Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 2/2016

Sverigepremiär! Semin från DanAvl Duroc!

I vår strävan att den svenske grisföretagaren skall ha tillgång till världsledande genetik, kan vi nu äntligen meddela att vi har allt klart för att börja sälja semin med DanAvl Duroc från vår seminstation i Hållsta. I början kommer vi att ha en mycket begränsad tillgång och har därför bara möjligt att sälja ca 500 doser i veckan. En ny rutin behöver införas då DanAvl kräver att de besättningar som önskar köpa semin skall underteckna ett köpevillkor (Buyer´s Declaration) och vara godkända köpare innan leverans får ske. Detta gäller bara vid första leveransen

Läs mer här!

Stort intresse för Branschpengar!

Den 15 mars var det sista ansökningsdag för den första utlysningsomgången för att söka Branschutvecklingspengar. Totalt har 46 ansökningar kommit in till Svenska Köttföretagen till ett ansökt värde om drygt 16 mkr.

Totalt finns det 3 mkr avsatt till utlysningen och dessa är fördelade enligt följande, 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år.

I beslutsgruppen finns Svenska Köttföretagen, LRF Kött och de tre uppfödarföreningarna för nöt, lamm och gris representerade. Beslutsgruppen träffas i slutet av april och vi räknar med att besked kommer att meddelas till de som har ansökt innan den 1 maj.

Läs mer om branschutvecklingspengen här!

Expertgrupper till 30 för 550!

I Handlingsplan gris finns åtgärder som syftar till att öka den svenska grisproduktionen. En av åtgärdspunkterna innefattar att utveckla rådgivning till svenska grisföretagare. Målen för rådgivningen är att svensk grisproduktion ska nå 30 producerade grisar per år till en maximal produktionskostnad av 550 kr per gris. Läs mer här!

Ny organisation inom Svenska Köttföretagen

Den 1 maj förändras organisationen inom Svenska Köttföretagen då CarlOlof Port går i pension. CarlOlof har lett affärsområde Genetik sen starten av Svenska Köttföretagen och innan dess som VD på Quality Genetics.

Efter den 1 maj kommer Hans Agné och Åsa Bönnestig att ta över genetikarbetet.

Vill du komma i kontakt med Åsa Bönnestig, ring 010-130 89 03 asa.bonnestig@kottforetagen.se  och Hans Agné, 010-130 89 01 hans.agne@kottforetagen.se

Vi önskar CarlOlof lycka till i en ny fas av livet! 

De första seminlammen har fötts!

Hösten 2016 genomfördes ett pilotprojekt med syfte att prova möjligheterna för en svensk seminverksamhet på får i samarbete med Svenska Köttföretagen. Just nu föds lammen efter höstens semineringar! På Senäte utanför Lidköping har man fått fyrlingar efter Gannarve TEO.

Läs mer här!

Försäljningsstatistik och annan statistik

Försäljningen av livdjur 

har ökat med 4% under första kvartalet. Försäljningen av ämne och obetäckta har ökat jämfört med förra året, medan försäljningen av dräktiga djur fortsätter att minska. Kategorin dräktiga djur är trots detta fortsatt den största kategorin och står för 40% av försäljningen.

Efterfrågan på dräktiga djur har varit något större än tillgången, i övrigt har det varit bra balans. Vi märker av fler förfrågningar på livdjur från kunder som planerar att utöka sin produktion. Det tycker vi är jättekul! Vi är också glada över att de tar kontakt med oss så att vi gemensamt kan titta på hur behovet av livdjur ser ut och lägga upp en plan för rekrytering, då det tar längre tid att ta fram ett livdjur än att bygga ett stall! Så om du går i byggtankar och ännu inte kontaktat oss, så gör det snarast för att försäkra dig om att det finns livdjur att sätta in när stallet är klart!

Seminförsäljningen 

för första kvartalet ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Försäljningen av brukssemin är oförändrad medan försäljningen av vit semin har minskat något.

Statistik för avräkningspriser

På Jordbruksverket hemsida hittar du statistik för avräkningspriser för för alla djurslagen. Jordbruksverket samlar in priserna enligt de regler som finns inom EU och i Sverige. Klicka på rubriken för att se statistiken!

Går du i byggtankar? Köp livdjur i tid

Stå inte utan djur när bygget är klart!

Går du i bygg tankar eller vill utöka din produktion? Om svaret är JA så är det jätteroligt och nödvändigt då vi saknar så många grisar i Sverige.

Men för att lyckas med planen i sin helhet är det viktigt att man kontaktar Livdjursförmedlingen i god tid, då vi behöver ett år på oss att ta fram en dräktig gylta till dig.

Kontakta oss på livdjursförmedlingen så fort du har bestämt dig och bjud gärna in oss till ert byggmöte så vi är blir uppdaterade på er byggplan och kan hjälpa till att göra din plan till verklighet!

Ring livdjursföremedlingen

Mikael Johansson: +46 (0)10-130 89 07

Pernilla Nilsson: +46 (0)10-130 89 21

15% rabatt på hela sortimentet av flugmedel och Leukoplast och VetFlex bandage

Under april månad har vi 15% rabatt på hela vårt sortiment av flugmedel. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Under maj månad har vi 15% rabatt på Leukoplast och VetFlex bandage. Lägg din

beställning via ordermottagningen eller vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen i media

Här är ett axplock där Svenska Köttföretagen har figurerat i media!

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . fax 0500-48 33 70 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.