Riksväljaren. Vi kontrollerar även uppgifter mot de beslut som är tagna. Vi kan även i år konstatera att det hänt mycket på detta området och vi hoppas att Riksväljaren ska hjälpa till att hålla så många som möjligt à jour med utvecklingen.

Fri från reklam
Vi vill poängtera att Riksväljaren är helt fri från reklam. Skolorna betalar ingenting för att medverka. Detta innebär att alla skolor och utbildningar som ska finnas med i Riksväljaren gör det. Dessutom innebär det att vi på Tremedia går igenom alla texter och "tvättar bort" sådant som är "reklamaktigt". Allt för att få fram en så informativ och korrekt information som möjligt. Detta och det faktum att Riksväljaren endast trycks upp i en väldigt begränsad upplaga gör att priset tyvärr kan tyckas blir högt.

Passa på att beställ ett verktyg som kan hjälpa dig att spara mycket tid i ditt arbete!

Mejla din beställning till order@tremedia.se.

Pris (exkl. moms och frakt)
1 ex. 595 kr/ex
2–4 ex. 498 kr/ex
5– ex. 450 kr/ex

Läs mer om Riksväljaren.

Riksväljaren har beräknad leverans vecka 42.


Färre unga läser på högskolan

Färre unga påbörjar högskolestudier, enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Unga på större orter påbörjar oftare en högskoleutbildning jämfört med unga på mindre orter. Ett annat mönster som består är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan.

Läs mer på uka.se


Utbildningar i höst i Leif Andergrens regi

På Tremedia vill vi tipsa om att Leif Andergren i höst satt ihop ett utbud av utbildningar som vänder sig till dig som saknar studie- och yrkesvägledarutbildning samt för dig som vill utveckla din kompetens inom yrket

Vill du ha:

  • större trygghet i din yrkesutövning
  • ökade kunskaper om den vetenskapliga grund som professionen vilar på
  • nya idéer och tankar

... då kan dessa kurser vara något för dig.

Läs mer om utbildningarna och hur du anmäler dig på Leif Andergrens webbplats - www.andergren.se

Ny bok av Leif Andergren ute nu

Vägledarens val - Teori och metod i aktion

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif Andergren på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.

Läs mer om boken på Tremedias hemsida.

Tänk på! Nu kan du beställa direkt från Tremedia som privatperson! Läs mer här.

Beställ genom att mejla order@tremedia.se


Heltidsmentorer ger färre avhopp

Fler ska ta gymnasieexamen. Regeringen kräver att Skolverket erbjuder skolor insatser som minskar avhoppen. Och det finns modeller som fungerar. Det visar försök med heltidsmentorer som inte undervisar eller sätter betyg utan enbart jobbar elevstödjande.

Läs hela artikeln på svt.se


Skarpare regler mot fusk med högskoleprov

Den som använder otillåtna hjälpmedel under högskoleprovet riskerar två års avstängning. Anmälda fuskare kan dömas i domstol till böter eller upp till sex månaders fängelse. Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör nu att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

Läs mer på uhr.se


Programväljarens elevarbetsfolder utan kostnad

Här kan du hämta den elevarbetsfolder som är utformad för att användas tillsammans med Programväljaren. Elevarbetsfoldern är ett arbetsmaterial som kan delas ut till elever för att hjälpa dem att orientera sig i Programväljarens och gymnasieskolans innehåll. Elevarbetsfoldern består av fyra sidor med uppgifter om gymnasieskolan och dess utbildningar.

Du får fritt ladda ner, skriva ut och kopiera den i det antal exemplar du önskar för ditt arbete med eleverna. Till foldern hör även ett dokument med vägledande svar.

Ladda ner Elevarbetsfoldern:

Elevarbetsfolder

Elevarbetsfoldern Programväljaren: Vägledande svar


Programväljaren på plats ute på skolorna

Nu är den nationella Programväljaren på plats ute på skolorna. Skulle du sakna din leverans så kontakta oss så hjälper vi dig - mejla till anna@tremedia.se.

Än finns tid att beställa Programväljaren!
Mejla din order till order@tremedia.se.

Läs mer om Programväljaren på Tremedias webbplats.


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.