FRIHET-visst är det en härlig känsla!

Fri att våga uttrycka sina åsikter och inre känslor. Att känna frihet över sin egen tid, sin egen miljö. Att arbeta med enkla moderna webbverktyg är frihet för oss i arbetssituationen och då vi bygger alla fantastiska relationer via internet


COACHING - Att "stå upp för sig själv" och den man är, ger ökad livskvalité

Att våga "stå upp" för sig själv, för den man är, i relationer eller på arbetet, ger en ökad livskvalité. Vi brukar kalla det en bra självkänsla. Coaching ger stöd och verktyg då vi vill stärka vår självkänsla och behöver skapa föränding i vårt liv. Förändringar kring tex relationer, arbete, fritid och hälsa. Förändringar som ökar vår livskvalité


Terapi - bryta dåliga mönster

För att öka vår livskvalité behöver vi frigöra hinder, bryta mönster eller iscensättningar som försämrar vår livskvalité. Vi behöver även få stöd och uppmuntran i svåra situationer. 


Äntligen!... Sommar och ledighet

Tillfälle till reflektion - Passa på att ha coachande utvecklingssamtal med dig själv och med mig under juli/aug - till halva kostnaden

Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Livskvalité - Vad är det

Livskvalité är ett komplext ord och kanske inte alltid så lätt att beskriva. För mig betyder livskvalite ett liv med meningsfullhet, där jag själv medvetet och aktivt  kan påverka mitt liv. Det liv som jag själv valt att leva, men det innefattar även det jag kan bidra med till andra människor.

 

Livskvalité kan beskrivas utifrån fyra olika perspektiv Arbete- Fritid - Relationer - Hälsa. Alla dessa olika delar samverkar med varandra. Livskvalité är ett subjektivt begrepp och vi har alla olika definitioner av vad det är. Under olika tidpunkter i livet kan definitionen av livskvalité förändras för oss. Livskvalité har litet att göra med status, socialgrupp, årsinkomst, livsstil eller utbildning. Däremot har man i forskning funnit samband mellan god livskvalité och personliga faktorer, relationer till andra, arbetsstillfredsställelse, fysisk och psykisk hälsa.

Livskvalité handlar om att vara på rätt plats i livet, bo på en plats som betyder något, arbeta med något som ger mening och sammanhang, ha nära relationer till familj och vänner.

Idag har vi en hög materiell standard och många har nått den status och position de vill, men upplever ändå tomhet och brist på mening. Många ställer sig frågorna - Vad det här allt? Vad är meningen med mitt liv? Vad vill jag?

När jag idag ser tillbaka på mitt liv förstår jag att innehållet i begreppet livskvalité genom åren förändrats ganska mycket för mig.

Vad är viktigt för dig? Vad är din innersta dröm och livsmening?

Vad betyder livskvalité för dig? 

 


Handlingskraft

Ett ord laddat med energi och mod.

Ett ord som kan stå för kreativitet, initiativ, samarbetsförmåga och uthållighet. Tillsammans med kunskap och verktyg kan vi träna vårt fokus och vår förmåga för att skapa förändring i vårt liv. Förändringar som ökar vår meningsfullhet, motivation och livskvalité

Vad vill du förändra i din vardag?

 


BUSINESS & HUMAN - Marie Persson - Besök min webbsida: www.businesshuman.se  

Gilla min företagssida på facebook.  Kontaktadress via Skype: businesshuman1. 

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter