NYHETSBREV – APRIL 2016


RCC Syd tackar av Stefan Rydén

Efter 43 år inom svensk sjukvård går Stefan Rydén i pension, åtminstone nästan. Arbetet med nivåstruktureringen släpper han inte riktigt än, men Stefan lämnar sina uppdrag på RCC Syd.

Vi har gjort en liten sammanställning för att visa vår tacksamhet över det enorma engagemang och de fantastiska insatser Stefan bidragit med i vården, och för att vi har haft förmånen att ha honom som kollega.

Se sammanställningen här


Rapport från södra sjukvårdsregionen om SVF

Läs om vad som gjorts i arbetet med standardiserade vårdförlopp och vad som planeras under 2016. Vilka diagnoser som införs och vilka aktiviteter som RCC Syd arrangerar kan du läsa om här.


Hur arbetar man med
Min Vårdplan inom kolorektalprocessen i Blekinge?


Monica Olsson, kontaktsjuksköterska för kolorektal cancer, svarar på våra frågor om Min Vårdplan.

Läs Monicas svar här


Följ ett standardiserat vårdförlopp

En film om en patients steg i standardiserade vårdförlopp har tagits fram av RCC Syd. Filmen följer en patient från symtom till start av första behandling av esofagus-ventrikelcancer. Den kan dock användas för att informera om SVF i generella termer.


Ny nationell rapport från Cystektomiregistret

Cystektomirapporten för 2014 har tagits fram av Regionalt cancercentrum syd i samarbete med den nationella styrgruppen för registret och har nyligen publicerats. Du hittar den på vår sida för nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer.

Läs mer här


Tre frågor till Heléne Öberg

Ny regional patientprocessledare för cancerrehabilitering

Yrke: Grundprofession som sjukgymnast. Aktuellt uppdrag som samordnare för cancerrehabilitering i Skånevård Kryh utifrån lokal handlingsplan med stort fokus på den fysiska cancerrehabiliteringen.

Detta ser jag som viktigt i min roll som RPPL, RCC Syd inom rehabilitering och som representant i den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering:

  • Att lyssna in var regionerna befinner sig i cancerrehabiliteringsarbetet och vad RCC kan bidra med i det fortsatta arbetet för att underlätta implementeringen av det nationella vårdprogrammet.
  • Skapa aktiviteter utifrån de regionala behoven i förbättringsarbetena.

Regional dialog utifrån nationella aktiviteter nu närmast i revideringen av vårdprogrammet 2016.

Största utmaningen vad gäller rehabilitering i södra sjukvårdsregionen just nu:

  • Cancerrehabiliteringen ser olika ut på lokal nivå och utmaningen blir att fånga upp förbättringsområden, rikta stöd och tillsammans på nätverksnivå förmedla goda exempel och lära av varandra för att:
  • Erbjuda en jämlik och personcentrerad cancerrehabilitering tidigt, genom hela förloppet på de olika vårdnivåerna.

 Alla våra RPPL:er hittar du här


Cancerkompisar hos SVT:s Fråga Doktorn

Ett inslag om stödorganisationen Cancerkompisar visades nyligen på SVT:s program Fråga Doktorn. Det handlar om Åsa som fick en egen ovärderlig cancerkompis som stöttade när hennes make var svårt sjuk i cancer.

Reportaget börjar efter 27 minuter och 13 sekunder på SVT Plays webbsida.

Se reportaget här


Nytt informationsmaterial till standardiserade vårdförlopp

Nu finns det nytt material att ladda ner från vår hemsida.

Läs om nyheterna för 2016, som är det andra året av en fyraårig nationell satsning för kortare väntetider och minskade skillnader i cancervården i hela landet. Tretton nya diagnoser läggs till i vårdförloppen.

Informationsmaterialen finns på svenska och engelska och hämtas på denna sida.


– PÅ GÅNG –

Temadag palliativ vård

RCC Syd arrangerar i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum temadag om palliativ vård. Ämnen som nationell vårdplan för palliativ vård, svåra samtal och erfarenheter från den specialiserade palliativa vården står på agendan.

Datum: 20 maj
Plats: Medicon Village, Lund

Program och anmälan
hittar du här


Gyncancerdagen 2016

Välkommen till Gyncancerdagen 2016 i Malmö den 21 april som belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Fri entré. Seminariet är öppet för alla!

Datum: 21 april 2016
Plats: Jubileumsaulan på SUS, Malmö

Mer information hittar du här

 


Focus on: Cancer Collaboration

How can new ideas be created by working cross-border? How can companies, researchers and clinicians work together? The meeting is a forum for cancer researchers, companies and clinicians and will be held in English. 

Datum: 27 april
Plats: Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

More information here


Seminarium patient- och närståenderådet

Den 8 juni kommer RCC Syd tillsammans med Patient- och närståenderådet att arrangera ett eftermiddagsseminarium med efterföljande mingelmiddag på Medicon Village i Lund. Målgrupp är alla cancerrelaterade patientföreningar i södra sjukvårdsregionen.

Information om den nationella satsningen på kortare väntetider, diskussioner med cancersamordnarna i landstinget/regionerna och deltagarna sinsemellan kommer att rymmas under eftermiddagen och kvällen. Mer information och länk till anmälan kommer på hemsidan inom kort.


Kalender RCC Syd

Hela RCC Syds kalender hittar du här


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Taylor Magdalena,
magdalena.taylor@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här