Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 4- 2016


Verksamhetsplanen 2016/17

Årets årsmöte i Sundbyholm blev en värbesökt och lyckad tillställning med många intressanta föredrag. Jag vill också passa på tillfället att tacka för förtroendet att som ordförande leda styrelsearbetet ännu ett år. Jag lovar att göra mitt bästa för att leva upp till förväntningarna och jag vet att jag kommer att ha god hjälp av en mycket kompetent styrelse.

För medlemmarna finns alla dokument och föredrag nu upplagda på vår hemsida och jag rekommenderar alla som inte var med i Sundbyholm att ta del av informationen som avhandlades. Inte minst finns nu en uppdaterad Verksamhetsplan för vad vi inom PelletsFörbundet vill åstadkomma under det kommande året.

Jag hoppas att ni som medlemmar kunnat notera att det nu händer många positiva saker i vårt förbund. Bilden ovan vill visa att Pelletsförbundet vill skapa medlemsnytta inom flera olika verksamhetsgrenar och att förbundets hämtar sin näring underifrån. Det är våra medlemsföretag som utgör vårt förbunds värdegrund och verksamhetsbas.

PelletsFörbundet ska främja slutanvändarens intresse genom trygga, ekonomiska och miljömässigt bra uppvärmningssystem baserat på förnybar energi samt våra medlemmars ekonomiska intressen. Ett arbete som naturligtvis vi i styrelsen kommer att fortsätta att utveckla under det kommande året. 

Industrigruppen har nu kommit igång med många intressanta projekt som kommer att realiseras under året. På installatörssidan har ett samarbete med Energimyndigheten inletts som syftar till att under hösten kunna Certifiera Bioenergiinstallatörer och samtidigt bygga upp en riksomfattande serviceorganisation för pelletseknik.

Inom villamarknaden ser ett behov av många fler pelletskaminer, inte minst för att komplettera alla luftvärmepumpar vintertid och vi ser också möjligheter att öka exporten av vår pellets. 

Sammanfattningsvis betyder detta att jag ser fram emot ännu ett spännande år. 

 Lars Göran Harrysson
Ordf. PelletsFörbundet


Att vara koordinator

Att vara koordinator för PelletsFörbundets verksamhet och ansvara för förbundets kansli innebär inte att vi på kansliet alltid skall göra arbetet. Jag ser istället min uppgift som koordinator att vi på kansliet, förutom att samla in statistiken, i första hand skall se till att allt det arbete som görs av våra medlemmar och våra arbetsgrupper samordnas och presenteras för våra medlemmar.

Som verktyg har vi i första hand dels vårt medlemsbrev och dels vår hemsida. När det gäller hemsidan vill jag speciellt slå ett slag för våra medlemsidor som kräver inloggning. Här lägger vi upp alla uppgifter som ni som medlemmar kan ha nytta av. Vill ni följa styrelsens arbete eller är det något dokument ni saknar hittar ni troligen dessa uppgifter på hemsidan. 

En analys över utvecklingen av antalet besök under perioden 15-mars- 15april visar hemsidan haft besök från användare 646 stycken användare som tillsammans klickat på 816 sidor.  425 st av dessa kommer från Sverige (52%). Besöken från utlandet domineras av Ryssland (255 st), USA (33 st) och Storbritannien (20 st).

Vid årsmötet framkom även ett önskemål om att redovisa hur arbetet på kansliet fördelats i tid. Se diagrammet till höger.

Eftersom PelletsFörbundet representerar ett flertal verksamheter är det många yrkesgrupper som ryms under vårt paraply.  Med detta sagt vill jag också understryka att verksamheten i PelletsFörbundet blir vad vi medlemmar tillsammans gör den till. Det är vad medlemmarna tycker som är vår ledstjärna och det är det vi gör tillsammans som skapar styrkan i vår organisation.

Vi är samtidigt en unik branschorganisation som består av medlemmar som i sitt dagliga värv är beroende att göra affärer för att överleva. Vi står med andra ord nära affären och ser hela tiden vilka barriärer som skulle behöva överbryggas. Det är en erfarenhet vi gärna vill dela med oss av till de politiker och beslutsfattare som vill lyssna.

Jag är förstås mycket hedrad över förtroendet att vara delaktig i detta arbete, och jag hoppas att vi detta år kan samla ändå fler företag inom vårt förbund. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Är det något ni undrar över är ni alltid välkommen att kontakta Irene eller undertecknad å kansliet.

Med detta sagt vill jag på samma tema även puffa för att så många som möjligt av våra medlemsföretag lämnar svar på EU:s konsultation om bioenergi, som är öppen till 10 maj. Svebio påpekar att detta är mycket angeläget och har tidigare informerat om detta i bland annat senaste numret av Bioenergi nr 2/2016. 
Läs mer om hur du går tillväga för att svara här!

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet


Intressant från SVEBIO:s blogg!  

Under rubriken "Pris på koldioxidutsläpp – tre kvinnor tar täten" pekar Kjell Andersson på att tre kvinnor spelade huvudroller när koldioxidskattefrågan sattes högt på dagordningen vid Världsbankens vårmöte. Men också att man inte hittade mycket texter på de svenska tidningarnas näringslivssidor om detta.

