Problem att visa nyhetsbrevet? Öppna det i webbläsaren
.

Konstfack - College of arts, craft and design

NYHETSBREV MAJ 2016

 

AKTUELLT

Så här års är det av tradition en sjudande aktivitet här på Konstfack. Årets vårutställning stundar och denna vår är det 177 bildlärar-, kandidat- och masterstudenter som tillsammans bygger gemenskap, värde och mening. Varmt välkommen!

Konstfacks vårutställning 2016 en hyllning till komplexitet och mångfald

Konstfacks vårutställning 2016 är en mycket mångfacetterad upplevelse. En komplexitet som genom sin mängd och mångfald opponerar mot förenklingar av synen på världen och samtiden. Här ges åtskilliga, välbehövliga alternativ i tider av enögda världsbilder och populistiska krafter.
– Redan på 1970-talet talade den franske filosofen Jacques Ellul om att tänka globalt, agera lokalt och om att ansvar i vårt vardagliga handlande tillsammans med andra. Och att detta bidrar till gemenskap, värde och mening. Konstfacks studenter visar hur globala fenomen som skaver och irriterar, både i form av existentiella frågor och praktiska, kan bearbetas och tas vidare här och nu. Dessa handlingar i form av avtryck från Konstfack, har funnits i varje människas vardag sedan 1844 och på så vis påverkat samhället från det lilla till det stora. I vårutställningen 2016 fortsätter vi visa engagemang, omsorg och uppriktighet i en tid som kanske mer än någonsin behöver det, säger rektor Maria Lantz. Jonas Nobel och Fredrik Stenberg från Uglycute kurerar årets utställning och konstnären, illustratören och formgivaren Olof Svenblad står för den grafiska formen.

Konstfack bäst i Sverige!

QS Top Universities är det ledande globala karriär- och utbildningsnätverket som varje år publicerar en rankning av världens alla universitet inom olika områden. På listan över de främsta skolorna med konst- och designinriktning visar det sig att Konstfack är bäst i Sverige, näst bäst i Norden, nummer 11 i Europa och på plats 41 i världen. Yippi!

Microhistories om videoessäns form

Nu har boken Microhistories av Magnus Bärtås, professor i konst, kommit ut. En antologi om ett forskningsprojekt med samma namn, genomfört på Konstfack. Boken behandlar videoessäns form vars kännetecken är att den tar upp ett fenomens detaljer för att visa hur dessa är en del av ett större sammanhang. Denna upptagenhet av de små, marginaliserade berättelserna delar den med ett historievetenskapligt angreppssätt som kallas mikrohistoria. Här studeras vanor och rutiner snarare än överlagda handlingar, bakomliggande mentaliteter snarare än uttalade föreställningar. Till försäljning i vår reception.

Forskning på Konstfack – några exempel

Under våruställningen, 12 till och med 22 maj, pågår i Konstfacks bibliotek en liten utställning om delar av all den forskning som bedrivs på skolan. Bland annat berättar Maja Frögård, doktorand på det med KTH gemensamma programmet Konst, teknik och design om hur hennes forskning delvis handlar om att hitta sitt eget förhållningssätt till vad design kan bidra med. Detta i projektet Supporting co-creation of knowledge and understanding through form and materialization.

Frimurarstipendier till 15 studenter

I april var det stipendieutdelning på Den Nordiska Första S:t Johannislogen i Stockholm. Hela 15 Konstfackstudenter fick stipendier i olika valörer, från 10 000 till 110 000 kronor. En av dessa var Lisa Wallert som skapar keramiska skulpturer och som i vår tar sin master på programmet CRAFT! Keramik och Glas. Magiska verk med ingångar till såväl konsthistoriskt klassiska värden som till samtida diskussioner om görande och kropp. Verk som ställer eviga frågor om liv, död och deltagande. Se mer på vårutställningen och/eller läs mer här.


ALLTID AKTUELLT
Det händer mycket på Konstfack: utställningar, föreläsningar och seminarier öppna för alla.
Här finns en kalender med allt som är på gång, plus nyheter och pressmeddelanden: www.konstfack.se/Aktuellt


LEDIGA TJÄNSTER
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. I skrivande stund tre lektorer, bland annat i inredningsarkitektur. Här kan du läsa mer om tjänsterna och även prenumerera på information om lediga jobb: www.konstfack.se/Om-Konstfack/Jobba-pa-Konstfack/


OM KONSTFACK
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens konstnärer, designer, konsthantverkare, bild- och slöjdlärare. Alla våra utbildningar och forskning vilar på konstnärlig grund och vi har idag cirka 1000 studenter och 200 anställda. Besök oss på www.konstfack.se.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du tidigare har visat intresse för vår
verksamhet eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.