Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Jouanita Törnström

är Återhämtningskonsult inom psykiatri i psykisk (o)hälsa och utbildar genom föreläsning och kursledarskap med brukarperspektivet i fokus.

Föreläsning Mer än "Bara lite ångest"

Ungefär 25 procent av befolkningen har någon gång upplevt ångest. Men vad menar vi egentligen med ordet ångest? Hur påverkas vi av ångest? Vilka är symtomen, riskfaktorerna och hur bemöter vi någon med ångest? Föreläsarna reder ut begreppet ångest och förklarar vad det är, men också hur riktiga panikattacker kan upplevas utifrån egna erfarenheter.

Föreläsningen hålls i SeSam Uppsalas regi den 14 juni i Uppsala klockan 13.30. Läs mer om den kostnadsfria föreläsningen här.

 


Kultur på recept

I Helsingborg i Skåne startade man upp 2012-2014 ett tvåårigt pilotprojekt Kultur på recept som har erbjudits till patienter som bl.a sökt vård för psykisk ohälsa, riskerat sjukskrivning eller social isolering.
Syftet med interventionen var att erbjuda ett komplement eller alternativ till den traditionella medicinska vården, för en stor patientgrupp i primärvården.

Nu finns en sammanställning av pilotprojektet som kom ut i april, 2016. Läs mer här.


Återhämtningsstärnan ett verktyg för stöd till återhämtning

Återhämtningsstärnan är ett verktyg som kan vara till hjälp för att stötta en person till återhämtning. Ta del av socialarbetaren och egen erfarne av psykisk ohälsa Helen Glovers återhämtningstjärna där hon har valt ut några variabler som hon menar är centrala för en persons arbete med att återhämta sig själv. Läs mer om återhämtningsstjärnan här


Månadens Boktips

Klicka på boken och läs mer

Jouanita frågar...

I vårens nyhetsbrev har vi tagit en titt på olika föreningar, forum, organisationer, småföretag samt enskilda personer i vårt avlånga land som på olika sätt jobbar inom ämnet psykisk (o)hälsa eller har unika erfarenheter att berätta. I april månads nyhetsbrev mötte vi utbildare Brita Modig från Riksföreningen Attention och i detta nyhetsbrev möter vi terminens sista intressanta person som vi ställer fyra frågor till...

Pia Röjdeby Brukarinflytandesamordnare i Uppsala län.

 • Vad gör en BISAM (Brukarsamordnare)?
  Jag utgör en länk mellan Verksamhetsområde psykiatri och patienter/brukare. Jag arbetar med att samordna patienter/brukares inflytande och delaktighet på olika nivåer: individ- verksamhets- och organisationsnivå. Tillsammans med patienter/brukare, närstående och personal, i tex brukarråd, arbetar vi för en förbättrad vård. Viktiga ämnen är att man ska ha ett gott bemötande, att personalen har ett återhämtningsinriktat arbetssätt, god tillgänglighet m.m. Det är ett väldigt omväxlande arbete. Jag är lite spindeln i nätet och sammankopplar bl. a personer från brukare och personal inför olika samarbeten, och jag medverkar i olika möten och för fram brukarperspektivet. Jag förmedelar även information om olika aktiviteter för målgruppen som jag arbetar med.
 • Vad är det som gör att du ville jobba som BISAM?
  Jag vill vara med och påverka så att patienter/brukare och närstående blir lyssnade på, får mer inflytande och att vi gemensamt arbetar för så god och säker vård som möjligt! Att det leder till att den enskilda människan får en vård som stöttar dem i att nå självkänsla, självförtroende och att hitta strategier för att leva ett så gott liv som möjligt trots eventuella svårigheter.
 • Vad är fördelen för psykiatrin att Du finns som BISAM?
  Jag har varit patient i psykiatrin i över 30 år, har diagnosen bipolär och ADHD, och är anhörig. Jag har arbetat i den somatiska vården så gott som hela mitt yrkesverksamma liv. Har alltid varit intresserad av psykiatri, psykologi och personlig utveckling. Har även gått skötarutbildningen. Efter att ha varit sjukskriven i sju år var jag med och startade Föreningen Balans. Det var början till mitt engagemang i brukarrörelsen med andra föreningar. Jag började föreläsa om hur det var för mig att leva med min diagnos. Gick från att ha känt skam till att våga gå ut öppet med min diagnos. Jag har erfarenhet från vården från två håll, både som patient och som personal. Idag känner jag mig trygg i mig själv och i min diagnos.
 • Fritt sagt om ditt jobb som BISAM?

  Jag bara älskar mitt arbete! Det händer alltid något nytt. Jag träffar mycket människor och jag känner att jag får nya erfarenheter varje dag.

  Jag har verkligen hittat det arbete som var meningen för mig!

  Läs mer om Brukarinflytandesamordnare här.


Första Hjälpen vid Psykisk Ohälsa

Nu vill vi på företaget TÖRNSTRÖM:s Återhämtningskonsult inom psykiatri presentera vår systerhemsida - Första Hjälpen vid Psyksik Ohälsa. Här kan du ta del av all information om våra Första Hjälpen-kurser som riktar sig till dig som i ditt arbete, i din förening eller i vardagslivet möter personer ung, vuxen som äldre med psykisk ohälsa. Besök nya sidan här.

 

 


TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatris nyhetsbrev erbjuder dig information inom psykisk (o)hälsa och erbjudande om företagets tjänster.

Antal prenumeranter: 214

Nr:010, vecka 22 - 2016 

www.aterhamtningskonsult.se

info@aterhamtningskonsult.se

Du hittar oss även på FaceBook, LinkedIn och på Twitter

facebooklinkedintwitter

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.