Tisdag 7 juni 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Nytt elavtal klart med Dalakraft

18 av Kullabygdens 20 byaföreningar (Vikens Kultur & Byaförening samt Jonstorps Byalag avstår) har gemensamt gjort en ny el-upphandling. Tillsammans med Dalakraft kan vi erbjuda medlemmar i de olika byaföreningarna ett nytt 3 årsavtal (Kullabygdenpris) under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019.

OBS! För att avtalet skall gälla krävs att du betalat 300:- i årsavgift (100:-/år) för 2017-2019 till Strandbadens Byaförening senast den 24 juni 2016 på bankgiro 5559-7306.

Vänligen uppge namn, adress och eventuell e-postadress.

Erbjudandet innebär att du som medlem  i  Strandbadens Byaförening kan teckna ett avtal under ovanstående period med tre olika valmöjligheter: Fast pris, rörligt eller mixat 50/50.

OBS! Du kan även teckna avtal för fast bostad eller sommarhus som du äger på annan ort.


1. Fast pris

Avtal med fast Kullabygdenpris 3 år är 28,1 öre/kWh (totalt 71,63 öre/kWh inkl elpris, elcertifikat, elskatt och moms) + områdestillägg (elområde 4).

2. Rörligt pris

Avtal med rörligt pris med månadsmedel elcert 3 år, spotpris + 1,5 öre/kWh + områdestillägg.

Vid varje tid gällande elcertifikatavgift, energiskatt och moms tillkommer.

 

3. Mixat 50/50

Avtal med mixat pris 3 år, Fast Kullabygdenpris 50 % (1) + rörligt pris 50 % (2).

När som helst under avtalstiden kan du binda den rörliga delen till då gällande dagspris med en viss rabatt. Då kontaktar du Hillevi Blomkvist på Dalakraft tel 0248-48 80 71.

För pappersfaktura tillkommer 25:-/månad (inkl moms).

Vid e-postfaktura eller e-faktura tillkommer ingen månadavgift.

Avtalet kan inte brytas under avtalstiden.

Utöver elavgift betalar du en nätavgift (fast avgift + rörlig avgift) till Höganäs Energi AB. Denna berörs inte av elavtalet, eftersom man inte kan byta nätleverantör.

 

Har du ett befintligt bundet avtal med annan elleverantör kan du, när det utgår, teckna ovanstående Kullabygdenpris att börja gälla från ditt bytesdatum till 31 december 2019. Tecknar du avtal nu*, alltså före 28 juni 2016, är du garanterad pris enligt ovan, oavsett när inom perioden du har leveransstart.

Vill du hoppa på avtalet senare går det bra, men då till det då gällande priset med en viss rabatt, och du får då kontakta Hillevi Blomkvist på Dalakraft tel 0248-48 80 71.

Tecknande av avtal sker enligt instruktioner från Dalakraft. Du som vill byta till det nya avtalet kontaktar Dalakraft på tel 0771-48 80 00 eller mejlar till info@dalakraft.se  senast den 28 juni 2016.

Dalakraft ombesörjer därefter kontakt med nätoperatör för att verkställa bytet.

* 28 juni 2016  gäller även för er  som idag har gällande avtal med Dalakraft och önskar  fortsätta med det nya avtalet från och med 1 januari 2017. Ni blir kontaktade om detta direkt av  Dalakraft.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till:

Jan Jurkiewicz

E-post: jj@egecarpet.com

Nästa nummer av Strand-Bulletinen kommer i din brevlåda 18-19 juni!


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.