Hållbar upphandling med energi i fokus

Anta Belysningsutmaningen!

Det har Energikontor Sydost gjort!

Belysningsutmaningen är en nationell kraftsamling för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. I Sverige riktar sig utmaningen till företag, regioner, kommuner, civilsamhället och statliga aktörer. Satsningen på belysningsområdet är ett led i regeringens klimatarbete.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.


Hållbar offentlig konsumtion är livsviktig!

Att arbeta strategiskt och hållbart med upphandling innebär att alla i er organisation gör medvetna val – från den som definierar behovet, via den som tar reda på vad marknaden kan erbjuda, till den som ställer krav på produkter och tjänster inför upphandlingen – men det handlar också om att koppla upphandlingarna till de mål för hållbarhet som finns uppsatta och följa upp att önskat resultat uppnås.

Energikontor Sydost stöttar offentlig sektor att göra fler hållbara upphandlingar

  • Vi vill ta del av era erfarenheter från redan genomförda upphandlingar, för att sprida kunskap till andra.
  • Vi vill ge er stöd i kommande upphandlingar – genom att öka er kunskap via seminarier, utbildningar, goda exempel och mycket mer!

Kontakta: Christel Liljegren, 0706-208 308


Checklistor och guider till hjälp vid planering

Vi har tagit fram ett par checklistor som är ett bra stöd när det är dags att planera ett byte till energieffektiva belysningslösningar.

Utomhusbelysning

  1. Steg för steg-guide
  2. Checklista
  3. Datainsamlingsblad

Inomhusbelysning i stora lokaler

  1. Checklista
  2. Datainsamlingsblad

Goda exempel på hållbar upphandling

Genom att se ur andra har gjort sina upphandlingar finns mycket att lära. Här följer några exempel på svenska och europeiska upphandlingar och vad de resulterat i.

Byte av gatubelysning till LED - Lettland

Upphandling av fordon - Region Kronoberg

Upphandling av el- och hybridbilar - Frankrike

Fler exempel hittar du på PRIMES hemsida.

 

Gatubelysning EPC Bad Schallerbach - Österrike

Gatubelysning EPC Antiesenhofen - Österrike

EPC= energy performace contract, en finansieringsmodell

Exemplen är på engelska.

Du har fått detta nyhetsbrev för att du arbetar med eller relaterat till, upphandling i företag eller offentlig verksamhet. I nyhetsbreven kommer även goda exempel på hållbar upphandlig presenteras. Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger om året.


Upphandling med garanterad besparing

Energikontor Sydost bjuder in till samverkan kring utformning av upphandlings- underlag för renovering av befintlig inomhus- och utomhus-belysning.

Just nu planerar vi ett event kring energieffektiv inomhusbelysning - har du önskemål kring programmets utformning?

Kontakta Christel Liljegren


Tidig dialog - bättre upphandling

Nya stöd från Upphandlings- myndigheten

Läs mer


EnergiTing Sydost 2016

Anmäl dig redan nu till Energiting Sydost den 10 november på Netport Science Park i Karlshamn.


Tidigare nyhetsbrev om upphandling

Hållbar upphandling i Sydost

2015 september

2015 april

2015 januari

2014 september

2014 april

Hållbar upphandling i Europa

PRIMES:
Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4


Prenumerera på PRIMES nyhetsbrev.


Hållbar upphandling nyhetsbrev #4, 2016.

Du får detta nyhetsbrev från Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg eftersom du arbetar med upphandling eller relaterat till upphandling, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

 

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.