Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Almedalen – två föredrag om fyra spår

5 juli anordnar Uppsala kommun, Handelskammaren, Uppsala universitet och Företagarna två seminarier. Då argumenterar de för varför det behövs ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm.
Läs mer om seminarierna i Almedalen


Uppsala i teknisk framkant

Kommunen använder sig av tekniken IoT (internet of things) för att utveckla en hållbar stad. Tillsammans med Uppsala universitet driver man ett projekt där sensorer, utplacerade längs med Kungsgatan, mäter bullernivå, partiklar i luften och trafikflöde. 
Läs mer om hållbar stadsutveckling


Ljus framtid för Främre Boländerna

Under hösten 2015 togs ett visionsdokument för Främre Boländerna fram. Visionen beskriver en ny stadsdel med lyskraft, en innovativ plats med internationell attraktion. Kommunen arbetar nu fram ett strukturprogram för området.
Läs mer om Främre Boländerna


Fritt wifi i Uppsala city

6 juni lanserades  ett av Sveriges snabbaste fria wifi i centrala Uppsala. Syftet är att främja turismen, tillgängliggöra smart teknik, stödja demokratin och skapa mervärde för handeln.
Läs mer om fri surf i city


Näringsliv Uppsala ges ut av kommunledningskontoret,Uppsala kommun.
Ansvarig utgivare: Yvonne Näsström
Prenumerera på 
Näringsliv Uppsala
Kontakta oss gärna via e-post 
naringsliv@uppsala.se
Läs mer om vad som är på gång www.naringsliv.uppsala.se

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.