Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 3, maj 2016

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning!

Fokus på Östersjön i Almedalen 2016

Foto: Louise Florin, Region Gotland

Östersjön är återigen temat på flera spännande evenemang under årets Almedalsvecka. Våra forskare finns på plats, och vi ordnar bland annat seminarier i samverkan med Initiativet Hållbara Hav och deltar under Östersjödagarna. Läs mer


Vetenskapens värld om mikroplast i miljön

I en miniserie om två program har Sveriges Radio, Vetandets värld, tagit upp problemen med mikroplast i naturen. Marie Löf, forskare vid Baltic Eye, Östersjöcentrum, medverkade i programmen. Läs mer och lyssna


Nya rapporter om miljötillståndet i havet

Svealandskusten 2016

I Svealandskusten 2016 presenteras miljötillståndet i Svealands kustvatten av forskare och ledande experter. Lär dig mer om våtmarker, bottendjur och kustfisk, och fördjupa dig i miljön runt Slussen, Nyköping och Östhammar. Rapporten innehåller resultat från undersökningar som utförs av marin expertis från Stockholms universitet, liksom artiklar från andra intressanta aktörer i regionen. Läs mer

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet i havet. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten. Läs mer


Asköprofessur till kungens ära

Konung Carl XVI Gustaf fyllde nyligen 70 år och Stockholms universitet inrättade en ettårig gästprofessur inom Östersjöforskningen till hans ära.

- Stockholms universitet hyllar kungen genom en ettårig gästprofessur – en internationellt meriterad Asköprofessor – som, med utgångspunkt i fältbaserad verksamhet i Asköområdet, kopplar de kustnära livsmiljöerna med de storskaliga processerna i öppet hav, skriver Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, i sin blogg. Läs mer


Remissvar om nya lagförslag som rör havsmiljön

Ja till förbud mot mikroplast

Kemikalieinspektionens förslag om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetika är i grunden bra. Men det har också brister. Det konstaterar forskare vid Stockholms universitet i sitt remissvar om utredningen, som lämnades till regeringen i början av maj. Läs mer

Ny EU-lag för gödselhantering

Handel med gödsel är en central fråga för både havsmiljön och jordbruket runt Östersjön. I sitt remissvar till näringsdepartementet stödjer Baltic Eye därför EU-kommissionens nya lagförslag, som skulle underlätta handel och öka cirkulationen av näringsämnen. Läs mer


Öppet hus på Askö

Den 4:e juni är det dags för öppet hus på Askölaboratoriet. Då presenteras aktuell forskning och det finns möjlighet att titta närmare på forskningsstationens resurser. Welcome to Askö on the 4th of June to learn more about the research and resources at the field station! Läs mer


Senaste nytt om R/V Electra!

Bygget av Electra af Askö har hela tiden skett i högt tempo, men nu går det in i en sista, ännu intensivare, fas. Nedräkningen har börjat, och Electra beräknas levereras om tre veckor. Nu är personal från Askölaboratoriet nere på varvet i Nasva varje vecka, och personal från Transportstyrelsen deltar i alla tester.
Läs mer på fartygsbyggarbloggen


Baltic seminar om fisk i människans händer 

12 maj hölls Östersjöcentrums tredje Baltic Seminar. Det bjöd på två intressanta föredrag och ett avslutande panelsamtal. ”Vi har mycket kunskap om hur fisken bör förvaltas, men det behövs fortfarande bättre kopplingar mellan forskningen och samhällets olika aktörer” tyckte flera av experterna. Läs mer


Fredrik Wulff, 1942-2016

We have to bring you the sad news that our long-term colleague and friend Professor Fredrik Wulff (1942-2016) passed away on May 20.

All of us at the Baltic Sea Centre will miss Fredrik very much and our thoughts and compassion go to his family. Read more

Okända kemikalier i Östersjön

En ny studie visar att nya kemikalier inte upptäcks i analyser av fisk i Östersjön. Författare till studien är Anna Sobek, Sofia Bejgarn, Christina Rudén och Magnus Breitholtz, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Läs mer


Satellitprojekt på Askö 

I början av maj samlades en grupp internationella experter på Askölaboratoriet för att utföra provtagningar till havs och jämföra dem med data som skickats från satelliten Sentinel 3 som samtidigt passerade området. Workshopen organiserades av Susanne Kratzer, Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Läs mer


Höga halter av giftiga ämnen från båtfärger trots förbud

Ett forskarlag under ledning av professor Britta Eklund vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi har undersökt sedimentprover från 15 platser längs Sveriges västkust och hittat höga halter av koppar, zink och tributyltenn (TBT). Alla tre är ämnen som används eller har använts i bottenfärger till fritidsbåtar. Läs mer


Nya avhandlingar

Alfred Burian, Impact of food quality on aquatic consumers: Behavioral and physiological adjustments.

Francesco MuschitielloDeglacial impact of the Scandinavian Ice Sheet on the North Atlantic climate system.

Liberatus Dominick Lyimo, Carbon sequestration processes in tropical seagrass beds.

Francis Fletcher Freire, High Arctic submarine glaciogenic landscapes: their formation and significance.

Andrew Merrie, Global Ocean Futures: Governance of marine fisheries in the Anthropocene.

 

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.