Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in your browser.

Nyhetsbrev 1-2016

Du får detta nyhetsbrev för att du deltar i forskningsprojektet KTH Mobility Pool antingen som fodervärd eller användare. Med detta nyhetsbrev vill vi hålla dig informerad om projektet. Om du inte vill få nyhetsbrevet se nedan. Redaktör Martin Prieto Beaulieu (martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se)

Rakt på sak…

Denna månad har vi som mål att öka användningen av tjänsten med minst 25 %. 

Är du en miljöhjälte?

Du har väl inte missat alla siffror som medierna publicerar nästan dagligen. Bakom siffrorna och måttenheterna finns det en målsättning; att ställa om från det fossila till det förnyelsebara. Transporter av varor och oss själva är en av de riktigt stora utmaningarna vi står inför. Det finns många mål och deklarationer men få beslut. I Sverige har Regeringen målsättningen att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Om vi ska nå det målet behövs att hela samhället ställs om till förnybara bränslen men vi behöver också effektivisera för att minska miljöbelastningen och få resurserna att räcka till för alla. Målet är tydligt, men vägen dit är oklar. Här kommer du och jag in i bilden. Medan vi väntar på politiska beslut kan vi inte sitta med armarna i kors och titta på hur medeltemperaturen ökar. Nej, på ett sätt kokar det redan i hela Sverige. Ute i landets regioner, kommuner, företag och hushåll. Där pågår omställningen för fullt - det forskas, testas och genomförs många olika försök. KTH mobility pool syftar till att undersöka och förändra vårt nuvarande mest grundläggande beteende när det gäller transporter: att ensam äga och åka i sin bil. Varmt välkommen att dela fordon med alla oss andra - varmt välkommen till framtidens transportsystem!


Botkyrka kommun ett exempel du bör känna till …

I Botkyrka räcker det inte med att vara lagom - kommunens slogan är just “långt ifrån lagom”. –  Kommunen är en av Sveriges bästa klimat- och miljökommuner och har vunnit många utmärkelser, säger Johanna Grant, Gröna Bilisters ordförande. Botkyrka vill inte vara sämre än bäst och satsat därför hårt för att bli en fossilbränslefri organisation 2015, Klimatneutral organisation 2020, Fossilbränslefritt Botkyrka 2030 och Klimatneutralt Botkyrka 2040, nu blev det mycket siffror igen! – Botkyrkas strategi är, att minska transportbehoven, förändra resvanor och byta till fossilfria drivmedel, säger Gunilla Isgren, miljöutredare i Botkyrka. Något recept finns ju inte och därför deltar Botkyrka kommun i flera forskningsprojekt, som exempelvis KTH Mobility Pool. I olika förvaltningar kommer man under 2016 testa tjänsten. Spännande blir det! Länk till Botkyrkas klimatarbete.

Visste du...

Trafikverket kom nyligen ut med en rapport som drog slutsatsen att om Sverige ska bli fossiloberoende 2030 måste trafiken i städerna minska med 30 %. Samtidigt som myndighetens prognoser visar på en 30 % ökning av transporterna till 2030. Hur går detta ihop? Det innebär att det inte räcker med att enbart byta ut alla bilarna till miljöbilar, utan att vi även behöver ställa om och bygga ett transportsnålt samhälle där bilen inte kan vara norm. Inom en snar framtid kommer vi behöva utveckla nya sätt att garantera vårt behov av mobilitet utifrån våra miljömässiga förutsättningar. Du kan redan nu gissa att det är just här som detta forskningsprojekt kommer in i bilden. Projektets syfte är att testa om det går att minska behovet av bilen i tjänsten när arbetsgivaren erbjuder en mobilitetstjänst. Den stora skillnaden mot andra forskningsprojekt som sker i laboratorium är att detta görs ute i verkligheten tillsammans med användarna - det vill säga du! I projektet deltar du i forskningen med dina erfarenheter, positiva eller negativa. Dessa är viktiga och formar fortsättningen av projektet och på längre sikt framtidens lösningar. Du kan läsa mer om projektet här (Länk).


Hallå där Per?

Vi har kommit halvvägs i projektet och vi passar på att fråga projektledaren Per Gyllenspetz hur projektet fortskrider, vilka resultat vi har åstadkommit och vilka utmaningar vi står inför?

– I Älmhult har vi nu varit igång sedan september 2016 och det har rullat på. Nyligen hade vi en relansering och vi ser en liten ökning i användandet. Som alla projekt finns det utmaningar och barnsjukdomar och hela projektteamet arbetar för att lösa dessa. Per fortsätter, – I april lanserades KTH Mobility Pool i Botkyrka och sakta men säker håller verksamheten att komma igång. Slutligen understryker Per – projektet är unikt på flera sätt, bland annat att vi forskar i verkligheten med användarna i centrum och att vi testar fodervärds-konceptet, något som är vanligt bland hästägare, men inte tidigare i bilpoolsammanhang. Per har gjort en egen reflektion kring de små elfordonen och säger: – När jag åker kortare sträckor upplever att jag klarar mig utan vardagsrummet som vi har i dagens bilar. Se filmen med Per här.

Och vad säger andra användare och fodervärdar?

Mia Hesselgren, designer och en av forskarna i gruppen, har utfört intervjuer med olika användare och vi frågar henne om vad hon har identifierat som viktiga insikter.

