Onsdag 20 april 2016

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Rastplats blev festplats

Kullaledens rast- och grillplats i Tallbacksskogen strax norr om Örestrand har blivit festplats för ungdomsgäng. Enligt flera rapporter från grannar, nattvandrarna och polisen förekommer öppen drog- och sprithandel på platsen.

Byaföreningen uppmanar alla som ser eller hör festande ungdomsgäng på platsen att omedelbart ringa polisen på tel 112 och till kommunens fältassistent på tel 073-453 73 07.

Det har även förekommit eldning inne i vindskyddet och ser man detta bör man omedelbart larma räddningstjänsten på tel 112.

Gå inte ensam fram till platsen, men flera vuxna i sällskap som rör sig i området kan ha en dämpande effekt.

Att dricka alkohol på allmän plats är tillåtet i Höganäs kommun om man fyllt 20 år. Det är upp till var och ens omdöme att avgöra om en händelse ska rapporteras eller ej.

 


Gynna föreningens sponsorer! Alla banners är klickbara.

IBC Elinstallation
Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.