UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV APRIL 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Våren är på ingång och arbetet i Uppsala klimatprotokoll rullar på! I det här nyhetsbrevet får vi läsa vad som hänt på olika håll inom protokollet samt vad som händer framöver.


Anders Wijkman, Miljömålsberedningen
Anders Wijkman, Miljömålsberedningen

Anders Wijkman

Den 14:e april besökte Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman Uppsala. Han samtalade med några ledningsrepresentanter från Uppsala klimatprotokoll och höll en föreläsning med temat "Klimatfrågan efter Paris – Strategier och utmaningar för Sverige".

Föreläsningen går att se i efterhand här.

 


Flower lamp
Bild: Flower lamp, Interactive Institute

Visualisering av solel

På förra mötet med solfokusgruppen tog man upp ämnet uppföljning av solelproduktion och visualisering av solelproduktion. Gäster var Interactive Institute och Svenska Energigruppen. Deras presentationer kommer att finnas på Solelmässans blogg.


Försättsblad bioplastrapport

Exjobbare om bioplast

Fokusgruppen Jakten på plasten har blivit stärkt av två studenter från Gävle Högskola. De skriver exjobb för Vattenfall där de undersöker vad som krävs om vi ska gå över till 100% bioplast. Deras rapport finns på Hållbarhetsportalen.

Läs även: Uppsalastudenter vann årets CleanTech Challenge


Byggandets totala klimatpåverkan
Bild: Sveriges Byggindustrier

Ca 80% av den totala klimatpåverkan

Det är vad materialproduktionen står för vid byggandet. Detta var en vetskap som deltagarna på förra mötet med fokusgrupp Hållbar stadsutveckling kunde ta med sig hem. Gruppen har börjat konkretisera sitt arbete genom att starta projektgrupper för de 6 områden man valt att fokusera på.


Fairphone

Workshop 31/5

Den 31/5 arrangerar Uppsala klimatprotokoll en workshop på temat Cirkulära affärsmodeller och innovation. Den kommer att hållas av Carina Sundqvist från Inspirationsbyrån, gästtalare är företagen Desso och Fairphone. Mer information kommer i en separat inbjudan.

Läs även: Sveriges mest hållbara varumärken 2016


Kalendarium

Klimatgruppsmöte

31/5 kl. 9-11, plats ej bestämd

Workshop cirkulära affärsmodeller & innovation

31/5 kl. 11-15.30 Inklusive lunch, plats ej bestämd

Fokusgrupp Energieffektivisering

24/5 kl. 9-11 hos Akademiska hus

Fokusgrupp Jakten på plasten

Planeras till i slutet av maj

Fokusgrupp Hållbara godstransporter

1/6 kl. 13-16 på Stadshuset, Vaksalagatan 15

Fokusgrupp Hållbart resande

30/5 kl. 9-12 Stationsgatan 12, våning 4 i lokal Bergius

Fokusgrupp Hållbar stadsutveckling

16/6 kl. 10-12 hos WSP

Fokusgrupp Sol

1/9, förmiddag med tema Byggnadsintegrerad solel

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-727 65 15  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.