Att Sveriges finansminister spelade en huvudroll i sammanhanget och deltog i en paneldebatt om koldioxidprissättning med Världsbankens chef Jim Yong Kim och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon är förstås ingen slump. Sverige har världens särklassigt högsta koldioxidskatt. Den har pressat ner användningen av olja i de flesta samhällssektorer och minskat utsläppen av koldioxid. Det som borde intressera de flesta ekonomer och finansministrar är att detta gjorts utan att den svenska ekonomin blivit lidande.

Det var just detta som var temat för Magdalena Anderssons framträdande. I den internationella debatten om pris på koldioxid oroar man sig ofta för ”carbon leakage”. Termen betyder att verksamheter flyttar när man inför skatten, och att utsläppen istället sker någon annanstans. I värsta fall blir utsläppen större, eftersom man använder mindre effektiv teknik, underförstått i ett ”mindre utvecklat land”.

Det är inte sannolikt att den svenska koldioxidskatten lett till så mycket ”carbon leakage”. Vi har i första hand ersatt olja i uppvärmning och i processer i branscher som inte så lätt flyttar. När värmeverken belastas med koldioxidskatt kan de knappast flytta utomlands; värmekunderna finns ju på hemorten. Men visst händer det att företag lägger ner när kostnaderna blir för höga. Kanske är det snarare en brist på anpassningsförmåga än på den höga skatten. Energikostnaden är sällan en stor kostnad jämfört med kostnaden för arbetskraft.

För den svenska ekonomin som helhet har BNP sedan 1990 ökat med mer än 60 procent i reala termer, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskat med 25 procent. Det betyder att utsläppen per BNP-krona minskat med 53 procent! Samtidigt har Sveriges befolkning växt med mer än en miljon invånare.

Läs mer från Svebios blogg här


Nya medlemmar i Pelletsförbundet

Jag har denna gång glädjen att presentera två nya medlemmar i PelletsFörbundet. Denna gång är det VUAB och Krokstorps Kvarn som gått med i PelletsFörbundet.

VUAB ett familjeägt entreprenörsföretag som grundades 1974. Huvudkontoret ligger i Täby, norr om Stockholm och VUAB har egna regionkontor i Jönköping, Malmö och Göteborg. 

VUAB tar ansvar från start till mål - rådgivning, projektering, installation och service och företagets verksamhet täcker vi större delen av Sverige. Till företag erbjuder företaget finansieringslösningar via bl a SVEA Ekonomi och ett eget systerföretag VUAB Finans.

Hemsidan http://www.vuab.se/bioenergi-2 är en av landets mest informativa när det gäller industrikonvertering. VUAB är också ett av de installationsföretag som under 2015 installerat flera pelletseldade industrivärmecentraler. VUAB är ett av företagen i PelletsFörbundets Industrigrupp.

Referensobjekt:
RAY METALLFABRIK AB i LJUNGSARP
AHLINS I HABO
Se filmerna om hur Kabe Husvagnar och Flexator har konverterat från olja till pellets.

                     --------------------------------------------------

Krokstorps Kvarn AB utanför Nossebro i Essunga kommun är ett företag som bland annat erbjuder försäljning av pellets.

Bulkpellets kommer från Agroenergi Neovas fabrik i Ulricehamn och Kroktorps Kvarn kör själva ut pelletsen i närområdet, Västra Götalands län och delar av Halland. Transporter till övriga orter kan ske via företagets samarbetspartners. Kroktorps Kvarn lagerför även BioNorr pellets i småsäck och storsäck.

Företaget ägs och drivs av Patrik och Britta Johansson, som tog över företaget 1999. Företaget har tillverkat foder sedan 1984, då den gamla kvarnen från 1888 moderniserades och byggdes ut. Krokstorps Kvarn AB ägs och drivs av Patrik och Britta Johansson, som tog över företaget 1999. Krokstorps Kvarn AB har tillverkat foder sedan 1984, då den gamla kvarnen moderniserades och byggdes ut. Kvarnen byggdes redan nästan 100 år tidigare, år 1888. Kvarnens elförsörjning kommer bland annat från ett litet vattenkraftverk i anslutning till kvarnen.

Krokstorps Kvarn AB driver också en grossistverksamhet med diverse närproducerade torrvaror till charkuterier från Skåne i söder till Östersund i norr.

VARMT VÄLKOMNA TILL PELLETSFÖRBUNDET


Klimatklivet - Stöd för lokala klimatinvesteringar
Missa inte möjligheterna att söka stöd via Klimatklivet. Totalt kommer 600 milj per år under de 2016- 2018 att satsas på bl a konverting bort från fossil energi. Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Mer om klimatklivet finns i Nanna Wikholms föredrag från vårt årsmöte i Sundbyholm. Presentationen hittar du som medlem under medlemssidorna.

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna. Nästa ansökning öppnar från och med 16 maj.