– I överlag är de flesta positiva och nöjda med tjänsten. Många är positiva till att få prova på att köra elbil och ingen har upplevt några problem med att batteriet inte skulle räcka hela den sträcka man har tänkt att åka. Det flesta problem som har uppkommit har gått att lösa. – När man väl testat så fungerar tjänsten och fordonet fint. Däremot retar jag mig på den franska rösten som pratar hela tiden och handbromsen som kan vara svår att få att släppa ibland, säger en av användarna. Projektets tekniker arbetar med att ta bort rösten och har kontaktat Renault i Paris med synpunkterna om handbromsen. Mia fortsätter – Fodervärdarna är nöjda med både tjänsten och priset för den extra bekvämlighet som de faktiskt får. Fodervärdskonceptet är beroende av att man håller en tät kommunikation vid t ex. sjukdom eller annat som omöjliggör att fodervärden kör fordonet till arbetsplatsen. Men förutom detta ansvar, så upplever fodervärdarna att de får vara en del av framtiden, redan nu, avslutar Mia.

...och positiv miljöpåverkan!

Men vad innebär det praktiken; hur mycket utsläpp sparas när du väljer att utnyttja tjänsten istället för en vanlig bil? Olof Cerne från Ecotraffic arbetar just med detta. Olof har räknat och jämfört Renault Twizy med en vanlig bensinbil. Utsläppen från fordonen jämförs utifrån ett livscykelperspektiv där tillverkning av fordonen och bränslet finns med.

– Elfordon har väldigt låga utsläpp, särskilt med svensk elproduktion. Vid tillverkningen av bilen och batteriet sker en del utsläpp. För att jämföra brukar man fördela utsläppen från tillverkningen på antal kilometer som man tror att fordonet kommer att rulla. Dessa utsläpp beräknas ofta vara större än utsläppen från elproduktionen under fordonets livstid. Totalt sett ger elbilar ändå betydligt mindre CO2-utsläpp jämfört med vanliga bilar. Dessutom sker inga utsläpp alls av hälsofarliga avgaser i gatumiljön. Om man använder små elfordon som kan rulla många mil under sin livslängd så får vi totalt sett väldigt små utsläpp. För att undersöka vilka miljövinster man kan få har jag gjort tre scenarier* för användning av Twizy. I diagrammet nedan visas utsläppen av CO2 per kilometer för de olika scenarierna och dessa jämförs med en Volvo V70. Den blå och röda stapeln visar utsläppen från tillverkning av fordon och batteri och den lila stapeln visar utsläppen från bensin respektive el. Vår bästa gissning (Twizy best guess) blir att Twizy släpper ut 36 g CO2/km vilket kan jämföras med en vanlig bensinbil som ligger på 200-300 g CO2/km.

*Scenarier
Best guess. Livslängd: 150 000 km, nordisk elmix (100 g CO2/kWh)

Worst case. Livslängd: 75 000 km, sämre batteriåtervinning än best guess, el från EU-mix (400 g CO2/kWh)

Best case. Livslängd 300 000 km, bättre batteriåtevinning än best guess, el från vindkraft (15 g CO2/kWh)

Volvon beräknas rulla i 250 000 km.


Miljövinsten blir ännu större när pool-tjänsten innebär att användare kan ställa sin bil hemma och ta bussen eller tåget till jobbet. Här har vi den riktigt stora potentialen både vad gäller minskade utsläpp och frigjorda parkeringsytor.

Men hur är det egentligen med Elfordon…

En elmotor har en energieffektivitet på över 90 procent medan en bensinmotor ligger på ca 25-30 procent, resten blir till värme. Om man jämför hur långt man kommer med en kw/h så ligger Twizy väldigt bra till. El kan produceras förnyelsebart med sol, vind eller med vattenkraft, något som vi har gått om i Sverige. Inga problem alltså, men så har vi batterierna som begränsar räckvidden. – Det pågår utveckling för att öka batteriets energikapacitet och samtidigt utvecklar bilindustrin lättare bilar med till exempel kolfiber, säger Peter Georen, föreståndare på Integrated Transport Research Lab, ITRL, där man utvecklar framtidens bilar och transportsystem. När nu volymerna ökar blir priset för elbilar allt mer överkomligt för både dig och mig. Läs mer om ITRL här. (Länk)

Go-cart för vuxna...

KTH Mobility Pool - det är en tjänst inte en bil, så lyder projektets slogan. Twizy är registrerat som en motorcykel. – Det är inte som en bil men bättre än en motorcykel och det räcker för många av våra resor, säger Martin Prieto Beaulieu. Framför allt ett komplement till cykeln och bilen som får folk att vända på huvudet. För du kan inte ha undgått att Twizyn väcker uppmärksamhet? Här kan du läsa Gröna Bilisters test av Twizy och andra elbilar. (Länk) Du kanske vill köpa en egen? Här kan du läsa mer om Twizyn. (Länk)

Du har väl inte missat…

Du kan boka en Twizy antigen via webben eller via appen. Här hittar du mer information. (Länk) Här hittar du även frågor och svar och mer information om tjänsten.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Per Gyllenspetz
Mobile: +46 (0) 702 192 799
E-mail: pergyl@kth.se

Text with background

You are receiving this newsletter since your are a customer or you have signed up on our newsletter. If you would like to unsubscribe, click here.