Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Redaktörens rader

Ny form på Nyhetsbrevet! Under något år framåt provar jag detta sätt. Hör av dig med synpunkter.

# Rekommenderad läsning: De tre referaten från olika konferenser.

Ny form på hemsidan? Hemsidan behöver layoutförbättring. Vet du någon som kan hjälpa oss?

Glad sommar!

Ingrid Eckerman, redaktör
ingrid.eckerman@lakareformiljon.se


Nytt från LfM

Årsmötet 2016: Social hållbarhet  definierades av föreningens grundare Karl-Henrik Robèrt.

Utbildning om klimat och hälsa har hållits för ST-läkare i Fyrbodal.

Ett föreläsningspaket om klimat och hälsa har tagits fram.

Studieresa längs Göta älv 17-18 juni med Ingenjörer för Miljön.

CleanMed Europe 19-21 oktober i Köpenhamn. Styrelsen planerar två abstrakts.

Miljötoxikologi i Uppsala  rekommenderas. 


Läkemedel och miljö

Vatten och läkemedel - två dagar i Uppsala. Ett utförligt referat från Water and pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment 12-13.4.2016.

Lägsta pris för läkemedel bidrar till antibiotikaresistens. Vi får vad vi betalar för.

Utsläpp av läkemedel till miljön ska minskas. Arbetet med att minska mängderna läkemedel i miljön, fr.a. vatten, pågår.

22 läkemedel utvalda att följas i miljön. Hela listan!

Diklofenak bör receptbeläggas.  Diklofenak tillhör de riktigt otrevliga läkemedlen ur miljösynpunkt.

Läkemedel uppdatering juni 2016.  Några aktuella och gamla nyheter om läkemedel i miljön. 


Klimat och hälsa

Beteendemedicin och klimatet - en heldag i Lund. Utförligt referat från konferensen Pro-Environmental Behaviour – the impact on climate change and publich health 15.4.2016.

Grundvattenbrist allt vanligare i Sverige. Vattenbrist även när det inte är värmebölja?

Flyktingkrisen här för att stanna? Blir Mellanöstern obeboeligt?


Kemikalier och hälsa

# Miljö och kemi - två dagar i Göteborg.  Utförligt referat från Miljö- och kemidagarna 20-21.4.2016.


Mat och hälsa

Minskad matproduktion av förändrat klimat kan ge negativa hälsoeffekter.  Sofia Lindegren, LfM och Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, i Läkartidningen 12-13/2016. 

Kost för en hållbar hälsa och värld. SLS program för global hälsa kommer att ha ett seminarium med denna, från LfM lånade, titel på Framtidens specialistläkare 7.9.2016.

Hur ska vår mat produceras? Länkar till diskussionen som pågick tidigare. 


Nytt från Läkarförbundet

Läkarförbundet slutar investera i fossila bränslen  Detta blev beslutet efter en livlig diskussion på fullmäktigemötet.

Läkarföreningar vill fasa ut fossila bränslen. Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte motionerades om investeringar.

Klimat och miljö i Läkartidningen. Läkarförbundets ökade intresse för miljö och hälsa märks.  

Juni 2016


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad
e- och postadress till info@lakareformiljon.se


Gör något aktivt - bli passiv medlem!

133 av 230 i medlemsregistret har betalat sin medlemsavgift för 2016.

Läkare 300 kr
Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09 

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Styrelsen 2016

Ny i styrelsen är Sofia Lindegren, AT-läkare och en av initiativtagarna till Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa. 

Sven Blomquist kvarstår som ordförande med Bertil Hagström som vice ordförande. Kassör och redaktör är Ingrid Eckerman. Övriga ledamöter är Björn Fagerström, Anne von Heideman, Elisabet Wijnblad, Matilda van den Bosch och Staffan Mårild.

Adjungerade är Per Broman, Gösta Alvfén, Margareta Falk-Hogstedt och Elisabet Finné.  


Nyhetsbrev för Läkare för Miljön

Ansvarig utgivare 
Karl-Henrik Robèrt 

Redaktör
Ingrid Eckerman
Tel 08-600 15 56,
070-55 73 103

ISSN 1103-081X


Läkare för Miljön

c/o Eckerman, Statsrådsvägen 11,
12838 Skarpnäck  
E-post info@lakareformiljon.se  

Plusgiro 14 43 65-4 
Swish 123 458 57 09
Org.nr. 80 24 00-2782

LfM är en ideell opolitisk organisation, bildad 1991 med ca 250 medlemmar.

Föreningen är öppen för läkare och övriga verksamma inom hälso- och sjukvården. Annan kan bli stödmedlem.

LfM samarbetar med Ingenjörer för Miljön och är associerad till Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, ISDE (International Society of Doctors for the Environ­ment), HCWH (Health Care Without Harm), Climate and Health Council och HEAL (Health and Environment Alliance).


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.