Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-05-10

Nu i lager!

"Vägledarens val" – en ny bok av Leif Andergren

Nu finns den nya boken Vägledarens val – teori och metod i aktion av Leif Andergren i lager för beställning.

Idag kommer vi att skicka ut böckerna till alla som redan har beställt.

I denna boken går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

 

Beställ idag – leverans inom en vecka!

Format: 169x239 mm (G5)
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-4-7
Pris (exkl. moms och frakt): 445 kr/ex

Mejla din beställning till order@tremedia.se

 

I samtalen är dessa personer sökande:
• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon. 
• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år. 
• Amina (15 år) är grundskoleelev. 
• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.
• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.
• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.
• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.
• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Så här ser samtalen/dialogerna ut
Samtliga samtal följer Leifs egen Etappmodell som även bekrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar Leif vägledare inom olika verksamheter och möter vägledningssökande i ett introduktionssamtal. Han har varierande förhandsinformation om de sökande och genomför introduktionssamtal med samtliga. Utifrån introduktionssamtalet bestämmer han sedan hur den fortsatta individuella vägledningsprocessen bör se ut för var och en. 

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt Leifs uppfattning) skulle kunna genomföras vid varje givet tillfälle i 
den individuella vägledningsprocessen. Dessa 
aktiviteter baserar Leif på teorier och metoder som han nämner och 
ibland redovisar övergripande. Av de tänkbara aktiviteterna 
argumenterar Leif för de som han väljer att genomföra.

Han fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon 
av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga 
valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val
Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade ”Vägledarens val”. Här reflekterar Leif över de val han själv som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför han valt som han har gjort. Han pekar även på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.

Vägledaren gör skillnad
Leif är av uppfattningen att vem du är som vägledare är en viktigt faktor i själva vägledningsprocessen. Att bli medveten om dig själv som vägledare och dina val gör att du bättre kan använda dig själv som redskap i själva vägledningsprocessen och att detta i sin tur kan göra positiv skillnad. 

Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation. Ur din egen reflektion föds ditt eget lärande. Ur detta föds din egen praktiska yrkesteori. Roligare, nya sätt att tänka, vitaliserande, tydliggörande av yrkesrollen…

Boken är ingen manual eller lathund. Förhoppningen är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.

Författaren Leif Andergren

Leif Andergren är fil.mag och har studie- och yrkesvägledar­examen och gymnasie­lärar­examen i samhällskunskap och historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledarskap och har bland annat arbetat vid Malmö högskola. Leif har arbetat med interkulturella frågor både i Sverige och utomlands och har tidigare utkommit med böckerna Samtala och Vägleda.

Kompetensutveckling med Leif?
Leif erbjuder i egen regi kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, coacher och andra som arbetar professionellt med samtal. Han anpassar och specialdesignar lösningar som passar målgruppen i nära samarbete med beställaren.

Läs mer om Leif på www.andergren.se

Du kan även kontakta honom direkt på tel. 070-750 24 91 eller mejla leif@andergren.se.


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.