UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV MAJ 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Sol, varmare vindar och inrapporteringsperiod - nu närmar sig sommaren! Här är lite av vad som har hänt i klimatprotokollet sen förra nyhetsbrevet och vad som är på gång framöver.


Försättsbild från Klimaträtts slutrapport
Bild: Klimaträtts slutrapport

Klimaträtt går vidare

På klimatgruppsmötet i maj fick klimatprotokollets medlemmar ta del av utvärderingen av projektet Klimaträtt. Aktiva deltagare i projektet minskade sina utsläpp med 31 %, vilket nu är tänkt att utvecklas och skalas upp för hela Uppsala.

Mer info: Slutrapport och film


Fairphone

Vägen mot ett gemensamt klimatmål

På klimatgruppsmötet fick medlemmarna även ta del av det föreslagna gemensamma klimatmålet baserat på inrapporteringens utfall. Deltagarna var positiva till förslaget som nu kommer att gå vidare till nästa Rundabordsmöte för slutligt beslut.

Materialet för medlemmar finns på Hållbarhetsportalen.


Insidan av Fairphone
Insidan av Fairphone. Foto: Carina Sundqvist

Från ord till handling

Det var syftet med den workshop om cirkulär ekonomi som medlemmar i klimatprotokollet deltog i. Fairphone och Tarkett inledde workshopen som sedan hölls av Carina Sundqvist från Inspirationsbyrån.

Läs mer om workshopen!


Velove Armadillo
Testkörning av Velove Armadillo.

Bältdjur på rull

Senaste mötet för hållbart resande gästades av Velove, tillverkare av lastcyklar. Efter statusrapporteringen av fokusgruppens olika projekt fick deltagarna chansen att testköra deras lastcykel Velove Armadillo.

Se en film på cykeln här.


Projektledarträff Klimatsynk
Foto: Thomas Henrikson, tagen på Klimatsynks projektledarträff.

Projektledarträff

Den 18/5 var det projektledarträff i Stockholm för projekt kopplade till energieffektivisering i små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Lasse Andersson och Alexandra Drake deltog från Uppsala kommun för projektet  Klimatdriven företagsutveckling. Träffen gav bland annat värdefull input från andra projektledare.

Läs mer om projektet.


Kalendarium

Fokusgrupp Jakten på plasten

9:e juni. Presentation av exjobb, IKEA:s plastarbete och uppföljning av pågående aktiviteter.

Fokusgrupp Hållbar stadsutveckling

16:e juni. Framförallt återrapportering från respektive områdesgrupp; mobilitet, kretslopp, LCA, definiera ramverk, beteende samt förnybar energi.

Fokusgrupp Sol

1:a september med tema Byggnadsintegrerad solel.

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-727 65 15  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.