Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Spara avsändaradressen i din adressbok så undviker du att nyhetsbrevet hamnar i mappen för skräppost!


Cat bonds: tjäna pengar på uteblivna katastrofer

Katastrofobligationer är ett förhållandevis nytt tillgångsslag, som löser ut vid jordbävningar, översvämningar och andra katastrofer. Hållbart Kapital har träffat svenska Entropics, som är specialiserade på just "cat bonds" och som förklarar hur det hela fungerar och vart marknaden är på väg. Läs mer...

Hållbarhetsfondernas inriktning påverkar avkastningen

En gemensam nämnare mellan studier som undersöker avkastning från "hållbara investeringar" är att de i allmänhet drar alla hållbarhetsfonder över en kam.

Därför är det med intresse vi läser en ny forskningsrapport som delar upp de studerade fonderna i religiösa, gröna och SRI-fonder. Den tittar dessutom närmare på hur olika screens (E/S/G) påverkar resultatet i varje kategori, i tider av kris respektive marknadslugn. Läs mer...

Mikrofinans i Europa: Hur grönt är det?

Mikrofinans förknippas ofta med utvecklingsländer, där små lån kan hjälpa framförallt kvinnor att starta inkomstbringande verksamheter. Men fenomenet finns även i Europa, där det finns drygt 400 mikrofinansinstitut. Miljömedvetenheten varierar - medan en del mikrofinansinstitut inte ens har en miljöpolicy satsar andra på att enbart ge lån till gröna projekt.

Nu har den första forskningsstudien om vilka faktorer som påverkar de europeiska mikrolåneinstitutens miljöprestanda  publicerats. Läs mer...


Aktuell Hållbarhet erbjuder ny kurs: "Investera hållbart - kapitalförvaltning utifrån miljö och sociala aspekter"

Att investera med hänsyn till miljö och sociala aspekter har på kort tid seglat upp som ett av de viktigaste verktygen för att arbeta med hållbarhet. Frågan har också tagit klivet från att i första hand anses vara en ansvarsfråga till en nödvändighet för att säkerställa maximering av den långsiktiga avkastningen. Denna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar. Program och anmälan


Kontakt
E-post: emma.sjostrom@hallbartkapital.se
Tel: 070-536 0422

Har du fått nyhetsbrevet av en kollega och vill börja prenumerera själv? Klicka här så ordnar vi det!

Om du vill avsluta din prenumeration, klicka här.