Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här


Nyhetsbrev augusti 2016

Redaktör:
Sofie Drake

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
www.cancercentrum.se/sydost


Missa inte

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.


På gång

6 september 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Familjens påverkan", Gunilla Ringdahl, kurator. Tid och plats: kl 13 - 16 Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

6 september 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Sexualitet och cancer", Gunilla Ringdahl, kurator. Tid och plats: kl 16:30 - 18:30 Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

20 september 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Forskningen och framtidens behandlingar", Srinivas Uppugunduri, professor och verksamhetschef RCC Sydöst. Tid och plats: kl 13 - 16, Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

28 september 2016

Palliation Sydöst. Plats: Kalmar, Kalmarsalen. Kontaktperson: Jessica Eriksson, processledare inom palliation för RCC Sydöst. Läs hela programmet och anmäl här

 

29 september 2016

Patient- och närståenderåd. Tid och plats: RCC Sydösts kansli, Brigadgatan 21, Linköping kl 9 - 16. Se kontaktuppgifter för mötet här

 

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Gott betyg för Cancerdagen i Almedalen

- Det som besökarna framför allt verkar har uppskattat är ett sammansatt program och balans mellan diskussion och information, som många kommenterar i enkätsvaren. En av våra styrkor är att vi hade patientförträdare med i paneldiskussionen. Deras synpunkter är värdefulla just för att föra diskussionen tillbaka till verkligheten och varför vi arrangerar Cancerdagen – det är ju med patienten och för patientens skull.

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst och moderator för ett av de tre seminarierna som RCC höll under Almedalsveckan.

På bilden ses Ragnhild Holmberg, hälso-och sjukvårdsdirektör, Landstinget i Kalmar län och Thomas Davidsson, docent i utvärdering och hälsoekonomi, Prioriteringscentrum, Linköpings Universitet.

Läs hela artikeln här


SVF införs i hög takt

Fortsätta hålla i de förändringar som införts, följa upp och utvärdera nya arbetssätt och gå igenom vilka konsekvenserna blivit av de införda vårdförloppen. Så kan man sammanfatta de utmaningar som sydöstra sjukvårdsregionen står inför i satsningen på kortare väntetider genom standardiserade vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp införs i år för 13 nya diagnoser, utöver de 5 som infördes förra året. Syftet är att korta väntetiderna från diagnos till påbörjad behandling, öka jämlikheten och skapa en tydligare kommunikation för patienten.

Läs vad projektledarna för standardiserade vårdförlopp i varje region/landsting har att berätta här


Nya och gamla vårdprogram på remiss

- De nationella vårdprogrammen är  till för vårdpersonalen, för att säkerställa kvaliteten och öka jämlikheten i vården. Flera av de vårdprogram som nu är på remiss, är uppdaterade eftersom ny kunskap kommit till. Men det är också ett antal som är helt nya, och det är glädjande, eftersom vi då vet att vi  med stöd av vårdprogrammen får möjlighet att arbeta ännu mer jämlikt och kvalitetsinriktat.

Det säger Annika Asketun, verksamhetsutvecklare på RCC Sydöst. De nationella vårdprogrammen är  till för vårdpersonalen, för att säkerställa kvaliteten och öka jämlikheten i vården. 

- Remissrundan vänder sig till professionen och chefer i olika verksamheter och är även en del av implementeringen av vårdprogrammen. Ju fler som känner till dem och har möjlighet att påverka, desto bättre blir följsamheten.

Den 1 sept finns de vårdprogram som är aktuella här


Oroande trend i palliativregistret

- Jag som ny processledare för den palliativa processen, ser en oroande trend. På vår senaste nätverksträff belystes detta och målet är att vända trenden i respektive län, säger Jessica Eriksson, processledare på RCC Sydöst.

Under 2015 har registringarna i Svenska palliativregistret minskat betydande i Region Östergötland och Kalmar län.

Region Östergötland är nere på en täckningsgrad på ca 67% och Kalmar län 61%, vilket är rekordlåga siffror. Det som är positivt för vår region är att Region Jönköpings län ligger i toppen, tvåa i landet, med sina 71% i täckningsgrad.

Gå till Palliativregistret


RCC Sydöst utökar med ny medicinsk biolog

Sara Sterneberg är det senaste tillskottet på RCC Sydöst. Sara kommer närmast från Cepheid AB, Solna, där hon arbetade med kvalitetskontroll som QC Analyst. På RCC Sydöst kommer Sara dels arbeta med registeradministration, men också som vårdprogramshandläggare.

 - Jag ser fram emot att få lära mig mer om hur registerverksamheten och cancervården fungerar samt att få använda mig av mina erfarenheter inom kvalitetstänkande, säger Sara, som startade den 15 augusti.


Skicka in nya cancerfall innan 31 oktober

 

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2015 till Socialstyrelsen.

 


Svårt att hålla sig till nästa nyhetsbrev?

Följ utvecklingen på webben www.cancercentrum.se/sydost
och gör oss gärna till favorit!