Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2016-04-22

Alla produkter och priser – Årets utskick

Inom kort kommer vi på Tremedia att skicka ut årets stora tryckta utskick via post. I utskicket finns en folder om Programväljaren och andra produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasievalet i höst.

Se ALLA produkter och priser här

Du kan redan nu ladda ner årets folder och nyhetsbrev som pdf-filer här:

Programvaljarfolder 2016

Nyhetsbrev 2016

Årets utskick

NY BOK av Leif Andergren!

Vägledarens val – teori och metod i aktion

Nu kommer en ny bok av Leif Andergren. Efter böckerna ”Samtala” och ”Vägleda” följer nu boken Vägledarens val – teori och metod i aktion. Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

Boken är nu på tryckning och levereras vecka 19.

Läs mer om boken Vägledarens val

Författaren

Leif Andergren är fil.mag och har studie- och yrkesvägledar­examen och gymnasie­lärar­examen i samhällskunskap och historia. Leif har bred arbetslivserfarenhet inom vägledning och ledarskap och har bland annat arbetat vid Malmö högskola. Leif har arbetat med interkulturella frågor både i Sverige och utomlands och har tidigare utkommit med böckerna Samtala och Vägleda.


Statistik om unga idag

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg som med överskådlig statistik visar hur unga (13-25 år) har det i Sverige idag.

Statistiken som presenteras bygger på befintlig statistik från Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Valmyndigheten. Även Riksidrottsförbundet har valt att redovisa statistik till Ung idag.

Statistiken presenteras för dessa områden:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Läs mer på ungidag.se


Yrkesprogramselever ratar högskolebehörighet

Det är främst elever på Vård- och omsorgsprogrammet som läser in grundläggande högskolebehörighet, visar en ny rapport från Skolverket. Fordons- och transportprogrammet är den utbildning där lägst andel elever läser in högskolebehörighet. 35 procent av yrkesprogramseleverna skaffar sig grundläggande behörighet.

Yrkesprogrammen har tappat en fjärdedel av förstaårseleverna sedan 2011.

Läs hela artikeln i Lärarnas nyheter


Det arbetsplatsförlagda lärandet behöver förbättras

En rapport från Skolverket visar att gymnasieskolans arbetsplatsförlagda lärande i vissa delar är bra och att det finns områden som behöver förbättras. Bristerna är att elever inte får den APL de har rätt till, handledningen behöver bättras, det tar tid och är svårt att få tag i APL-platser.

– Kommuner, fristående skolor och rektorer behöver ta sitt ansvar för att förbättra skolornas arbete med apl. Att eleverna får en bra utbildning ute på arbetsplatserna är avgörande för att de ska bli anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden säger Christina Grönvik, undervisningsråd på Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats


Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Autism- och aspergerförbundet har gjort en medlemsenkät som visar att hälften av alla elever med autism har varit frånvarande i grundskolan som en följd av brister i stöd och anpassning. Lika stor del elever har inte godkända betyg i svenska, engelska och matematik. 

– Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer, säger Anne Lönnermark som är ordförande i Autism- och aspergerförbundet.

Läs artikeln på autism.se

Läs debattartikel i Svenska Dagbladet: Skolan följer inte lagen för elever med autism

Läs medlemsenkäten här


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.