Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-05-03

"Vägledarens val" av Leif Andergren

Nu kommer en ny bok av Leif Andergren. Efter böckerna ”Samtala” och ”Vägleda” följer nu boken Vägledarens val – teori och metod i aktion. Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

Boken är nu på tryckning och levereras vecka 19.

Läs mer om boken Vägledarens val


Förslag till förändring av Naturbruksprogrammet

Med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens delbetänkande och synpunkter från flera remissinstanser har Skolverket nu lagt förslag till regeringen angående förändringar av inriktningarna på Naturbruksprogrammet, NB. 

Enligt förslaget ska NB ha fem inriktningar som ska namnges Djurvård, Hästhållning, Lantbruk, Skogsbruk och Trädgård. Den tidigare inriktningen Djur delas nu upp i inriktningarna Djurvård och Hästhållning. Värt att notera är att den tidigare inriktningen Skog föreslås byta namn till Skogsbruk. 

Inriktningen Djurvård ska omfatta 500 gymnasiepoäng och de övriga fyra inriktningarna ska vardera omfatta 700 gymnasiepoäng.

Om regeringen beslutar enligt förslaget kommer Skolverket fastställa vilka kurser som ska ingå i respektive inriktning.

Läs artikel om detta på Skolverkets webbplats


Webbinarium om tillträde till YH-utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan kommer den 18 maj, kl. 10-00-10.45 att sända ett webbinarium om tillträde till yrkeshögskoleutbildningar. Sändningen riktar sig till de som bedriver YH-utbildning och till studie- och yrkesvägledare. 

Mer om anmälan och innehåll kan du läsa på MYH:s webbplats


Ladda ner vår Produktfolder och Nyhetsbrev

Här kan du ladda ner årets produktfolder och nyhetsbrev som nyligen skickades ut via "vanlig" post till våra kunder.

Produktfolder 2016

Nyhetsbrev 2016

 

Vill du ha vårt trycka material?
Skicka ett mejlmed din postadress till info@tremedia.se så postar vi ett till dig omgående.
 


Nyanlända lärare kompletteringsutbildas

Arbetsförmedlingen har köpt in 1200 utbildningsplatser som ska erbjudas nyanlända lärare som fått sin utbildning bedömd av UHR. Parallellt med studier i svenska ska de under sex månader lära sig om svensk demokrati, värderingar, pedagogik, kulturella koder, kommunikation med elever och föräldrar och nationella dokument som till exempel läroplaner. 

Avsikten är att lärare med utländsk utbildning snabbare ska komma i arbete som lärare.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats


"Vägleda" och "WATCH" hos Myndigheten för tillgängliga medier

Nu finns böckerna Vägleda - i en möjlighetsbaserad process samt WATCH hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning. Produktionen sker med stöd av 17 § Upphovsrättslagen och böckerna lånas via bibliotek endast till personer med läsnedsättning. MTM har också ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra kurslitteratur till studenter på högskola och universitet.

Läs mer om Myndigheten för tillgängliga medier på deras webbplats.


Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Autism- och aspergerförbundet har gjort en medlemsenkät som visar att hälften av alla elever med autism har varit frånvarande i grundskolan som en följd av brister i stöd och anpassning. Lika stor del elever har inte godkända betyg i svenska, engelska och matematik. 

- Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, nu är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer, säger Anne Lönnermark som är ordförande i Autism- och aspergerförbundet.

Läs artikeln på autism.se

Läs debattartikel i Svenska Dagbladet: Skolan följer inte lagen för elever med autism

Läs medlemsenkäten här


Programväljaren: Nationell upplaga

Programväljaren vill på ett objektivt, sakligt och lättillgängligt sätt informera om gymnasieskolan. Katalogen används av studie- och yrkesvägledare i arbetet med att informera elever och föräldrar om den nationella gymnasieskolan och alla dess program. Vi ser på Programväljaren som ett läromedel och i katalogen förekommer ingen reklam eller liknande.

Förutom en nationell upplaga som kan beställas av alla i hela landet finns Programväljaren även i lokala upplagor. Dessa har skiftande innehåll och annan prissättning

Läs mer om Programväljaren och se exempelsidor

 

Pris (exkl. moms och frakt)

1 ex. 115 kr/ex
1–9 ex. 97 kr/ex
10–49 ex. 70 kr/ex
50–199 ex. 59 kr/ex
200–799 ex. 48 kr/ex
800–  39 kr/ex

Leverans vecka 34

Maila din order till order@tremedia.se


Gymnasiesärskolan: Nationell upplaga

Broschyren om gymnasiesärskolan vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och som vill ha ett material att arbeta med som handlar om gymnasiesärskolan. Den omfattar 16 sidor och är digitaltryckt i A4-format.

Den kan delas ut till föräldrar och elever men även användas för att informera om gymnasiesärskolan både inom och utanför skolans värld.

Komplettera med PowerPoint-presentationen
Du kan med fördel kombinera broschyren med den tillhörande PowerPoint-presentationen. Presentationen bygger på broschyren och har samma grafiska utformning.

Läs mer om Gymnasiesärskolans broschyr

Läs mer om PowerPoint-presentationen

 

Pris (exkl. moms och frakt)
1 ex.  90 kr/ex
2–9 ex.  69 kr/ex
10–49 ex.  57 kr/ex
50–100 ex.  49 kr/ex
100–  40 kr/ex

Leverans vecka 34 tillsammans med Programväljaren

Maila din order till order@tremedia.se


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.