Besök vår hemsida:
  
Klicka Här
Se vår nya broschyr:

  Nya Broschyr Här 
Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

All Energy
  4- 5 may Glasgow
  All Energy
European Medium Scale Pellet Market

  11- 12 Maj, Brussels
  Pellet Combustion Plants Market 
World Bioenergy 2016
  24- 26 maj, Stockholm
 
World Bioenergy
The 7th International Bioenergy Conference and Exhibition
  15- 17 June,
  Prince George BC

  Int. Bioenergy Conference
BIT’s 6th Annual World Congress of Bioenergy
  30jun- 3 juli, KINTEX,
 
BITs- South Korea
Politikerveckan i Almedalen
  3- 10 juli, Visby

  Almedalsveckan


Svenska Nyheter

Utmaningen för kraftvärmeverket
Fortums nya biokraftvärmeverk ligger mitt i Stockholms stadsmiljö. Det har skapat särskilda utmaningar för bygget. Stora delar av flishanteringen har lagts i underjorden. Fördelen med att placera den nya anläggningen i Värtahamnen är att det är nära till Stockholms fjärrvärmenät.

Satsa på skogen för klimatet
I dag samlas den svenska skogsnäringen till den årliga Skogsnäringsveckan. Årets upplaga präglas mer än någonsin av insikten om att skogen är en del av lösningen på klimatproblemen. Skogsindustrin befinner sig i kärnan av den biobaserade ekonomin och spelar en central roll för grön och hållbar tillväxt.

”Finansmarknaden på väg mot tipping point”
Klas Eklund, senior hållbarhetsekonom på SEB, ser många signaler och tecken på att bank- och finanssektorn nu snabbt och markant börjar ta hänsyn till klimat- och miljöaspekterna i både kredit­givning och nya sparprodukter.

Satsning på forskning inom energi och klimat
Nu utökas satsningen på strategiska innovationsområden inom energi- och klimatområdet. Vinnova, Energimyndigheten och Formas öppnar tillsammans en ny utlysning om stöd för att etablera och genomföra långsiktiga och visionära satsningar. 

"Näringslivet måste leda vägen om Sverige ska nå klimatmålen"
Det är affärskritiskt nödvändigt för företag att jobba med klimatfrågan. De svenska konsumenterna kräver det. Om Sverige ska kunna uppnå Klimatkonventionens mål måste företag gå före i klimatfrågor, skriver WWF tillsammans med undertecknare som IKEA, Stockholm Environment Institute och Telge Energi. 

 


Internationella Nyheter

Ny miljardsmäll för statliga Vattenfall.
Den statliga energijätten Vattenfall säljer sin omstridda brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. Försäljningen beräknas påverka Vattenfalls resultat för andra kvartalet negativt med mellan 22 och 27 miljarder kronor.

Klimatstudie: priset för temperaturförändringen
Om den globala uppvärmningen fortsätter 2,5 grader under detta århundrade hotas finansiella tillgångar på 2500 miljarder dollar, enligt en ny studie. Studien kommer från London School of Economics and Political Science och publiceras i tidskriften Nature Climate Change.

Oljans hjärta satsar fossilfritt
Texas är hjärtat i USA:s oljeindustri. Men nu satsar delstaten allt mer på fossilfri sol- och vindkraft. Republikanska Georgetown i Texas ska nästa år helt drivas av förnybar energi, skriver Svenska Dagbladet.

Världens klimatforskare går samman i FN-rapport om 1,5-gradersmålet
En särskild rapport från FN:s klimatpanel IPPC kommer att leverera omfattande bedömningar av vilka konsekvenser en global uppvärmning på 1,5 grader kommer att få för bland annat havsförsurning och biologisk mångfald.

Kanada ser grönt i ny budget
Kanadas premiärminister, Justin Trudeau, har visat stort intresse för en klimatsmartare politik. Den nya budgeten ändrar fokus från olja till förnybar energi och avsätter 7 miljarder US dollar till ren infrastruktur och minskning av utsläpp.

Exxon Mobil undersöks av statsåklagare för att ha mörkat klimathotet
De statliga utredningarna initierades efter ett nyhetsinslag från InsideClimate News om att interna dokument från Exxon Mobil från slutet av 1970 visar att företagets forskare insåg att förbränning av fossila bränslen skulle värma planeten och leda till skadliga konsekvenser. Exxon ska ha mörkat detta för att det skulle kunna bli ett hot mot bolagets existens.

Amerikansk pellets ska värma Paris
140 000 ton träpellets ska årligen fraktas från USA till Saint-Ouen utanför Paris. Anledningen är att den franska huvudstaden vill använda mer förnybar energi i sina värmesystem, uppger lokala myndigheter.


Energimarknadsrapport Biobränslen
Energimarknadsrapporten om biobränslemarknaderna täcker både biobränslen för transporter och för el- och värmeproduktion.

Läget på elmarknaden
En gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Olje-, gas- och kolmarknaderna
I Läget på olje-, gas och kolmarknaderna rapporterar vi bland annat om det som händer på fossilmarknaden. En ny rapport presenteras var 14 dag."Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, men vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.s

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.