Fredag 20 maj 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Grävmaskinisten Micke Olsson och Tor Nilsson, som bor på Ginstvägen, diskuterar tidplanen. Micke arbetar på Mark och Anläggning, en markentreprenör inhyrd av NCC.

Lägesrapport om fiber

Som många märkt har Höganäs Energi börjat gräva för fiber i de södra delarna av Norra Strandbaden och jobbar sig norrut. När Norra Strandbaden är anslutet kommer de att påbörja anslutningsarbetet för Södra Strandbaden.

Stort intresse
Intresset är stort. Över 60 procent av de boende i Norra Strandbaden och 51 procent i Södra Strandbaden har skickat in sina avtal. Varje vecka inkommer det ytterligare avtal från kunder som bor på gatorna där grävningen är påbörjad.

Inte för sent för kampanjpris
Kampanjpriset erbjuds fram till dess att Höganäs Energi grävt förbi en tomt. Därefter gäller ordinarie pris för efteranslutning. Om du är osäker på om grävskopan passerat ditt hus kan du ringa till Höganäs Energi eller gå ut och fråga grävarna på plats. Det finns avtal i alla grävmaskiner som du kan skriva på för att utnyttja kampanjpriset.

Följ arbetet
Höganäs Energi uppdaterar sin hemsida varje vecka med aktuell information gällande anslutningsarbetet. Där finns även kartor över den planerade grävningen. www.hoganasenergi.se/fibernat


Klara med ”hembesöken”

Vi pratar med Våge Svensson och Jan Lönnerfors som båda haft besök av en firma för att bestämma hur fibern ska dras in i huset.
– Visst hade jag förberett mig och tänkt på en viss placering, men jag lät firman komma med sitt förslag först, säger Våge. Deras förslag stämde väl med mina tankar och vi kom lätt överens om placeringen. Det kändes bra att vara förberedd, mina funderingar kring vatten- och elledningar på tomten löstes lätt.

– Även jag hade lite funderingar kring ledningar och stensatta gångar och hur jag skulle placera prylarna inne i huset, säger Jan. Det blir i källaren och sedan går vi upp genom golvet, prylarna är inte så stora. Det blir bra. Här på Norra Skogsvägen pågår grävningen för fullt och det ser bra ut.

Våge berättar också att 80 procent av hushållen på Stora Skärsvägen nu har skrivit på och haft besök av firman.
– Nu väntar vi bara på att det hela ska gå igång, säger Våge entusiastiskt.

Förslag från Fibergruppen
på väg


– Fibergruppen
arbetar med att få ett lättillgängligt och vettigt avtal för Byaföreningen, säger Berto Lindbom. Vi räknar med att komma med förslag i god tid före installationen. Detta förslag blir inte på något sätt bindande utan det är helt fritt för varje hushåll att välja den eller de leverantörer som passar bäst i den egna situationen. Titta gärna på Öresundskrafts hemsida och fundera hur du vill ha det.

Titta också över hur dina avtal ser ut med de befintliga leverantörerna för telefoni, TV och internet och gör inga onödiga förlängningar, vi räknar med att installationerna är klara i höst.

Läs mer på Öresundskrafts hemsida >>

 


Vill du hjälpa dina grannar med det praktiska?

Nu när fiberinstallationen är på gång behövs IT-kunniga ”supporters”. Fibergruppen har fått frågor från flera grannar som har problem kring installationen i huset.
Hur ska jag placera min box, vilka sladdar och dosor behöver jag, hur ska jag koppla ihop det hela?

Här behövs IT-kunniga personer som kan ställa upp och hjälpa grannarna. Kan du själv eller har du en dotter/son, som tycker att detta skulle vara en intressant uppgift?

Visst får man lite hjälp vid besöket där man diskuterar hur fibern ska dras in i huset. Man kan också finna leverantörer som säljer installationstjänster via Höganäs Energi/Öresundkrafts hemsida. Men det kan komma frågor både före och efter dessa kontakter.

Vi i Fibergruppen undrar nu om det finns
några kunniga personer som skulle vilja hjälpa till med råd till sina grannar. Känner du att du vill och kan hjälpa till, anmäl dig då till:
Våge Svensson, tel 042-34 47 05 eller 0703-13 05 04, e-post vage@telia.com eller
Berto Lindbom, 0708-79 00 08, e-post B.Lindbom@gmail.com så förmedlar vi kontakten.


Festen är över

Som Strand-Bulletinen tidigare rapporterat har ungdomsgäng under flera helger festat på Kullaledens grill- och rastplats i Tallbacksskogen. Sedan de närboende larmat, har polis, vaktbolag och kommunens fältassistenter besökt och övervakat platsen på helgerna. Enligt grannar har nu festandet helt upphört.

Strandbadens Byaförening riktar ett stort tack till berörda instanser som tog larmen på stort allvar och satte in nödvändiga åtgärder.

Midsommarfirande
på Lärkan

Det blir traditionsenligt midsommarfirande på Lärkängen i Dannevangs-området på midsommar-afton.

Byaföreningen återkommer med program och tider i Strand-Bulletinen som delas ut i samtliga brevlådor i Strandbaden den 18-19 juni.

Sommarträff
med ”grönt gräs”

Onsdag 13 juli kl 17-19 är det dags för årets sommarträff. Efter förra årets uppskattade evenemang bjuder nu Strandbadens Byaförening återigen in till ett möte på Örestrand för alla Strandbadenbor, speciellt alla sommarboende som inte har möjlighet att delta i årsmötet och andra arrangemang.

Programmet är ännu inte helt fastställt, men klart är att bandet Förhållandevis grönt gräs kommer att stå för underhållningen.

Programmet i sin helhet presenteras i Strand-Bulletinen som delas ut till samtliga hushåll i Strandbaden 18-19 juni.


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.