Fredag 17 juni 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Sommar!

Tack till alla som den 9 april hjälpte till med strandstädningen. Ovanligt många hade som vanligt ett par trevliga förmiddagstimmar med avslutande korvgrillning.

Tack till Maria Edesgård och Tommy Månsson för insatser under året i styrelsen. Tråkigt att ni lämnar Strandbaden och därmed engagemanget i byaföreningen. Välkommen till Bengt Arvidsson och Thomas Hillméus som ersätter Maria och Tommy.

Fiber på gång
Grävning för fiber pågår för fullt i Tallbacksområdet. I södra området pågår planeringsarbete för den kommande grävningen. Någon gång i höst ska alla i Strandbaden ha möjlighet till fiber för internet, TV och telefon. Det gillar vi.

Nytt elavtal

Det nuvarande elavtalet med Dalakraft löper ut vid kommande årsskifte. Ett nytt treårsavtal finns med som bilaga i den tryckta versionen av Strand-Bulletinen som delas ut till alla hushåll i Strandbaden denna helg.

 

Vår ambition är att kunna erbjuda ett exklusivt treårsavtal för 2017-19. Vi tror att många uppskattar att få hjälp med val av elavtal.

Nya 111:an

Byaföreningen är positiv till en ny väg 111 öster om Strandbaden. Kommunen har nu en utställning på biblioteket med en skiss över etappvisa utbyggnader.

Den första etappen av ny väg 111 är skissad att gå från rondellen väg 111/väg 112 utanför outlet-området och ansluta till nuvarande väg i höjd med Höllviksgatan.

Den andra etappen är skissad att gå öster om Strandbaden för att ansluta i höjd med Stora Skärsvägen.

Vi kommer att motsätta oss båda dessa anslutningar. Låt den nya väg 111 byggas direkt utanför såväl Strandbaden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge.

Fortsättning under kartan.


Nya väg 111 föreslås i etapp 1 ansluta vid Höllviksgatan och i etapp 2 vid Stora Skärsvägen.

Att leda ned trafiken från en ny bred tillfartsväg direkt in i byn är en förkastlig lösning, anser byaföreningen och kräver att hela sträckan dras öster om Strandbaden och Nyhamnsläge direkt (blåprickad linje).Underhåll 111:an!
Byaföreningen har upprepade gånger fört fram synpunkter vad gäller det bristande underhållet av nuvarande väg 111. Vi gör nu gemensam sak med kommunen för att få ordning på Trafikverket.

Säker skolväg
Ansträngningar för att få fram en möjlighet för skolbarn att ta sig från Dannevangsområdet till skola m m i Nyhamnsläge utan att korsa väg 111 fortsätter. Vi kommer inom kort att skicka en begäran om detta till kommunstyrelsen.


Förslag har inkommit om en hundrastplats på Dannevangsområdet i närheten av, men inte alltför nära, lekplatsen. Kommunen undersöker nu möjligheterna för detta.

Hoppas att vi träffas på byaföreningens sommarmöte onsdag 13 juli med start kl 17. Förutom musik med ”Förhållandevis grönt gräs” blir det gott om tillfälle att prata ”Strandbaden”. Jag berättar kort om vad vi i styrelsen håller på med och du ställer frågor samt kommer med synpunkter och förslag!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening


NYA STYRELSEN. Styrelsen i Strandbadens Byaförening består efter årsmötet 6 april av följande personer (från vänster): Carl Hellberg (ordförande), Monica Berg (kassör), Bengt Arvidsson (ledamot), Bitt Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Jan Jurkiewicz (vice ordförande) samt Thomas Hillméus (ledamot).

Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida, www.strandbaden.info


Midsommar på Lärkan

På midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan i Dannevangsområdet från kl 14 med sång, dans, lekar och godisregn under ledning av Stina Blad och Svenn Floer samt med sång av Eva Almér.

Blomstervagnen avgår kl 9 från Lärkängen. Kl 10 kläs stången med blommor och blader. Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16.

Byaföreningen står som ansvariga.

Midsommarfirande på Tallbacken ordnas som vanligt av vägföreningen.

Midsommar firas även på Örestrand med
sillunch och dans runt midsommarstången, www.orestrand.se

Vi ses på sommarträffen

Onsdag 13 juli kl 17-19 är det dags för årets sommarträff.

