Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för Jämlik vård. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder oss av förkortningen KJV om Kunskapcentrum för Jämlik vård


Män får dyrare vård - kvinnor får mesta vården

Kvinnor gör betydligt fler primärvårdsbesök medan män dominerar inom sjukhusvården. Doktorand, hälsoekonom och KJV:s medarbetare, Ingrid Osika Friberg, visar i sin forskningsartikel att kvinnor och män söker vård på olika vårdnivåer och vilka konsekvenser det kan få. Om artikeln Sex differences in health care consumption in Sweden


KJV i arbetet att fördela staliga medel till kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse om att stimulera förbättringar inom förlossningsvården och för att förbättra kvinnors hälsa. Vi på KJV deltar i arbetet med att fördela och samordna pengarna, cirka 60 miljoner årligen 2015 - 2019.
Regeringsbeslutet och KJV:s arbete


Normspelet

Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se? Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal? Har det betydelse för vilken vård patienterna får? Dessa frågor är centrala i Normspelet - en utmaning för en jämlik hälso- och sjukvården, som är ett diskussionsmaterial som vi på KJV har tagit fram för alla som möter patienter och deras närstående. Avsätt tio minuter av nästa APT och dra ett kort! Normspelet


Män och jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med regeringen beslutat om en särskild satsning för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. KJV ingår i en intressentgrupp som hjälper till med att sprida arbetet till regional och lokal nivå. Projektet kommer att resultera i ett antal konferenser, varav en i Göteborg i oktober och då är syftet att sprida goda erfarenheter från verksamheter som arbetat med frågan! Makulinitet och jämställdhet, SKL


Förstå mig rätt har effekt

Nyligen har kommunikationsverktyget Förstå mig rätt utvärderats med hjälp av medarbetarna på Koncernkontoret. Resultaten är mycket tydliga. När Förstå mig rätt- verktyget användes kom försökspersonerna, i genomsnitt, ihåg dubbelt så mycket information, jämfört med försökspersoner som fått informationen uppläst! Metoden Förstå mig rätt
Här kan du läsa utvärderingen


Jämlik strokevård + En förälder blir till = Södra Älvsborg

I början av april samlades över 100 personer från kommuner, primärvård och strokeenheter inom Södra Älvsborg, för att gemensamt starta sin resa för en jämlik strokevård. Hur ska vi arbeta i framtiden för att skapa en strokevård som utgår ifrån individens behov och som skapar en sammanhållen vård, stöd, information och rehabilitering? Ja, det är en fråga som kommer att vara kärnan i arbetet framöver.
Jämlik strokevård i Västra Götaland

Nu har vi startat arbetet med En förälder blir till i Södra Älvsborg. 130 personer från barnhälsovård och familjecentraler deltog i Borås under två dagar i mars. De fick med sig kunskap om verktygets fyra teman och om hur de praktiskt kan organisera sitt arbete under året som nu följer. Det ska nu bli spännande att vara med och följa arbetet för en ännu mer jämlik barnhälsovård.
En förälder blir till


Hon, hen och han

Hon, hen och han - en utställning om hur vi gör kön är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, som med design och statistik visar hur vi skapar kön från vaggan till graven och vad det får för konsekvenser för kvinnor, män och personer som inte definierar sig enligt tvåkönsnormen. KJV arrangerade tillsammans med andra aktörer utställningen i Göteborg som hade nästan 4 000 besökare. UtställningenKunskapscentrum för Jämlik vård
Ansvarig utgivare: Malena Lau
Redaktör: Mary Ahlström
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.