Efter förra årets uppskattade evenemang bjuder nu Strandbadens Byaförening återigen in till ett möte på Örestrand för alla Strandbadenbor. Speciellt välkomna är alla sommarboende som inte har möjlighet att delta i årsmötet och andra arrangemang.

Bandet Förhållandevis grönt gräs kommer att stå för underhållningen och byaföreningen bjuder på lite mingelmat samt berättar om föreningens verksamhet. Passa på att ställa frågor och komma med förslag och synpunkter!

Varmt välkomna till en trevlig sommarträff på Örestrand!

Tredje skördefesten spikad

Söndag 11 september kl 12-15 är det dags för tredje upplagan av Strandbadens Skördefest Örestrand.

Fokus är på närproducerat, Smaka på det matnära, i Kullabygden med allt från potatis, sparris, must, grönsaker, honung, kött, kryddor m m.

Intresserade utställare kan kontakta:

Jan Jurkiewicz
Tel 070-554 38 91
E-post jj@egecarpets.com


Fint besök på stranden

I onsdags möttes flanerande Strandbadenbor av en ovanlig syn. Två ridande poliser patrullerade längs stranden, Martin och Gry från Polisrytteriet i Skåne.

– Polisrytteriet som vi har här i Skåne utgår från Jägersro i Malmö. Polisrytteri finns också i Göteborg och Stockholm. De arbetar företrädesvis på större evenemang och där det kan befaras oroligheter. Men under den tid som inte går åt till detta brukar de åka runt i Skåne på endagsbesök. Gry har ett förflutet som invånare i Höganäs och lovar att de kommer att återkomma, berättar kommunpolis Ola Tufvesson.

 

Förvirrat om elavtal

Flera Strandbadenbor har hört av sig till styrelsen och frågat om utskicket från Höganäs Energi har något att göra med byaföreningens elavtal.

Strandbadens Byaförening har tillsammans med 17 andra byaföreningar i Kullabygden gjort en gemensam upphandling, vilket lett fram till ett avtalsförslag från Dalakraft. Detta avtal ska samtliga hushåll i Strandbaden fått tillsammans med Strand-Bulletinen.

Höganäs Energi har valt att kalla sitt erbjudande för Byaelavtalet i Kullabygden men detta har alltså inget att göra med byaföreningarnas avtal med Dalakraft.

Självklart står det var och en fritt att välja elleverantör efter eget önskemål.


Plats för ny kiosk 

Ännu har ingen ny entreprenör anmält intresse att driva kioskverksamheten på Margretebergs Strand. Intresserade kan kontakta Ingrid LarssonHöganäs kommun, tel 042-33 71 00.

På bilden ser vi Ali Saleh servera glass under förra sommarens värmebölja.

Tallbackens Tennisklubb

I Strandbaden finns tre fina grusbanor. Tennistider bokas via hemsidan.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29 under ledning av Douglas Rutgersson och David Torstensson. Tennisskolan är öppen för alla från fem år och uppåt. Tennisskolan är mycket uppskattad. Den vill ge alla, såväl nybörjare som erfarna spelare, en möjlighet till förkovran och glädje. Det går bra att anmäla sig till en eller flera veckor. Anmälningslistor finns på anslagstavlan vid klubbstugan och på klubbens hemsida:www.tallbackentk.se

Tallbacken Open genomförs vecka 30 i form av poolspel vilket innebär att alla får spela många matcher. Alla kan vara med. Anmälan via hemsidan eller vid anslagstavlan.

Bitt kommer på besök

Vi saknar några medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften.

Bitt Larsson från styrelsen kommer att "knacka dörr" i juli för att informera om verksamheten och ta upp medlemsavgifter. Hon hoppas på samma trevliga bemötande som vid förra sommarens "turné".

Vill du inte vänta på Bitt kan du betala 100 kr till bankgiro 5559-7306 redan nu.

Om du accepterar elavtalet från Dalakraft ska du betala medlemsavgiften för 2017-2019, dvs 300 kr, senast den 24 juni 2016. Läs mer i bilagan till Strand-Bulletinen som du får i brevlådan i helgen.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.